Content area

Ole Vagn Nielsen

27.10.1933- 5.11.2017

Ole døde få dage efter sin 84-års fødselsdag efter gennem ti år at have haft prostatacancer. Selvom sygdommen i perioder var ubønhørlig hård, opretholdt han sit gåpåmod og gode humør.

Ole tog embedseksamen i 1959 fra Københavns Universitet og blev herefter uddannet inden for det kirurgiske speciale på flere københavnske hospitaler. Som videnskabelig assistent ved Københavns Universitets medicinsk-anatomiske instituts antropologiske laboratorium blev han inspireret til disputatsen: »The Nubian skeleton through 4000 years«, som blev forsvaret i 1970. Et meget specielt og omfattende arbejde, som afspejler hans store interesse og viden om historie og religioner.

Fra 1974 var han overlæge på Rigshospitalet, Kirurgiske Afdeling C, indtil sin pensionering. Herefter varetog han patientbehandlingen i sin privatklinik endnu et par år. Under sin ansættelse på afdeling C var han som sekretær i Dansk Kirurgisk Selskab med til at etablere selskabet årsmøder, som stadig er kernen i selskabets virke. Senere var han også medlem af bestyrelsen i Danske Kirurgers Organisation.

Ole var en meget elegant og ansvarsbevidst kirurg og dækkede alle aspekter af den gastrointestinale kirurgi, med særlig interesse for inflammatoriske tarmsygdomme, og var tidlig med til at indføre reservoirkirurgien. Dertil kom den rekonstruktive galdevejskirurgi efter iatrogene galdevejslæsioner og de hæmatologisk begrundede splenektomier. Det lå Ole meget på sinde at undervise yngre kirurger både på afdelingen, hvor han gerne assisterede, og i den kirurgiske speciallægeuddannelse med griseoperationerne på Panum Instituttet.

Det har været et privilegium at være i Ole og Lissies vennekreds. Det var altid festligt, hvad enten det var til middage, hvor kærligheden til det italienske køkken blev udfoldet eller på golfbanen mange steder i Danmark eller i Sydfrankrig. Det var herligt at spille golf med Ole, hvor de mange regler ikke tyngede spillet til fordel for en afslappet runde.

Vi vil savne den glade, morsomme, begavede og frække ven og takke for de mange dejlige stunder vi har haft sammen.

Vores tanker går til Lissie og Annette, som har mistet så meget.

Æret være hans minde.

John Christiansen

Sven Borgeskov

Niels Valentin

Anders Fischer