Content area

Professor Carl Krebs' Fødselsdagslegat er den 2. maj blevet uddelt for sidste gang

Følgende læger og fysikere har modtaget legatet:
Ledende overlæge Agnete Hedemann Nielsen og ledende overlæge Ulrich Fredberg, begge Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg, overlæge Jesper Grau Eriksen, Onkologisk afdeling i Odense, overlæge Hanne Primdahl og overlæge Henrik Schmidt, begge Kræftafdelingen i Aarhus, cheffysiker Mette Skovhus Thomsen og professor Kari Tanderup, afdeling for medicinsk fysik, Kræftafdelingen i Aarhus.
 
Professor Carl Krebs var en særdeles markant kræftlæge, som sammen med Kræftens Bekæmpelse opbyggede både Kræftforskningsinstituttet og Kræftafdelingen i Aarhus. Afdelingen kunne indvies i 1935 under navnet Radiumstationen i Jylland. Både forskningsafdelingen og den kliniske afdeling er nu en del af Aarhus Universitetshospital og vil i løbet af de kommende år flytte til Skejby. Vejen til den nye Kræftafdeling på Skejby er netop navngivet Carl Krebsvej.
Der står en smuk buste af professor Krebs på Kræftafdelingen, Nørrebrogade. Den er lavet af billedhuggeren J. Gudmundsen-Holmgreen. Foto findes i Aarhus Stiftstidende den 2. og 3.maj 1952, hvor den blev skænket i anledning af hans 60 års dag.
 
Professor Carl Krebs’ Fødselsdagslegat blev oprettet den 2. maj 1957, hvor professor Krebs fyldte 65 år.
Legatet blev indstiftet af en kreds af venner, medarbejdere og patienter for at hædre professor Carl Krebs for det store og uegennyttige arbejde og den inspirerende ledergerning, som han i en menneskealder har udført for Radiumstationen i Jylland og røntgenafdelingen ved Aarhus Kommunehospital. Legatet kunne første gang uddeles på professor Carl Krebs´ 70 års fødselsdag. Professor Krebs døde i 1979, og det er i år 125 år siden, at han blev født.
Legatet uddeles uden ansøgning som en hædersgave til en læge eller forsker, der arbejder eller har arbejdet i tilknytning til Kræftafdelingen i Aarhus. Den første uddeling fandt sted i 1962, og lige siden er legatet hvert år uddelt til en eller flere personer på professor Carl Krebs´ fødselsdag den 2. maj.
Det er i år sidste gang, at legatet kan uddeles, men professor Carl Krebs vil fortsat blive husket, da man fremover vil holde en årlig forelæsning på Aarhus Universitetshospital i hans navn.

Fra venstre mod højre ses de syv legatmodtagere: Jesper Grau Eriksen, Mette Skovhus Thomsen, Ulrich Fredberg, Agnete Hedemann Nielsen, Henrik Schmidt, Hanne Primdahl og Kari Tanderup (foto: Privat).

Dato: 
Fredag, 5. maj 2017 - 11:45

Right side

af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer
af Gitte E. Egsdal Wienholtz | 18/06
3 kommentarer
af Finn Olav Hansen | 17/06
2 kommentarer
af Morten Sodemann | 17/06
5 kommentarer