Content area

Tune Pers modtager hædersmedaljen for yngre forskere 2016

Lektor og seniorforsker Tune Pers fra Novo Nordisk Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet og Epidemiologisk afdeling, Statens Serum Institut, modtager hædersmedaljen for yngre forskere 2016, som uddeles af Selskabet for Teoretisk og Anvendt Terapi.

Medaljeoverrækkelsen finder sted i Domus Medica den 6. April 2017 kl. 20.00.

Tune Pers, 36 år, har udviklet en selvstændig forskningslinje indenfor data-drevne fremgangsmåder til identificering af gener og biologiske processer, der fører til svær overvægt og psykiatriske lidelser. Tune Pers fuldendte sin PhD-grad i 2011 og flyttede derefter til Boston, USA, hvor han indtil 2015 forskede på Broad Institute of Harvard and Massachusetts Institute of Technology. Han har udviklet bioinformatiske metoder, som i dag benyttes af størstedelen af de international genetikkonsortier og har publiceret i tidskrifter som Nature, Science og Nature Genetics.

Tune Pers har tidligere modtaget Eliteforskerprisen fra Danmarks Frie Forsknings Fond og i 2015 modtog Tune Pers et Lundbeck Fellowship til opstart af egen forskningsgruppe. Tune Pers er formand for det forskningspolitiske udvalg i Det Unge Akademi - en selvstændig enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Hædersmedaljen uddeles hvert år som opmuntring til fortsat forskningsarbejde til en yngre dansk forsker, der har udført særlig fortjenstfuld og perspektivrig forskning inden for teoretisk og/eller anvendt lægevidenskabelig forskning.

Selskabet for teoretisk og anvendt terapi er indstiftet i 1923 med det formål at fremme interessen for videnskabeligt begrundet terapi. Som medlemmer optages videnskabeligt interesserede læger, fysiologer og andre videnskabsmænd.

Right side

af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer
af Gitte E. Egsdal Wienholtz | 18/06
3 kommentarer
af Finn Olav Hansen | 17/06
2 kommentarer
af Morten Sodemann | 17/06
5 kommentarer