Content area

Uddeling af 1 mio. kr. fra Dansk Dermatologisk Selskab til forskning og synliggørelse

For at styrke det dermato-venerologiske speciale støtter Dansk Dermatologisk Selskab (DDS) 5 projekter til gavn for patienterne.

DDS er det videnskabelige selskab for landets speciallæger i hud- og kønssygdomme.

Selskabet støtter med:

1. 454.400 kr. til oprettelse og drift af en database for Genodermatoser i Danmark. Databasen vil give både registrering, behandling og forskning indenfor sjældne arvelige hud sygdomme et helt nyt fundament. Projektet er startet som et samarbejdsprojekt mellem de dermatologiske afdelinger i Århus og Odense og tænkt udbredt til hele Danmark. Uffe Koppelhus og Mette Sommerlund, Marselisborg Hospital, og Anette Bygum, Odense Universitetshospital, er hovedansøgere for projektet

2. 100.000 kr. til ”Tjek til din hud”-kampagnen. Her er tale om et oplæg til et strategisk samarbejde med bl.a. Kræftens Bekæmpelse omkring forebyggelse af malignt melanom ”modermærkekræft”. Monika Gniadecka, praktiserende speciallæge i Herlev, har været initiativtager til projektet

3. 200.000 kr. til et projekt om seksuelt overført sygdomme med human papillomavirus (HPV) hos immunsupprimerede patienter. Projektet skal belyse forekomst af HPV infektion i mund, på kønsorganer og omkring endetarm, kondylomer og forstadier til cancer hos nyretransplanterede patienter. Helle Kiellberg, Bispebjerg Hospital, er hovedansvarlig for projektet

4. 150.000 kr. til et projekt: ”Interleukin 37 – a link between psoriasis, inflammation and insulin resistance?”. Projektet skal belyse de mulige sammenhænge mellem udvikling af hudforandringer ved psoriasis og sukkersyge. Midlerne uddeles til Lars Iversen, Marselisborg Hospital, som er hovedansvarlig for projektet

 

Midlerne er uddelt fra Psoriasis forskningsfonden, der forvaltes af DDS

5. 100.000 kr. til projektet ”Streptokokker/staphylokokker som udløsende faktor for psoriasis hos børn”. Op mod 900 børn forventes at indgå i projektet, og midlerne er uddelt til Claus Zachariae, Gentofte Hospital

 

Midlerne er uddelt fra Psoriasis forskningsfonden, der forvaltes af DDS

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til DDS Formand Overlæge, professor, dr.med. Lone Skov på mail lone.skov.02@regionh.dk eller DDS afgående Formand: Forskningschef ph.d. MPG Eva Benfeldt på mail benfeldt@post5.tele.dk

Right side

af Connie Lærkholm Hansen | 17/07
33 kommentarer
af Bente Lützen | 16/07
1 Kommentar
af Christian Frøkjær Thomsen | 16/07
1 Kommentar
af Klaus Roelsgaard | 15/07
2 kommentarer
af Geske Johanne Glahn | 14/07
1 Kommentar
af Finn Redke | 14/07
4 kommentarer
af Finn Redke | 14/07
3 kommentarer