Content area

|

Boganmeldelse: Hjernerystelse – kom godt igennem

Foto: People'sPress
Forfatter(e)
Lennart Friis-Hansen, ledende overlæge, Afdelingen for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital

Psykolog Loa Opstrup og professor Troels W. Kjær har skrevet bogen: ”Hjernerystelse – kom godt igennem” både til de 20.000-25.000 danskere, der hvert år skønnes at få mild hjernerystelse, og til deres familier, kolleger og behandlere. Uanset om man kommer sig uden behandling efter kort tid eller har et længerevarende forløb, opstår der spørgsmål om, hvad der er sket i hjernen, hvad behandlingen er, hvordan man kommer videre, og hvordan ens omgivelser bedst støtter processen.

Disse spørgsmål besvares i bogens fire afsnit: 1) de første 24-48 t. efter hjernerystelsen, 2) 48 t.-3 mdr. efter hjernerystelsen, 3) længerevarende følger efter hjernerystelsen og 4) kom godt ud af krisen. Alle skrevet, så de også kan bruges til at slå op i. Forfatterne udnytter på forbilledlig vis deres forskellige baggrunde til i et letforståeligt sprog at redegøre for de cellulære/fysiologiske forandringer og de psykologiske følger efter en hjernerystelse. De giver også forslag til behandling og støtte fra omgivelserne. Stoffet formidles balanceret med en passende mængde information, der er tilgængelig for lægmand, uden at der tales ned til læseren. Beskrivelse af de psykiske reaktioner og forandringer i faserne efter en hjernerystelse gøres levende og nærværende med korte patienthistorier, så patient og omgivelserne får indblik i, hvordan en hjernerystelse kan påvirke både de personlige og professionelle relationer.

I vores travle hverdag er det ikke kun patienterne, der vil have gavn af rådene om at være til stede, der hvor vi er, at lytte til vores krop og fokusere på det egentligt betydningsfulde i livet. Bogen indgyder med sin positive tilgang til hjernerystelse håb for og mod på fremtiden for patient og også omgivelser ved at anvise veje til at komme styrket gennem forløbet ved bl.a. at opfordre til at fokusere på muligheder og nye styrker frem for tab. Afhængigt af situationen kan bogen læses i papirudgave/e-bog eller høres som lydbog.

Bogen anbefales på det varmeste – både til dem med og uden hjernerystelse – god læselyst.

Forfattere: Loa Opstrup & Troels W. Kjær

Forlag: People's Press

Sider: 311

Pris: 269,95 kr.

Blad nummer: 

Right side