Content area

|

Dekaner og regionsformand bakker lægestuderende op i transport-strid

De medicinstuderende kan ikke længere få refunderet transportudgifter, når de sendes på klinikophold. Ifølge FADL er det både brugerbetaling på uddannelse ad bagvejen, og kontraproduktivt i forhold til at rekruttere læger. De fire dekaner og regionernes formand bakker FADL op.
Claas-Frederik Johannsen er formand for FADL. Foto: FADL
Forfatter(e)
Dorte R. Jungersen, dorte@jungersenjournalistik.dk

Mens der fra politisk hold bliver forsøgt at rekruttere læger til sygehuse og almen praksis i landets udkantsområder, bliver kommende læger afskrækket fra at arbejde langt fra universitetsbyerne.

Det mener Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL), der er stærkt utilfredse med, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet har meddelt landets fire lægeskoler, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til, at fakulteterne refunderer de medicinstuderende transportudgifter, når de er på klinikophold på sygehuse og i almen praksis - ofte langt fra deres bopæl.

FADL mener, at det er både nødvendigt og ønskeligt, at de lægestuderende kommer på klinikophold på sygehuse og i almen praksis i selv den yderste afkrog af landet, men at egenbetalingen af udgifter til transport vil virke kontraproduktivt i forhold til dels de lægestuderende mobilitet, dels rekrutteringen til lægefaget udenfor de store byer.

“Det er et kæmpestort problem. Egenbetalingen har social slagside og strider imod, at alle studerende skal have lige vilkår. Det her er brugerbetaling ad bagvejen, og det er helt tilfældigt, hvem der bliver ramt, hvilket vi vender os kraftigt imod. Men ikke nok med det. Vi frygter, at de, der skal finansiere deres egen transport til et klinikophold langt væk fra bopælen, ikke som færdig læge vil være ansporet til at søge til udkantsområderne. At fjerne egenbetalingen vil derfor være en lavthængende frugt i forhold til at rekruttere læger allerede under studiet”, siger FADL’s formand, Claas-Frederik Johannsen til Ugeskriftet.

Småt er godt, men dyrt

Han understreger, at de studerende gerne vil på klinikophold langt væk fra universitetsbyerne.

“Dels er uddannelsespladserne på de perifere sygehuse en nødvendighed - der er ikke tilstrækkelig med uddannelsespladser tæt på universitetshospitalerne. Og vi kan godt lide at være der.

I mange tilfælde er det at foretrække at være på klinikophold på et mindre, perifert sygehus, hvor vi ser de almindelige sygdomme, fremfor at stå i bagerste række på en afdeling på et stort universitetshospital for at se det meget specielle”, siger Claas-Frederik Johannsen.

Transportlængden til og fra de obligatoriske klinikophold varierer. Fra f.eks. den studerende på Københavns Universitet, der bor i hovedstaden og skal på klinikophold på Rigshospitalet, til den KU-studerende, som lodtrækningen har sendt til Vordingborg eller Bornholm. Eller den studerende på Aalborg Universitet, der skal til Thisted.

Ifølge FADL er der studerende, der har op til to en halv times transport hver vej.

Også længden af klinikophold varierer. Nogle steder er det ‘kun’ en tredjedel af undervisningen på kandidatdelen, der foregår udenfor universitetet, mens det på Aalborg Universitet er betydeligt mere.

De lægestuderende, der i lodtrækning får tildelt praktikophold i de områder, der mangler læger, bliver ifølge FADL’s formand pålagt en udgift på flere tusinde kroner årligt, mens de, der ved lodtrækning skal på klinikophold i universitetsbyerne, får “fri uddannelse”.

Nogen vil måske mene, at I med studiejob og udsigt til vellønnede jobs efterfølgende vel nok kan betale jeres egen transport på linje med øvrige studerende?

“Ja, det har vi selvfølgelig også hørt. Men til forskel fra andre studerende, får vi ikke løn under vores klinikophold. Og vi har ingen indflydelse på, hvor vi skal i klinik. Vi skal ud ad flere omgange, og det er uforudsigeligt, hvor vi kommer hen. På sidste semester var jeg selv på klinikophold i Slagelse. Det kostede 2500 kr. i transportudgifter, hvilket er mange penge, når man er på SU og også skal have penge til husleje, mad og bøger. Konsekvensen - hvis vi selv skal finansiere vores transport - bliver, at vi må arbejde mere, hvorved udbyttet af studiet bliver mindre, og/eller at dem med lang og dyr transport ikke vil bestå deres klinikophold”.

  • “Vi har ikke brug for, at det vil være besværligt at få de medicinstuderende ud på udkantshospitalerne allerede under studiet, når vi senere får brug for dem”.

Stephanie Lohse (V), formand for Region Syddanmark og Danske Regioner

Dekaner og Lohse bakker op

Dekanerne ved de fire medicinske fakulteter bakker FADL op. Det sker i et fælles brev til både uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) og til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

“Vi gør rede for de uhensigtsmæssigheder, som en egenbetaling af transportudgifter vil medføre, og vi opfordrer til, at retningslinjerne ændres, så de passer til de medicinstuderendes virkelighed”, siger Ulla Wewer, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet til Ugeskriftet.

Også formand for Danske Regioner, Stephanie Lohse (V), håber, at der findes en løsning.

“Det er oplagt, at det vil have negative konsekvenser. Vi har ikke brug for, at det vil være besværligt at få de medicinstuderende ud på udkantshospitalerne allerede under studiet, når vi senere får brug for dem. Vi må ikke mindske attraktiviteten ved at virke der”, siger Stephanie Lohse.

Indtil videre er det ifølge FADL kun Aalborg Universitet, der har efterkommet henvendelsen fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der slår fast, at der ikke er hjemmel i den relevante bekendtgørelse til at refundere transportudgifterne.

“Men vi frygter, at det fra og med næste semester vil omfatte alle lægestuderende”, siger Claas Frederik-Johannsen.

D. 6. dec. arrangerer FADL en landsdækkende aktion, hvor de medicinstuderende cykler i klinik.

Right side

af Niels Krintel Petersen | 09/12
2 kommentarer
af Julius Vindbjerg Nissen | 09/12
1 Kommentar
af Inger Struckmann | 09/12
1 Kommentar
af Brian Jørn Lerche | 09/12
3 kommentarer
af Birgitte Brandstrup | 09/12
1 Kommentar
af Frede Simonsen | 09/12
2 kommentarer
af Henning Kaspersen Nielsen | 08/12
2 kommentarer
af Lars Bjørn | 08/12
3 kommentarer
af Per E. Holstein | 08/12
2 kommentarer
af Vagn Nørskov | 07/12
1 Kommentar