Content area

|

Femårsreglen giver flere afdelingslæger

Med femårsreglen er der de seneste par år kommet omkring 250 flere afdelingslæger, mens antallet af overlæger er faldet med 20.
Forfatter(e)
Anne Steenberger, as@dadl.dk

I de snart to år, der er gået siden reglen om, at speciallæger skal have fem års erfaring, før de kan ansættes i en overlægestilling, blev indført, er der kommet cirka 250 nye afdelingslæger til, således at der i dag er 2.159 afdelingslæger.

Hensigten med reglen er at skabe en anden balance mellem antallet af overlæger og afdelingslæger, forklarer Anders Kühnau, der er formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner:

»Det er en uhensigtsmæssig udvikling, at antallet af overlæger er steget og steget i de senere år. Der findes afdelinger med 60-70 overlæger, det er ikke hensigtsmæssigt«.

Hvad er det uhensigtsmæssige i det?

»Fordi helt nye læger, som ansættes som overlæger, fra første dag dermed i princippet det samme ansvar og de samme ledelsesbeføjelser som de ældre overlæger. Overlægefunktionerne er uklart definerede. Vi vil gerne have trinvise karrieremuligheder for speciallæger, hvor de kan begynde som afdelingslæge og derigennem få udvidet deres kompetencer og erfaringer. Når de så efter fem år kan få en overlægestilling ved vi, at de har en vis erfaring og ballast«.

Er der også et økonomisk perspektiv i femårsreglen?

»Der er i hvert fald en betydelig forskel på den løn, en afdelingslæge og en overlæge får«, siger Andres Kühnau.

Overlægeforeningen er modstander af reglen:

»For os er det afgørende, at man ansættes i overensstemmelse med de kompetencer, man har, og de opgaver, man skal løfte, fremfor at en tilfældig tidsregel afgør, hvilken ansættelse, man skal have«, siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

55 afdelingslæger i Herning

På Hospitalsenheden Vest i Herning er der i dag omkring 55 afdelingslæger ansat. Lægefaglig direktør Jens Friis Bak siger:

»Vi har altid haft mange afdelingslæger ansat, og vi har ikke nogle problemer med femårsreglen. Jeg oplever også, at der blandt læger er stor forståelse for karenstiden«.

De enkelte sygehuset kan søge regionen om dispensation for femårsreglen, og Region Midtjylland har i år indtil videre givet 11 af dem. Nogle få af dem er gået til Hospitalsenheden Vest, oplyser Jens Friis Bak.

#PLACEHOLDER1

»Vi har kun søgt, når vi regnede med at få det«, siger han.

F.eks. fik sygehuset dispensation, da der skulle ansættes en ledende overlæge, og lægen, som de ønskede at ansætte, ikke havde fem års speciallægeerfaring. Men der blev søgt og givet dispensation – fordi det var en ledende stilling.

Netop overlægestillingen har de mindre sygehuse ellers traditionelt kunnet bruge som lokkemiddel til at tiltrække læger. Men den mulighed er altså blevet begrænset med femårsreglen.

Har femårsreglen skadet jeres rekruttering?

»I nogle tilfælde. F.eks. hvor en ansøger stillede krav om at blive overlæge, men hvor vi vidste, at vi ikke kunne få dispensation, fordi der hverken var ledelses- eller uddannelses eller specialeansvar i stillingen. Der måtte vi give op. Det er sket et par gange, men det har ikke lagt os ned«, siger Jens Friis Bak.

62 dispensationer i år

Også på Holbæk Sygehus har de nogle gange stødt sig på femårsreglen, siger Knut Borch-Johnsen:

»Den kan godt udfordre os. Vi har et par gange været i en situation, hvor vi gerne ville ansætte en bestemt person, men vedkommende fik en overlægestilling et andet sted, selv om vedkommende ikke havde fem års erfaring. Det er jo ikke forbudt, man kan søge dispensation, hvis det er en stilling med ledelse, specialeansvar eller specialfunktion, så det er regulært nok«.

I virkeligheden tror jeg, at det også handler om, at når krybben er tom, så bides hestene – og man mistænker hinanden mere, end der bund for i virkeligheden

Knut Borch-Johnsen,
lægefaglig direktør

Dispensation kan sygehuset søge om, hvis an afdeling søger en overlæge til en stilling med ledelses- eller specialeansvar eller hvis det er en specialfunktion.

I årets første seks måneder blev der givet 62 dispensationer for femårskravet. Her tegnede Region Hovedstaden sig for de 30, mens de øvrige fire regioner fik mellem fem og 11.

Fiflerier

Flere af de kilder, som Ugeskriftet har talt med, har givet udtryk for, at de mener, at man »nogle steder« fifler lidt med reglerne.

Men Knut Borch-Johnsen tror, at rygterne er overdrevne:

»Jeg er helt sikker på, at alle forsøger at være kreative på mange forskellige måder i sådan en situation. Og der er rygter i omløb, f.eks. om at der bliver snydt på vægtskålen mht. både dispensationer og femårsreglen, og at de specialer, der mangler speciallæger, bliver ekstra kreative«.

Han fortsætter:

»I virkeligheden tror jeg, at det også handler om, at når krybben er tom, så bides hestene – og man mistænker hinanden mere, end der bund for i virkeligheden«.

Men hvad hvis du har en læge foran dig, som du gerne vil ansætte, men ikke kan pga. de regler? Bliver du ikke fristet til at se, om du kan gøre noget?

»Jo, den situation har jeg været i tre gange, hvor jeg så ansøgte om dispensation. De to gange fik jeg ikke, den tredje er til behandling i regionen p.t., og den har jeg større forventninger til«.

»Vi har rent trav her fra, vi har ikke snydt på vægten. Men det er ærgerligt, når vi ender i den dyre løsning, hvor vi bliver nødt til at ansætte læger, som er gået på pension eller arbejder deltids som speciallægekonsulenter til en højere løn, end hvis de havde været fuldtidsansatte overlæger«.

Knut Borch-Johnsen synes da også, at der skal laves regler, der tilgodeser de mindre sygehuse:

»I virkeligheden kunne jeg drømme om en situation, hvor de mindre sygehuse havde mulighed for at ansætte som overlæger, mens de store sygehuse 'kun' kunne ansætte de samme som afdelingslæger«.

FAKTA:

Speciallægeloft og femårsregel - regionernes ansættelsesstrategi for speciallæger

De fem regioner indgik en aftale i december 2016, der skulle begrænse antallet af overlæger, øge antallet af afdelingslæger og fremme rekrutteringen til de minder sygehuse.

Speciallægeloftet: Universitetssygehusene i København, Aarhus og Odense fik fastfrosset antallet af speciallæger. I december 2017 betød en stramning, at baseline var antallet af speciallæger ansat pr. 1. januar 2018.

Femårsreglen: Speciallæger skal have fem års erfaring før de kan blive ansat i en stilling som overlæge. Der kan gives dispensation, hvis det er en stilling, der indebærer ledelse, specialeansvar eller uddannelsesansvar.

Læs også: Speciallægestoppet på universitetssygehuse er reelt

Blad nummer: 

Right side

af Anne Gersdorff Korsgaard | 20/10
1 Kommentar
af Karen Brink Linnet | 19/10
1 Kommentar
af Thor Andersen Knudsen | 19/10
2 kommentarer
af Ole Lindgård Dollerup | 18/10
1 Kommentar
af Kristine Rasmussen | 18/10
1 Kommentar
af Camilla Bang | 16/10
1 Kommentar
af Tobias Ramm Eberlein | 15/10
6 kommentarer
af Frank Bang Nissen | 15/10
1 Kommentar