Content area

|

Højere honorarer har sat turbo på praktiserende lægers hjemmebesøg

Antallet af sygebesøg i patientens eget hjem er steget med næsten 20 procent det seneste år. Både PLO og Danske Regioner peger på, at stigningen skyldes, at besøg i patienters eget hjem blev opprioriteret ved den seneste overenskomstaftale
Arkivfoto: Peter Elmholt.
Forfatter(e)
Kim Andreasen, kia@dadl.dk

Det er blevet langt mere almindeligt, at praktiserende læger i dagtimerne tager på konsultationsbesøg hjemme hos deres patienter. Nye tal fra Danmarks Statisk viser, at der i 2018 var over 17 procent flere sygebesøg i almen praksis i dagtimerne end året før. Ifølge Danmarks Statistik tog praktiserende læger på lægebesøg 446.577 gange i 2018 mod 379.727 i 2017.

Ugeskrift for Læger har også fået tal fra Danske Regioner, som bekræfter stigningen. Ifølge dem har der været tæt på 20 procent flere sygebesøg i 2018 set i forhold til 2017.

En væsentlig forklaring på, at antallet af sygebesøg er vokset, er ifølge både Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner, at overenskomstaftalen mellem PLO og Danske Regioner fra 2017 opprioriterede sygebesøg, så de praktiserende læger nu får en større honorarer for sygebesøg.

PLO og regionerne er tilfredse

Karsten Rejkjær Svendsen, bestyrelsesmedlem i PLO og formand for PLO’s Kommunaludvalg, er godt tilfreds med udviklingen.

  • For os har det været vigtigt at løfte indsatsen overfor de ældre patienter på plejecentrene. Vi vil nu tage fat i kommunerne for at få en melding på, hvordan det går

Bo Libergren, næstformand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner.

”Sygebesøg kan være en god idé – især for ældre patienter, som ikke har mulighed for at komme ind til os i klinikken. Når vi bruger tid på sygebesøg, er der selvfølgelig mindre tid til at være i klinikken. Med aftalen har vi fået bedre mulighed for at indrette vores arbejdsdag, så der ikke går tid fra de øvrige patienter i klinikken – f.eks. ved at f.eks. ved at opnormere vores klinikpersonale i praksis”, siger Karsten Rejkjær Svendsen.

Hos Danske Regioner er man også glad for, at der allerede nu kan konstateres et så markant boom i antallet af sygebesøg.

”Når vi valgte at give højere honorarer for hjemmebesøg ved sidste overenskomst, så var det fordi, at vi gerne ville styrke hjælpen til de svageste patienter – specielt de ældre. Med den store stigning i antallet af sygebesøg er vi kommet et godt stykke vej”, siger Bo Libergren, næstformand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner.

Kvaliteten skal følge med

Han peger på, at det nu er vigtigt at evaluere på udviklingen.

”Vi skal naturligvis se på, om kvaliteten i behandlingen af de svageste grupper af patienter også er blevet bedre. For os har det været vigtigt at løfte indsatsen overfor de ældre patienter på plejecentrene. Vi vil nu tage fat i kommunerne for at få en melding på, hvordan det går”, siger Bo Libergren.

Styrket indsats for de svageste

Når det gælder gruppen af de svageste og særligt udsatte patienter mener Karsten Rejkjær Svendsen, at det vil være godt, hvis PLO og regionerne også kunne blive enige om at styrke indsatsen.

”Det er patienter, der ofte har brug for en særlig koordineret og akut indsats i samarbejdet mellem den kommunale sygepleje og egen læge. I Region Syddanmark er der indgået en regional aftale på netop det område, som kunne være til inspiration for en landsdækkende aftale" siger Karsten Rejkjær Svendsen.

FAKTA om hjemmebesøg

Antal sygebesøg fra almen praksis i dagtimerne – 2017 og 2018 (Danmarks Statistik)

2017: 379.727

2018: 446.577

OK-17 betød højere honorarer til praktiserende læger for sygebesøg:

I 2017 fik en praktiserende læge f.eks. 216 kr. for at tage på sygebesøg under fire kilometer væk. Det beløb blev i 2018 sat op til 376 kr. Men det er især når den praktiserende læge skal køre langt, at honoraret er hævet. Hvor lægen før fik 381 kr. for et besøg mere end 21 km. væk, blev taksten i 2018 1.336 kr.

Fire aftaler i Region Syddanmark:

Den 1. marts 2019 indgik PLO og Region Syddanmark fire nye regionale aftaler om hjemmebehandling af de mest sårbare patienter. Aftalerne sikrer bl.a. bedre muligheder for, at de praktiserende læger kan tage på hjemmebesøg hos særligt sårbare patienter – f.eks. patienter med psykisk sygdom eller misbrug – og koordinere indsatsen med hjemmeplejen.

Right side

af Søren Dalsgaard | 20/05
1 Kommentar
af Anette Bygum | 19/05
10 kommentarer
af Hans-Iver G. F.-D Kley | 18/05
1 Kommentar
af Per Bonding | 17/05
1 Kommentar
af Jakob Ramlau | 15/05
1 Kommentar