?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Nyhed / 7. nov 2017
Lise Høyer - praktiserende læge og formand for Lægeforenngen i Region Midtjylland.

Hvem skal forme efteruddannelsen?

Nyheder

REGIONSRÅDSVALG 2017 - Ugeskriftet har bedt formændene for Lægeforeningen i de fem regioner fortælle om de vigtigste problemer, som de håber, at nyvalgte regionsråd vil kaste sig over efter valget den 21. november. Denne gang Region Midtjyllands Lise Høyer.

Dato
7. nov 2017
Forfattere
Klaus Larsen, kll@dadl.dk
💬 0

Gennem et par år har der været en højlydt formuleret bekymring blandt læger og sygehuspersonale i Aarhus over arbejdspresset, som de mener, er begyndt at påvirke kvaliteten, fortæller formanden for de midtjyske læger, praktiserende læge Lise Høyer.

”Nu er to procents-effektivitetskravet jo fjernet. Så vi venter spændt på, hvad det fører med sig. Men det er positivt, at politikerne tilsyneladende har lyttet til bekymringen. Bent Hansen (regionsformand, red.) var jo klar i mælet om det, og siden har der ikke været den samme murren i krogene”, siger Lise Høyer.

  • Vi må jo erkende, at industrien har dækket en meget stor del af udgifterne til vores efteruddannelse.

Lise Høyer, formand for Lægeforeningen i Region Midtjylland

Som bekendt vil Region Midtjylland ikke længere tillade, at medicinalindustrien sponsorerer medarbejdernes deltagelse i kongresser og efteruddannelseskurser. Det ser Lise Høyer som ”grundlæggende positivt”, men frygter, at det vil føre til en forringet efteruddannelsen, da der ikke følger tilstrækkelige midler med.

”Vi må jo erkende, at industrien har dækket en meget stor del af udgifterne til vores efteruddannelse. Regionen har meldt ud, at de vil betale – men også, at vi ikke skal forvente, at det bliver i samme omfang. Og det kan godt vække bekymring”.

Lise Høyer håber, at lægerne vil blive inddraget i arbejdet med at sikre, at den faglige kvalitet opretholdes:

”Det er nok ikke regionspolitikerne eller administrationen, der kan vurdere, hvad der skal til for at opretholde en høj faglighed. Man er nødt til at spørge lægerne – men hverken Lægeforeningen eller de tre søjler i regionen er blevet spurgt”, siger hun.

Lægernes efteruddannelse er naturligvis ikke det eneste, der tæller, når Lise Høyer skal stemme til regionsvalget.

”Psykiatrien er presset, der er mangel på psykiatere, og der er lavet en del omstruktureringer, som har konsekvenser, bl.a. for de kroniske psykiatriske patienter”, siger Lise Høyer.

Og så er der de altid aktuelle problemer med rekruttering og lægemangel i regionens randområder – og den nære sundhed, der har særlig interesse for Lise Høyer, der som praktiserende læge får mere at se til med patienter, der udskrives fra stadigt kortere hospitalsophold.

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 23/2017

Senest kommenteret

Akutmodtagelser mangler mere end speciallæger
💬
2
Pal Bela Szecsi 20. nov 2017 17:55
Ikkekirurgisk behandling aflumbal nerverodspåvirkning
💬
4
Hans Henrik Freudenthal 20. nov 2017 17:10
Man bliver heller ikke klogere af misinformation…
💬
2
Martin Bo Christensen 20. nov 2017 15:22
Du skal ikke frygte Patienterstatningen
💬
2
Bent Varming 20. nov 2017 12:21
Svendborgsagen: Pas på køen ved håndvasken
💬
21
Torben Mahneke 18. nov 2017 09:52