?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Nyhed / 19. maj 2017
Sygeplejerske Sara Eiersted McNally under stuegang hos patient Mona Nyholm Aabenhuus. Her snakkes der også medicin, og den er lige ved hånden – nemlig i skuffen i sengebordet. Foto: Jørgen Ploug.

I Gødstrup skal patienterne selv styre deres medicin

Nyheder

Når supersygehuset i Gødstrup tages i brug, bliver det med et nyt medicinkoncept, hvor patienterne medbringer egen medicin og selv sørger for at tage både den og ny medicin, hvis de kan. Konceptet er under hastig udvikling i Hospitalsenheden Vest og allerede implementeret på flere afdelinger. Det handler både om sikkerhed og patientinddragelse.

Dato
19. maj 2017
Forfattere
Kurt Balle Jensen, kurt@ps-presse.dk Foto: Jørgen Plough
💬 0

Planen er klar: Sengebordene i enestuerne på sygehuset i Gødstrup skal være med aflåste skuffer, der kun kan låses op elektronisk med patientens ID-armbånd eller personalekort. Her skal den enkelte patients medicin opbevares, og patienten skal så vidt muligt selv styre og tage medicinen. Det kræver et helt nyt medicinkoncept, og det er man med i fuld gang med at få på plads i Hospitalsenheden Vest i Herning.

»Vi har flyttet dispensering og administration af medicin væk fra medicinrum med nedrullede gardiner og ud på stuerne, hvor det kan foregå i samarbejde med patient og pårørende«, siger ledende overlæge Hanne Linnet, Onkologisk Afdeling.

»Medicinen er den, patienterne kender og har medbragt, og som de fortsat skal tage, som om de var derhjemme. Den suppleres så med den hospitalsmedicin, der er relevant i behandlingen, og indtagelsen administrerer patienten selv. Det er et koncept, der inddrager patienterne, og som kræver tæt tværfagligt samarbejde mellem læger og sygeplejersker«, siger overlægen.

  • Vi har flyttet dispensering og administration af medicin ud på stuerne, hvor det kan foregå i samarbejde med patient og pårørende

Ledende overlæge Hanne Linnet

Onkologisk Afdeling og Ortopædkirurgisk har gennemført pilotprojekter, og på Onkologisk er de nye arbejdsgange nu indført på hele den store afdeling. Hanne Linnet ser flere gevinster i projektet, ikke mindst når det gælder sikkerhed. Tidligere undersøgelser har vist, at hver fjerde utilsigtede hændelse på hospitalet skyldtes fejl ved udskiftning af egen medicin til hospitalsmedicin.

Genboens smertemedicin …

»Det vigtige er overblik, og at vi som læger kan stå inde for den medicin, der tages. Ved indlæggelse har patienten al sin medicin med, og så får vi den på bordet. Ofte er der en del mere end det ordinerede, for der kan både være genboens smertemedicin, alternativ medicin og præparater købt over nettet. Sammen med patienten ser vi på det og rydder måske op i det«, siger Hanne Linnet.

Hun tilføjer, at patienterne naturligvis screenes for, om de selv kan klare at tage deres medicin. Nogle kan ikke, og så tager sygeplejersken over. Det kan desuden ændre sig under indlæggelsen.

»Tidligere har patienten ved indlæggelse i vidt omfang fået erstattet egen medicin med sygehusets. Vi tog medicinen fra patienten, og det var i virkeligheden ret grænseoverskridende. Samtidig giver det risiko for fejl i sektorovergange ved indlæggelse og udskrivning, og vi oplevede tidligere, hvordan hjemmeplejen ringede ind og ikke kunnet finde ud af det, fordi der var ny medicin. Nu laves der løbende ajourførte medicinlister med både egen medicin og den medicin, der suppleres med i forbindelse med behandlingen«, siger Hanne Linnet.

Inspiration fra England og Hvidovre

For cirka 20 år siden indførte man i England One-Stop Dispensering (OSD), hvor patienter medbringer egen medicin og så vidt muligt selv administrerer den. På Hvidovre Hospital blev der i 2013-2015 i samarbejde med Region Hovedstadens Apotek sat et projekt i gang for at afprøve OSD under danske forhold.

Ifølge projektleder Morten Baltzer Houlind fra Region Hovedstadens Apotek og Klinisk Forskningscenter på Hvidovre Hospital er erfaringerne, at både patienter og personale er glade for OSD-projektet. Af en evalueringsrapport fremgår det, at læger og plejegruppen betegner OSD som et stort kvalitetsløft med øget tryghed i medicineringsprocessen.

For patienternes vedkommende falder projektet fint i tråd med, at patientrollen er under forandring. Fokus i nutidens og fremtidens sundhedsvæsen er patientinddragelse og brug af patienternes egne ressourcer, som det hedder i rapporten fra Hvidovre. Ifølge den var patienternes gennemsnitlige tilfredshedsgrad i en spørgeundersøgelse på 4,5 ud af 5.

Nye arbejdsgange

For sygeplejerske Sara Eiersted McNally og hendes kolleger har det været en krævende proces at skulle omstille sig til at flytte dosering fra medicinrummet og ud til patientens sengebord, hvor der måske er pårørende på besøg og mere uro.

»Det tager tid, men er jo så en del af sygeplejen, hvor vi samtidig snakker med patienten, fremfor at stå for os selv i medicinrummet. Vi har indført nye arbejdsgange med dosering for et helt døgn ad gangen, hvor vi tidligere gjorde det flere gange i døgnet«, siger Sara Eiersted McNally.

Sygeplejerskerne ser et væld af forskellige præparater, som patienterne selv har med, og kun, hvis pillerne kan identificeres, indgår de i doseringen:

»Vi skal se pakningerne, så vi kan se, hvilken medicin det drejer sig om. Kan vi ikke det, bliver vi nødt til at bruge afdelingens egen medicin«, siger sygeplejersken.

»Patienten blev jo sat under administration«

Når en patient udskrives fra Onkologisk Afdeling, udleveres der en grøn og en rød pose. Den grønne er til medicin, der tages, den røde til medicin, der ikke tages aktuelt. Det gør det let at få medicinen med ved eventuel genindlæggelse. Også akut indlagte patienter skal så vidt muligt have al deres medicin med, og det er det præhospitale mandskab med til at sikre.

For lægefaglig direktør Jens Friis Bak, der er formand for projektets styregruppe, er der et vigtigt signal i, at patienterne så vidt muligt blot fortsætter med at tage deres medicin, som de hele tiden har gjort det.

»Det gør de jo også, når de tager på ferie, så hvorfor ikke på sygehuset? Før satte vi jo patienterne under administration, når vi sørgede for, at de fik deres medicin og oven i købet tog medbragt medicin fra dem. Det var nærmest et signal om, at nu kunne de godt slippe tøjlerne, andre tog over. Sådan må det ikke være, patienten har stadig ansvar for sit eget liv«, siger Jens Friis Bak.

Han tilføjer, at projekt Min Medicin Med spiller godt sammen med Fælles Medicin Kort, FMK, der giver overblik over, hvad den enkelte patient får af medicin. Projektet gør det muligt at ajourføre, så oplysningerne i FMK altid stemmer med de faktiske forhold.

»Det har nogle gange været en udfordring for personalet, særligt sygeplejerskerne, at omstille sig til at arbejde på den nye måde, især da vi indtil udflytningen til Gødstrup fortsat har patienter på flersengstuer. Vi har undersøgt, hvad patienterne mener, og de er glade for at kunne blive ved med selv at tage den medicin, de kender, og samtidig få grundig orientering om virkning og bivirkning af den hospitalsmedicin, der eventuelt skal suppleres med«, siger Jens Friis Bak.

Ifølge den lægefaglige direktør skal Min Medicin Med rulles ud over hele sygehuset i løbet af 2017.

Læs mere om Min Medicin Med (link)

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 10/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Flåtbårne infektioner i Danmark
💬
2
Marie Kroun 25. maj 2017 15:25
Blodtryksmåling, som den praktiseres i medicinske ambulatorier, er uhensigtsmæssig
💬
1
Karsten Wenningsted-Torgard 24. maj 2017 08:29
Hvad er videnskaben værd, hvis den ikke implementeres?
💬
1
Anne Kristine Bitsch-Larsen 23. maj 2017 21:19
Galdestensileus en komplikation efter kronisk kolecystolitiasis
💬
2
Peter Rørdam 23. maj 2017 18:13

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd