Content area

|

Kontrol-instans mod Styrelsen for Patientsikkerhed tager form

Et ankenævn for læger, der får en sanktion fra Styrelsen for Patientsikkerhed, er på vej med et konkret forslag fra Lægeforeningen. Vi tager forslaget med i arbejdet, siger sundhedsminister.
Forfatter(e)
Anders Heissel, ah@dadl.dk

I op til to år kan læger i dag sidde i et slags limbo med en sanktion fra Styrelsen for Patientsikkerhed over hovedet – uden mulighed for at anke sanktionen. Og med risiko for at stoppe arbejdet som læge.

Som følge af Svendborgsagen foreslog sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) derfor i januar et ankenævn, der netop skulle give bl.a. læger en bedre retstilling ved at kunne klage over afgørelser på tilsynsområdet. Og med en henvendelse til Sundhedsministeriet kommer Lægeforeningen nu med en konkret model for, hvordan det ankenævn skal se ud.

Lægeforeningen mener, at formanden og næstformanden skal udnævnes af ministeren og skal være dommere, mens der skal være to læger inden for det relevante speciale og gerne indstillet af LVS. På den måde får lægerne både en juridisk og lægefaglig vurdering af sanktionen, siger formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.

”Ankenævnet er vigtigt, fordi de læger, der bliver udsat for sanktioner, får en mulighed for at anke den beslutning, som kan tage op til to år at behandle. Flere af sanktionerne betyder, at lægen ikke kan fortsætte i sit arbejde, mens sagen står på, og det er i sagens natur en alvorlig konsekvens for lægen, ikke mindst hvis det viser sig, at sanktionen er ubegrundet. I dag har lægen ingen muligheder for at gøre indsigelse mod sanktionen og må pænt vente til styrelsen frafalder sanktionen eller bringer den for en dommer. Lægen må fra dag ét de facto bære konsekvenserne, før sagen er blevet behandlet, og det holder naturligvis ikke”, siger Andreas Rudkjøbing.

Tilsynsaktioner mod læger i 2017

Autorisationsfratagelse 21

Faglige påbud 25

Arbejdsforbud 12

Ordinationsindskrænkning 5

Skærpet tilsyn 39

Suspension 13

Virksomhedsindskrænkning 11

I alt 126

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

126 læger fik en sanktion i 2017

Han har tidligere understreget det vigtige i, at der kommer læger med i ankenævnet, for hvis ikke vil der være en risiko for ”endnu flere skrivebordsafgørelser”.

Med strammerpakken fik Styrelsen for Patientsikkerhed flere muskler fra 2017, og i alt fik 229 sundhedspersoner i 2017 en sanktion fra Styrelsen fra Patientsikkerhed og heraf var 126 mod læger.

”Det er heldigvis få læger, der får en sanktion, men et ankenævn er af stor principiel betydning for Lægeforeningen, fordi det i princippet kan ramme alle”, siger Andreas Rudkjøbing.

Et nyt ankenævn vil dermed komme til at kigge afgørelserne fra Styrelsen for Patientsikkerhed igennem, siger Lægeforeningen.

”Det vil styrelsen sikkert ikke være vild med al den stund, at en kontrolinstans nu kan kritisere afgørelserne. Men jeg tror, at ankenævnet er vigtigt for både læger og styrelse i bestræbelserne på at få mere tillid til hinanden”, siger han.

Målet er jo, at et ankenævn skal styrke lægernes retssikkerhed i tilsynssager.

Ellen Trane Nørby (V), sundhedsminister

Men hvad Styrelsen for Patientsikkerhed selv mener om et ankenævn, der skal kontrollere styrelsens afgørelser, vil den ikke kommentere og henviser til ministeriet.

Og her kvitterer sundhedsministeren for Lægeforeningens forslag.

”Vi er i øjeblikket i gang med at se på, hvordan et ankenævn for tilsynssager kan se ud. Målet er jo, at et ankenævn skal styrke lægernes retssikkerhed i tilsynssager. Derfor er jeg også glad for lægernes input og vil selvfølgelig tage Lægeforeningens forslag med mig i det videre arbejde,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i et skriftligt svar.

Right side

af Jens Enné Sletgaard | 20/09
3 kommentarer
af Alice Kunkel | 17/09
7 kommentarer
af Jørn Rosborg | 17/09
1 Kommentar
af Peter Christian Gøtzsche | 17/09
1 Kommentar
af Jens Ole Mathiesen | 16/09
3 kommentarer
af Annette Randløv | 16/09
2 kommentarer
af Jens Ole Mathiesen | 15/09
4 kommentarer
af Jens Ole Mathiesen | 14/09
4 kommentarer
af Steffen Thirstrup | 11/09
4 kommentarer