Content area

|

Lægeformand: "Det har aldrig før været så vigtigt, at vi taler samlet og med én stemme"

Det er ikke længere nok, at vi bare er læger, sagde Lægeforeningens formand til Lægemødet i Aalborg. I hans beretning og debatten derefter var der lige dele glæde over, at foreningen står stærkt og samlet, og frustration over, at lægefagligheden har svært ved at trænge igennem.
Formanden for Lægeforeningen i snak med formanden for Yngre læger. Foto: Palle Peter Skov.
Forfatter(e)
Marianne Fajstrup, mfa@dadl.dk

Lægeforeningen står samlet og enig, som den ikke har gjort i årevis, men lægeforeningen har også udfordringer af en art og en størrelse, som den ikke har oplevet før. Sådan lød det ved indledningen af Lægemødet 2019, der i år holdes i Aalborg.

"Vi har vel sjældent holdt et Lægemøde på et tidspunkt med så heftig debat om forandringer i sundhedsvæsenet," sagde formand Andreas Rudkjøbing som optakt til sin mundtlige beretning, der kan læses på Lægemøde.dk.

"Det gør det ikke mindre spændende, at det er usikkert, hvad der kommer. Bliver det et farvel til regionerne? Skal yngre læger tvinges ud i almen praksis? Vi er også i en tid med en anden slags forandringer. Her tænker jeg på, at der bliver lyttet mindre og mindre til eksperter. Oftere og oftere bliver der sat spørgsmålstegn ved faglige argumenter. Fakta tilbagevises med et ”jeg synes”. Følelser vægter tungere end faglighed," sagde Andreas Rudkjøbing, der berørte en frustration, som flere læger i den efterfølgende debat delte:

"Vi læger spiller den afgørende rolle, når det kommer til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen baseret på faglighed og evidens. Dels i hverdagen, når vi behandler vores patienter. Men i lige så høj grad som den sunde fornuft, det kølige overblik og den gode dømmekraft i ledelsen af sundhedsvæsenet. Vi skal være den insisterende - til tider irriterende - stemme. Ikke bedrevidende, men bedre vidende," sagde formanden.

Lægefagligheden får ikke automatisk ørenlyd

Men det er blevet sværere at komme igennem med lægefagligheden.

"Jeg og resten af bestyrelsen er ekstremt optaget af, at styrke vores indflydelse og vi har i året der er gået arbejdet på mange forskellige områder, også nye. Det er nemlig ikke nok, at vi bare er læger. Det kan godt være, at ministeriet en gang rettede ind, hvis de fik et høringssvar fra Lægeforeningen. Sådan er virkeligheden ikke i 2019. Selvfølgelig skriver vi stadig høringssvar. Men i dag handler det i lige så høj grad om at være synlig i medierne, på Facebook og Twitter, finde gode alliancepartnere, have direkte kontakt med politikere på Christiansborg, i regionsrådene og i kommunerne. Have gode relationer til embedsmænd i styrelser og ministerier," sagde Andreas Rudkjøbing, der i sin beretning berørte de hovedtemaer, som kommer til at præge lægemødet og foreningens arbejde det kommende år: Sundhedsvæsenets økonomi, sundhedsreformen, og den fortsatte kamp for et bedre tilsyn.

"Det er godt, at regeringen og Dansk Folkeparti vil have flere læger i både almen praksis og i speciallægepraksis. Det skal hænge sammen, når patienterne bliver udskrevet fra sygehuse og skal fortsætte i kommune eller almen praksis. 21 nye sundhedsfællesskaber skal gøre sammenhængen bedre, men det er stadig uklart, hvordan de skal blive til effektive enheder. Jeg er især bekymret over, at der er lagt op til en meget stor repræsentation fra kommunerne. Med al respekt for kommunernes store arbejde, så er det nødvendigt, at vi ser flere doktorringe og færre borgmesterkæder i ledelserne af de nye sundhedsfællesskaber," lød det fra formanden om ønskerne om at styrke det nære sundhedsvæsen, som er et af den slags udsagn, som ingen rigtigt kan være uenige i.

En stærk stemme skal være fælles

Det er dog ikke udelukkende politikernes skyld, når der ikke lyttes til lægernes stemme. Nogle gange er stemmen ikke så stærk som den kunne være, sagde formanden, der til forsamlingens moro tegnede et lydbillede af. hvad der sker, når foreningerne ikke står samlet:

"Et kor lyder som regel bedst, når de synger den samme sang. Tænk, hvis yngre læger sang Rihanna. Overlægerne Billie Holiday. De praktiserende læger Poul Krebs. og pensionisterne ‘You can’t always get what you want’ med Rolling Stones? Det vil gøre det svært for omverdenen at fange vores samlede budskab. En stærk, fælles lægestemme har derfor været en vigtig del i det strategiarbejde, som Lægeforeningen, FAS, Yngre Læger og PLO er i gang med. En udløber af strategiarbejdet er også, at vi skal drøfte Lægeforeningens regionale repræsentation på Lægemødet i år. "

103 af de 109 stemmeberettigede deltagere var registreret ved åbningen af Lægemødet. Efter formandens beretning var der debat.

Ulighed i sundhedsvæsenet er ikke kun geografisk

"Vi taler så meget om den sociale ulighed og den geografiske ulighed. Men vi skal ikke glemme, at der er en tredje ulighed i sundhedsvæsenet, og det er den sygdomsmæssige, som vi fx ser det psykiatrien," sagde Mark Krasnik fra FAS, der opfordrede Lægeforeningen til at gå mere til stålet i debatten om den offentlige debat om uligheden i sundhedsvæsenet.

"Regeringen er meget optaget af geografisk ulighed, men i virkeligheden er det et bluff. De vil have nogle redskaber til at kunne presse regionerne på serviceniveauet. Det vigtige er den sociale ulighed og den sygdomsspecifikke ulighed," svarede Andreas Rudkjøbing, som dog pegede på en væsentlig udfordring ved at markere sig på den sociale ulighed.

"Vi har i Lægeforeningen haft stærkt fokus på forebyggelse, og men det er vanskeligt for sundhedsvæsenet alene at gøre noget ved den sociale ulighed i sundhedsvæsenet. Fordi vi har så mange data, kan påvise i sundhedsvæsenet, at noget er helt skævt. Men det betyder ikke, at sundhedsvæsenet kan løse det. Det er ofte årtiers opsparet dårlig sundhed, vi møder. Det er en illusion at tro, at vi kan løse det. Det handler om socialpolitik og økonomiske politik. Om at have et rummeligt arbejdsmarked og gode dagsinstitutioner. Det ligger uden for det sundhedspolitisek arbejde, og der er en grund til, at vi ikke i Lægeforeningen kaster os over det arbejde," forklarede formanden:

"Det er er ikke en sag, der samler os, når vi forsøger at gå uden for det rent lægefaglige. Vores medlemmer ser meget forskelligt på det fordelingspolitiske. Man må da godt bebrejde mig, at jeg skulle have mere mod til at gå ind i de sager. Men man skal samtidig vide, at vi ender med at stå mere splittede," advarede han.

Medlemmerne skal bakke op om samarbejde

Og netop splittelse var et stort tema på den første dag af lægemødet - eller rettere fraværet af splittelse. Flere gik på talerstolen for at sætte ord på deres tilfredshed med, at foreningen i dag står samlet på en måde, som den ikke har gjort i årevis. Formanden for Yngre Læger tog tråden op med den samlede stemme:

"Ankenævnet er et eksempel på, hvad vi kan opnå, når vi står sammen. Lige om lidt afskaffes seks-års-fristen også. Det lykkes, når vi står sammen. Men når I som medlemmer skyder opad på os som bestyrelse og siger, at I vil have mere samlet politik og flere fælles udmeldinger. Så må vi også skyde nedad og sige, at hvis I vil have mere fællesskab, så skal I altså også lade være med at skyde på os, når vi kommer tilbage og har givet en lille luns til PLO, ikke? Vi vil meget gerne prøve. Men så har vi brug for opbakning," sagde Helga Schultz, formand for Yngre Læger.

Mange af talerne delte også frustrationen over den manglende lydhørhed for lægefagligheden.

"Jeg arbejder på Hillerød Hospital og har en times kørsel hver morgen, hvor jeg hører P1. Heldigvis er der et nødspor, jeg kan holde ind i for at bide i rattet, for der bliver sagt så meget vrøvl, desværre ofte af de politikere, der bestemmer. Der kommer rigtig mange "jeg synes" og "jeg føler". Så er det godt at høre Lægeforeningen og Yngre Læger tale sagligt og fagligt. Vi skal trykke stærkere på speederen med faglighed. Vi skal udstille den manglende viden og stille spørgsmål til den. Vi skal bide os fast og spørge "Hvor ved I det fra?". Vi ved det jo godt selv, men vi skal spørge dem, hvor de har det fra. Vi skal afkræve, at vi kommer over i det faglige spor og ud af nødsporet," sagde Simon Serbian fra Yngre Læger.

Højere tobakspriser og flere sprogkurser

Anja Ulrike Mitchell fra FAS efterlyste bedre sprogtilbud til udenlandske læger i foreningen:

"Jeg er ledende overlæge på Bornholm, hvor vi har en del udenlandske læger inklusive mig selv. Jeg talte sidste år med fire udenlandske læger, der var flygtede fra deres hjemlande. De havde alle gjort sig meget umage med at lære dansk. Sproget er en forudsætning for at arbejde som læge i Danmark, men der er få tilbud til udenlandske læger om at lære sig dansk på det nødvendige niveau. Der er også kommunikationsproblemer for danske læger, men hvis man ikke engang taler sproget, bliver det rigtig svært. Derfor vil jeg meget gerne, at Lægeforeningen går ind i, hvordan vi kan styrke sprogtilbuddet til udenlandske læger. Det skal ikke være op til den enkelte afdeling. Det er ofte afdelinger, der ligger i "vandkantsdanmark". De har måske ikke så mange ressourcer i forvejen."

Mats Lindberg fra FAS var på talerstolen for at tale om tobak:

"Tobak burde være et af de vigtigste spørgsmål for en lægeforening. At gribe ind mod tobakken har samme potentiale som en koppevaccine, og det vil mindske den voksende ulighed i sundheden. Jeg håber, at diskussionen af tobakspriser vil få Lægeforeningen til at gå endnu mere tydeligt ud," sagde han.

"Rystende kynisme"

"Jeg kunne ikke være mere enig," svarede formand Andreas Rudkjøbing og fortsatte:

"Regeringen har et erklæret ønske om en tobaksfri generation i 2030, men den har er ingen realistisk plan for at nå det mål. Det går den forkerte vej. Stadig flere unge begynder at ryge, og vi ved, at tobaksprisen er det allervæsentligste redskab i den her kasse. Vi vil gerne op på i hvert fald 60 kroner for en pakke cigaretter. Det må gerne være højere, men vi ved, det vil have effekt," sagde formanden, som derefter fortsatte i et usædvanligt intenst toneleje om den realpolitiske udfordring i, at Lægeforeningen kræver højere tobakspriser:

"Liselott Blixt har sagt direkte, at det ikke skal være forbeholdt de rige at ryge og drikke. DF har simpelt hen den frækhed at sige, at hvis man hæver prisen på de her produkter, så får det en social slagside. Det er en rystende kynisk holdning. Det handler om, at der er en kolossal overdødelighed lige præcis i den gruppe, der er allersvagest stillet socio-økonomisk. Man forsøger at fremstille det, som om vi ikke har blik for denne gruppe. Det er helt rystende urimeligt," sagde lægeformanden, der så for alvor lukkede op for posen med sine frustrationer over, at lægefagligheden - måske alle fagligheder - har vigende gennemslagskraft i den politiske virkelighed.

Jo højere vi taler, jo stærkere bliver de

"Jeg taler ofte med alle sundhedsordførerne. Vi ringer, vi skriver og SMSer. Nogle af dem ved godt, at de er på dybt vand rent fagligt. Men der har indfundet sig noget anti-elitært. Jeg har et vældig godt forhold til Liselott Blixt, selvom man ikke skulle tro det. Hun er helt ligeglad med, om vi taler med store bogstaver om faglighed og evidens. I beder mig om at tale endnu højere om fagligheden. Men hun synes bare, det er godt for hendes profil, når der er højt uddannede folk som os, der tæsker løs på hende. Det er med helt åbne øjne, hun går ind i det. Så det er et ægte dilemma. Jeg vil meget gerne høre jeres bud på hvad vi skal gøre ved det," opfordrede formanden.

Formanden for PLO havde nogle trøstende – og/eller formanende - ord:

"Du er i modvind for det med fagligheden. Der er mange, der kritiserer lægerne for at være så svage. Jeg tror ikke, det er Andreas' og Lægeforeningens skyld. Det er noget i tiden. Hele HPV-sagen er et eksempel på, at fagligheden godt kan vinde til sidst. Faglighed er også ordentlighed. Det er at følge tingene over tid og ikke overreagere og køre med på alt. Jeg tror, det samme vil ske med cannabis, med T3, med kronisk træthedssyndrom. Vi kan ikke det samme, som de sociale medier kan i dag. Og desværre vil nogle patienter komme til at lide i mellemtiden. Men der vil på et tidspunkt komme nogen, der træder et skridt tilbage og siger, skal vi ikke lige lytte til det, lægerne har sagt hele tiden," sagde Christian Freitag, der roste Andreas Rudkjøbing for at være et samlende element i foreningen:

"Vi skal være én samlet Lægeforening, der taler om ét samlet sundhedsvæsen. Vi skal ikke prøve at forklare, at læger er flere ting. Vi er praktiserende læger. Vi er er yngre læger. Vi er speciallæger. Vi ved det godt. Men patienterne er ligeglade. Politikerne er ligeglade. Udadtil skal vi fremstå samlet som læger," sagde Freitag.

Right side

af Frede Simonsen | 20/04
2 kommentarer
af Hans Storm Erichsen | 19/04
1 Kommentar
af Debatred. | 15/04
1 Kommentar
af Martin Bonde Petersen | 15/04
1 Kommentar
af Anne Lisbeth Hoffmann | 15/04
4 kommentarer
af Jørgen Lous | 13/04
9 kommentarer
af Karin Marlen Moldrup | 13/04
3 kommentarer