Content area

|

Lægernes Pension afvikler det fossile

Lægernes pensionskasse nærmer sig en verdensrekord i afvikling af ”sorte” investeringer, lød det på generalforsamlingen.
Klimadebatten var bandt de emner, der optog sindene på i Lægernes Pension. Foto: Palle Peter Skov.
Forfatter(e)
Klaus Larsen, kll@dadl.dk

Lægernes Pension (LP) har droppet ikke færre end 75 selskaber, som ikke overholdt - eller i nogle tilfælde ligefrem modarbejdede - Paris-aftalens målsætning om, at den globale temperaturstigning skal holdes "godt under" to grader. Målet er, at temperaturen ikke må stige med mere end 1,5 grader.

På generalforsamlingen i LP, der fandt sted under Lægemødet i Aalborg, redegjorde pensionskassens direktør, Chresten Dengsøe, for det aktive ejerskab i forhold til de 7.500 virksomheder, spredt over hele kloden, som pensionskassen har investeringer i.

Aktivt ejerskab

Af bestyrelsens beretning fremgik det, at LP anser aktivt ejerskab for ”et centralt element i vores politik”, hvor man benytter sig af dialog og stemmerettigheder til som aktionær at fremme såvel en langsigtet økonomisk vækst som ordentlige ledelsesforhold i selskaberne.

”Hvis vi vælger at afhænde en investering, sætter vi os uden for indflydelse. Derfor ekskluderer vi først, når alle andre muligheder er udtømte”, forklarede Chresten Dengsøe.

Da man ikke kan værre i dialog med 7.500 selskaber (i 2018 har LP været i dialog med 97 om ”problemfyldte forhold”), benytter pensionskassen sig af et screeningbureau til at holde øje med, at de virksomheder, man har sat penge i, overholder politikken. Det sker i samarbejde med ligesindede investorer i andre lande.

”Vores egne ejerandele i de enkelte selskaber er ofte begrænsede, og på den måde sikrer vi os en større indflydelse”, sagde Chresten Dengsøe.

Rekord i afvikling

Grundlaget for det aktive ejerskab er dels den officielle danske politik, dels hvad medlemmerne beslutter på de årlige generalforsamlinger.

For eksempel har medlemmerne pålagt pensionskassen at afvikle sine engagementer i tobaks- og våbenindustrien, i fossile brændstoffer samt i lægemiddelvirksomheder, der leverer stoffer til brug ved henrettelser.

Og selv om tobak er et fuldt lovligt produkt, der frit kan købes i Danmark, har pensionskassen i overensstemmelse med beslutninger på generalforsamlinger ekskluderet ikke færre end 147 selskaber inden for tobaksbranchen siden 2000 og er dermed globalt set en af de mest restriktive investorer blandt pensionskasser overhovedet.

På klimaområdet har pensionskassen ikke alene droppet 75 selskaber; den har også investeret omkring 2 milliarder kroner i vedvarende energi - en andel, der ifølge Chresten Dengsøe ventes fordoblet i 2022.

Direkte adspurgt kunne Chresten Dengsøe oplyse, at det afkastmæssigt set har været tabsgivende ikke at have investeringer i de særdeles lukrative tobaks- og våbenfirmaer. Om det samme gælder for klimaområdet er for tidligt at sige.

Forslag fra Ansvarlig Pension

Netop klimadebatten har optaget sindene på de seneste generalforsamlinger i Lægernes Pension. Også i år gik læge Jan-Helge Larsen på talerstolen for at begrunde et forslag fra gruppen Ansvarlig Pension om, at LP udøver aktivt ejerskab over for selskaber, der modarbejder Paris-aftalens målsætning.

Ifølge forslaget skal LP udtage 10 af de største energiselskaber til dialog om og scenarieanalyser af Paris-aftalen inden næste års generalforsamling.

Med bestyrelsens støtte blev forslaget vedtaget.

Right side

af Frede Simonsen | 20/04
2 kommentarer
af Hans Storm Erichsen | 19/04
1 Kommentar
af Debatred. | 15/04
1 Kommentar
af Martin Bonde Petersen | 15/04
1 Kommentar
af Anne Lisbeth Hoffmann | 15/04
4 kommentarer
af Jørgen Lous | 13/04
9 kommentarer
af Karin Marlen Moldrup | 13/04
3 kommentarer