?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Nyhed / 14. feb 2017

Løftet pegefinger til Hovedstadsregionens sygehusbyggerier

Nyheder

Rigsrevisionen har set på de nye sygehusbyggerier. Alle regioner undtagen Region Hovedstaden kan dokumentere, at de lever op til effektiviseringskravene, lyder vurderingen.

Dato
14. Feb 2017
💬 0

I en tidligere beretning har Rigsrevisionen kritiseret alle fem regioner for ikke ar effektiviserer sygehusdriften i de kvalitetsfondsfinansierede sygehusbyggerier.

Baggrund

Rigsrevisionen afgav i oktober 2013 beretning om sygehusbyggerier II. Beretningen handlede om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og regionernes fokus på de effektiviseringskrav, der er stillet som tilsagnsbetingelse for de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier.

Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, fandt de det bekymrende, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne ikke havde sikret en tilstrækkelig styring af, hvor, hvordan og i hvilket omfang der skal ske effektiviseringer på de kvalitetsfondsstøttede sygehuse. Statsrevisorerne fandt, at utilstrækkelig styring indebærer risiko for, at regionerne erstatter kravet om effektiviseringer med generelle besparelser på driften af sygehusene. Dette vil kunne forringe behandlingskvaliteten og bygningernes funktionalitet og vil være i strid med betingelserne for at få tilskuddet.

Nu har Rigsrevisionen fulgt op med et nyt notat, hvor alle regioner - Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Sjælland – efter Rigsrevisionen har tilstrækkeligt fokus på effektiviseringen. Men ikke Region Hovedstaden. Her vil Rigsrevisionen ”fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om Region Hovedstadens arbejde med at effektivisere sygehusdriften på Nyt Hospital Herlev og Det Nye Rigshospital,” står der i det nye notat.

Kritikken går bl.a. på, at hovedstadsregionen ikke dokumenterer, om kravene til effektivitet bliver overholdt i de nye byggerier. Om regionen rent faktisk overholder kravene, vides derfor ikke, men Rigsrevisionen vil ikke ”afslutte sagen”, står der i notatet.

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 4/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Lad os kæmpe for lægesekretærerne
💬
8
Alice Kunkel 25. feb 2017 11:28
Aktiv dødshjælp – for eller imod?
💬
1
Sven Refslund Poulsen 24. feb 2017 11:05
Teknologiske behandlingsværktøjer til diabetes
💬
3
Mats Lindberg 23. feb 2017 20:16

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

Dagens navn

Kåre Schmidt Ettrup: læge, Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital(Syd)