Content area

|

Interview: Ny Yngre Læger-formand blev tit smidt uden for døren

Da Helga Schultz var barn, fandt hun sig ikke i kollektiv straf, eller hvis holdene i rundbold var uretfærdige. Hun råbte op og blev smidt uden for døren, og nu vil hun bringe sin retfærdighedssans med ind i sit formandskab, siger hun.
Helga Schultz er ny formand for Yngre Læger. Foto: Palle Peter Skov
Forfatter(e)
Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk

Yngre Lægers nye formand har en udpræget retfærdighedssans og en kampgejst, som har fulgt hende siden folkeskolen, og som senere er blevet næret af egne oplevelser i sundhedsvæsenet, fortæller hun.

”Da jeg var barn, havde jeg svært ved at tie stille, hvis jeg oplevede noget urimeligt, og sådan har jeg det stadig. I de små klasser blev jeg tit smidt uden for døren, hvis jeg protesterede over, at vi alle skulle ligge under for en kollektiv straf, som nogle få havde været ansvarlige for. Eller hvis der blev lavet uretfærdige hold i rundbold”, siger Helga Schultz.

Den nye 43-årige formand fra Hillerød blev valgt ved repræsentantskabsmødet onsdag.

Hun fortæller, at hun oplever uretfærdig eller urimelig behandling af yngre læger i sundhedsvæsenet.

Hvornår har du oplevet uretfærdighed?

”Jeg har oplevet urimelighed, f.eks. hvis der bliver talt dårligt til nogen på vagtholdet ved en morgenkonference, selvom alle ved, at vagtholdet bare skal behandles ordentligt. Hvis de skal have at vide, at de har gjort noget forkert, skal det gøres i et andet forum, hvor der ikke sidder 60 mennesker og lytter”, siger hun.

Hvilke uretfærdige situationer kan yngre læger komme ud for?

”Jeg tænker især på vores yngste kolleger. Man kaster dem for ulvene, lige så snart de er uddannet som læger. Jeg kan ikke forstå, at det skal være sådan. De har, groft sagt, nærmest ikke talt med en patient før, og så står de i en akutmodtagelse i forreste linje og tager imod alt, hvad der kommer ind, nogle gange uden tilstrækkelig backup. Det synes jeg er urimeligt, og det skal vi gøre noget ved. Det handler om arbejdsmiljø og om, at vi får behandlet patienterne ordentligt”.

Overenskomst og krav om fleksibilitet

Den største udfordring, som Yngre Læger står over for, er ifølge Helga Schultz overenskomsten i 2021.

Den nye formand er bekymret over den måde, arbejdsgiver gik efter værnereglerne ved OK18, siger hun, der var med til forhandlingerne som en del af bestyrelsens forhandlingsdelegation.

”Arbejdsgiver skal forstå, hvor store forringelser de laver, hvis vi skulle imødekomme de krav, de havde i OK18. Det vil være et meget stort problem, hvis værnereglerne bliver forringet. Hvor tit skal vi have vagt, hvor belastede må vagterne være, hvor langt må der være til vores arbejdsplads? Alle de begrænsninger i fleksibilitet, der gør, at vi lige præcis kan følge med i dag. Vi skal holde på, at vi lige nu er på et minimum, der er skåret helt ind til benet”.

I sit valgoplæg skriver Helga Schultz, at hun vil kæmpe imod forringelser af overenskomsten, som er voldsomt udfordret af stadig stigende krav om fleksibilitet fra arbejdsgivernes side.

Er fleksibilitet nødvendigvis en dårlig ting?

”Mange læger føler, at vi læger allerede er meget fleksible. Vi arbejder forskellige steder, vi skifter afdeling ofte. Når der bliver efterspurgt øget fleksibilitet, og man bliver spurgt, om man ikke kan blive længere om aftenen, møde lidt før ind, så er der en grænse, som er ved at være nået. Man kan være fleksibel langt hen ad vejen, men man kan ikke være det ubegrænset hele sit arbejdsliv. Det mangler vi forståelse for”.

Hvad er problemet ved fleksibilitet for den enkelte?

”Problemet er, at de fleste mennesker har brug for en grad af forudsigelighed og regelmæssighed. Vi vil gerne have en vished om, at vi højst har vagt hver sjette døgn, at vi højst skal arbejde hver anden weekend, at vi ikke kan blive pålagt at køre halvanden time mellem to tjenestesteder. Det hele handler om, hvordan ens hverdagsliv er skruet sammen. Var den ikke så belastet, kunne vi måske være endnu mere fleksible. I betragtning af, hvor belastede vi er, burde vi nok være mindre fleksible”.

Skal yngre læger ikke også tage deres tørn i et sundhedsvæsen, hvor alle er pressede?

”Jo, og det gør vi også. Det provokerer mange, når Socialdemokratiet siger, at vi skal betale tilbage med tvangsarbejde, fordi vi har fået en dyr uddannelse. Men jeg køber ikke den præmis, at vi skal betale uddannelsen tilbage. Hvis man derudover kræver, at vi skal yde ekstra, fordi vi er en privilegeret heldig gruppe, vil de fleste sige, at vi allerede gør endog rigtig meget. Vi trækker f.eks. lod om, hvor vi skal arbejde henne i landet i det første år efter efter universitetet – hvem gør ellers det? Og hvis vi gerne vil være speciallæger, får vi stillinger, hvor vi tvinges til at skifte stilling ofte, helt ned til hver tredje måned i en periode. Lægers job hører til de mest stressede overhovedet, det viser alle undersøgelser også”.

Ulighed i sundhed en mærkesag

Ifølge Helga Schultz er en af de største udfordringer i sundhedsvæsenet ulighed. Det er et emne, hun personligt går meget op i, siger hun – et emne, der vækker retfærdighedssansen.

”Ulighed er et stort problem. F.eks. har der lige været en masse medieomtale om privat fødselshjælp: at kommende forældre køber sig til ekstra fødselshjælp. Der er flere og flere, der melder sig ind i Sygeforsikringen Danmark og har private sygeforsikringer i øvrigt, og det kan i sidste ende betyde et meget skævvredet sundhedsvæsen”, siger hun.

Hvad kan den enkelte yngre læge gøre?

"Vi kan huske det, når vi er på arbejde. Vi kan hjælpe de svage patienter, der f.eks. ikke møder til tiden, ved at se dem alligevel og ikke lade det være op til den enkelte af finde en ny tid. Man kan være med til at italesætte uligheden, og man kan være med til at tage diskussionen, når folk kommer med en sundhedsforsikring og gerne vil have en skanning, der ikke er lægelig indikation for. I Danmark bør det være den lægefaglige vurdering, der er afgørende, ikke pengene".

Hvordan kommer Yngre Læger til at mærke, at du bliver formand?

"Jeg vil prøve at tage uligheden op, for det er en politik i Lægeforeningen, at vi er imod ulighed i sundhed. Jeg vil se på, hvordan politikken er udmøntet nu, og hvad Yngre Læger kan gøre. Og så fortsætter vores kamp for en god overenskomst".

Hvad glæder du dig allermest til ved formandskabet?

"Jeg glæder mig til at fortsætte det arbejde, der allerede foregår i bestyrelsen. Jeg glæder mig også til, at jeg på en ny måde kan være med til at forme nogle ting. Vi arbejder alle sammen med mandat fra dem, der har valgt os, men samtidig bringer vi vores egne idéer med og de ting, der betyder noget for os”.

Fakta om Helga Schultz

Vokset op i Hillerød og Nivå

43 år

Læge siden 2004

Ph.d.-grad i 2017

Påbegyndt hoveduddannelse i 2017

Arbejder til daglig som hoveduddannelseslæge på Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital

Aktiv i Yngre Læger først som TR, siden som FTR på Nordsjællands Hospital, senere som formand i Region Hovedstaden og i bestyrelsen

Blad nummer: 

Right side

af Niels Krintel Petersen | 09/12
2 kommentarer
af Julius Vindbjerg Nissen | 09/12
1 Kommentar
af Inger Struckmann | 09/12
1 Kommentar
af Brian Jørn Lerche | 09/12
3 kommentarer
af Birgitte Brandstrup | 09/12
1 Kommentar
af Frede Simonsen | 09/12
2 kommentarer
af Henning Kaspersen Nielsen | 08/12
2 kommentarer
af Lars Bjørn | 08/12
3 kommentarer
af Per E. Holstein | 08/12
2 kommentarer
af Vagn Nørskov | 07/12
1 Kommentar