Content area

|

PLO-formand: Almen medicin skal fylde mere på medicinstudiet

Medicinstudiet fokuserer for meget på sygehuse. Det afspejler ikke den virkelighed, der møder den studerende efter studiet, mener PLO-formand Christian Freitag, der foreslår, at almen medicin og primærsektoren får mere fokus på medicinstudiet.

Formand for PLO, Christian Freitag. Foto fra Lægemødet 2018: Palle Peter Skov.
Af
Anne Steenberger, as@dadl.dk

PLO-formand Christian Freitag har i sommerferiens sidste dage skabt overskrifter ved at plædere for flere uddannelsesstillinger til almen medicin, end de 30, som regeringen allerede har lovet.

Men det alene baner ikke vejen for flere praktiserende læger. De studerende og unge læger skal også have lyst til at specialisere sig i almen medicin. Og det kniber det med.

Derfor skal der skrues på andre knapper end bare normering. Der skal ske noget på medicinstudiet. De unge skal på klinikophold i praksis, som bl.a. FADL har peget på – men Christian Freitag mener, at universiteterne kan gøre mere endnu:

”Almen medicin skal være mere til stede i de studerendes bevidsthed. Jeg synes, at almen medicin og det primære sundhedsvæsen bør fylde noget mere på medicinstudiet. Det skal i højere grad afspejle det sundhedsvæsen, de møder på den anden side af studiet”.

Christian Freitag tilføjer, at argumentet for at gøre det ikke først og fremmest er rekruttering.

”I de næste ti år bliver der behov for at bygge det primære sundhedsvæsen op, ligesom sygehusene er blevet det. Alle ønsker en sammenhæng i sundhedsvæsenet, og der er vi dybt afhængige af, at vi i almen praksis forstår og har indsigt i, hvad der foregår på sygehusene og omvendt. For vi kommer ikke til at holde møder sammen hver fredag, det er og bliver der ikke ressourcer til”, siger han.

Forståelse af sundhedsvæsenet

Han peger på, at klinikophold i almen praksis i studietiden samt udbredelsen af at alle KBU-forløb skal indeholde et halvt år i almen praksis er vigtige skridt på vejen.

Hvad er det mere præcist på studiet der skal oprustes?

”I dag lærer vi utroligt meget om det sekundære sundhedsvæsen, både på studiet og i specialistuddannelsen. Men de studerende skal have en mere overordnet forståelse af strukturen i sundhedsvæsenet og hvordan de to sektorer arbejder sammen. De skal have mere viden om primærsektoren, og kende til den rolle, almen praksis og de praktiserende speciallægerne har.”

  • Alle ønsker en sammenhæng i sundhedsvæsenet, og der er vi dybt afhængige af, at vi i almen praksis forstår og har indsigt i, hvad der foregår på sygehusene og omvendt

Christian Freitag, formand for PLO, Praktiserende Lægers Organisation.

”De skal ud og mærke og opleve almen praksis. Jeg gik selv rundt med en forestilling om at praktiserende læge var noget med at tage sig af forkølede børn og graviditetsundersøgelser og så ellers hyggesnakke og give et klap på skulderen og et kostråd. Men så kommer man ud og prøver det, og jeg kan love dig for at mange får sig noget af en overraskelse, hvor de klør sig selv i hovedet, fordi de sidder over for problemstillinger, de ikke kan læse sig til.”

Det giver pote i Nordjylland

Universiteterne har en grad af selvstyre og kan selv tilrettelægge medicinstudiet. Medicinstudiet på Aalborg Universitet har fokus på sundhedsvæsenets indretning.

”Uden at kende detaljerne forstår jeg, at medicinstudiet i Aalborg er tydeligt mere fokuseret på, hvordan hele sundhedsvæsenet fungerer – også hvordan man ønsker det skal fungere i Nordjylland. Hvis man gjorde sig tilsvarende tanker i København, Odense og Aarhus, tror jeg man kan nå langt. Gerne på forskellig måde - men hvor der er en overvejelse af, om vægtningen på studiet afspejler det, lægerne skal på den anden side.”

I Nordjylland ser det ud til at give pote – også for de unges lyst til at være praktiserende læge, siger Christian Freitag:

”Historisk set har almen medicin ikke været det mest prestigefyldte speciale, men det ser ud til, at det har fået meget goodwill. Studiets fokus på specialet sammen med regionens interesse i at beholde dem i regionen, har tilsyneladende smittet af og vi hører, at regionen har fået langt større søgning på blokstillingerne. De unge læger byder ind. De vil gerne været et sted hvor der bliver sat pris på ens arbejde.”

Bedring i sigte for praktiserende læger

Til sidst – men ikke mindst – skal de unge have lyst til et liv som praktiserende læge:

”De praktiserende lægers forhold er meget afgørende. Hvordan er vilkårene i almen praksis – vil jeg bruge de sidste 30 år af mit arbejdsliv der? Der har vi været hårdt ramt i mange år – af konfliktscenarier, optrapning af konflikter og interne udfordringer i PLO. Danske Regioner og PLO har en enorm opgave i at gøre livet som praktiserende læge bedre, skabe stabilitet og et jobindhold, der gør, at de unge ser, at det er godt, når de kommer ud som speciallæge.”

Er der ved at ske noget der?

”Ja, der ligger ting i seneste overenskomst, som peger mod det bedre. Og nok så væsentligt, så er forholdet mellem PLO og Danske Regioner gået fra det bundfrosne til det bedre. Det er en forudsætning for at der overhovedet sker nogen fremskridt. Så jeg tror, vi nærmer os.”

PLO har talt meget om de overbebyrdede praktiserende læger, har det ikke skræmt nogen væk?

”Jo, og det er en enorm svær balance. På den ene side skal vi som forening gøre opmærksom på, at mange læger er belastede ud over det rimelige og på den anden side mener jeg, at det er det bedste job i verden og det skal vi også fortælle. Vi skal gøre opmærksom på problemerne uden at lyde klynkende, for vi er en privilegeret gruppe – vi får job bare ved at knipse i fingeren, vi har en økonomi, vi har stor indflydelse på eget arbejdsliv, og er bare så efterspurgt så det næsten er for meget.”

Læs også artikel: Rekrutteringen til almen medicin begynder på studiet.

💬 1 Kommentarer

Right side

af Lars Ulrik Gerdes | 14/08
1 Kommentar
af Frede Simonsen | 13/08
1 Kommentar
af Michel Ernest H. Boeckstyns | 13/08
2 kommentarer
af Ebbe Bonde Sørensen | 13/08
10 kommentarer
af Birgitte Retbøll | 12/08
20 kommentarer
af Zbigniew Sroczynski | 11/08
1 Kommentar
af Inge Marthin Sørensen | 10/08
2 kommentarer