Content area

|

PLO-formand: »Vi skal lave den bedste overenskomst nogensinde«

Lægevagt, komplekse patienter, nye ydelser, kronikerforløb og lægedækning stod højt på dagsordenen. PLO har for alvor taget hul på debatten om den kommende overenskomstforhandling i 2021.
Kaffepause med udsigt over Køge Bugt og en stor del af PLOs repræsentantskab. Foto: Charlotte Kiil Poulsen
Forfatter(e)
Marianne Fajstrup, mfa@dadl.dk

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) holdt repræsentantskabsmøde i Køge den 6. april på en dejlig forårslørdag, hvor pauserne blev holdt udendørs med udsigt over bugten. Debatten indendørs imellem de 43 fremmødte deltagere kom især til at handle om overenskomstforhandlingerne i 2021.

OK21 skal blive "den bedste overenskomst nogensinde for PLO" ifølge den genvalgte formand Christian Freitag. Et af hovedsporene i de kommende forhandlinger blev anslået allerede i formandens beretning, hvor Christian Freitag talte om lighed i sundhedsvæsenet som en politisk målsætning – med klar adresse til de regionale forskelle, herunder på akutområdet.

"Det gule sundhedskort skal give alle borgere de samme gode muligheder hos deres praktiserende læge. Derfor mener jeg også, at de grundlæggende vilkår for at drive en praksis i Danmark skal aftales nationalt og ikke regionalt", sagde han og nævnte 1813, HbA1c-målinger og særaftalerne i Region Syddanmark om bl.a. krisesamtaler.

Undskyld, vi laver gode aftaler

"Lige så glade vi er for, at der sker nytænkende aftaler i Region Syddanmark i disse år, lige så kede af det er vi altså over, at disse aftaler kun gavner borgerne i Region Syddanmark", sagde Christian Freitag, der fortsatte:

”Det giver altså ikke mening at have lokalaftaler, der er forbeholdt en femtedel af danskerne, i hvert tilfælde ikke, når vi er kommet ud over en prøveperiode ...”

Det fik Jørgen Skadborg, formand for PLO-Syddanmark, til spøgende at undskylde fra talerstolen:

”Jeg må på forhånd advare om, at vi efter al sandsynlighed vil lave endnu flere aftaler, der kun kommer borgerne i Syddanmark til gode. Det skal jeg stærkt beklage. Men jeg håber, det lykkes at copy-paste vores aftaler i andre regioner, og ellers må vi have de vigtigste elementer båret ind i OK21. Det bør være et gennemgående træk for alle vores aftaler, at de skal understøtte, at når vi som læger bruger mere tid på patienter, der har særlige behov, så bliver det også honoreret”, sagde Jørgen Skadborg, der glædede sig over, at foreningen i dag står stærkt.

”Almen praksis tegnes nu i samfundet på en positiv måde for første gang i mange år. Vi må være enige om, at vi kan konstatere en solid og vedholdende kommunikationsindsats”.

Tre strategiske temaer

Som optakt til debatten om OK21 blev der præsenteret temaer fra de tre strategiske arbejdsgrupper.

Bestyrelsesmedlem Henrik Dibbern fremlagde arbejde med ”Populationsomsorg og demografisk udvikling”.

”Diskussionen om overbehandling har kørt i årtier, men vi får ikke vist, hvor mange penge vi bruger på det. Vi skal udvikle et sprog, så dem, der beslutter, hvordan pengene skal bruges, kan forstå, at vi skal bruge pengene der, hvor de gør mest gavn. Og det bliver vi nok aldrig færdige med. Det skal PLO og DSAM blive ved med at samarbejde om”, sagde Henrik Dibbern.

Bestyrelsesmedlem Dennis Staahltoft fremlagde arbejdet med ”Kapacitet i almen praksis”.

”Vi skal have mere viden om rationel klinikdrift. Nye opgaver skal forhandles på baggrund af arbejdsbelastningen i klinikken. Herunder personalets rolle i opgavevaretagelse og personaleomkostninger. Det er vigtigt, at repræsentantskabet tager stilling til, om vi skal fortsætte med at byde ind på nye opgaver. Har vi kapacitet til det, og ønsker vi det?”, sagde Dennis Staahltoft.

Bestyrelsesmedlem Gunver Lillevang fremlagde for arbejdsgruppen om ”Lægernes trivsel”.

”Det er nyt, at vi prøver at lægge arbejdsglæde ind i overenskomsten, men vi har nogle bud på krav, der kan støtte lægernes trivsel: Vi skal have tid og rum til ledelsesstøtte, og vi foreslår en landsdækkende ordning med rejsehold, der kan tage ud og hjælpe den enkelte praksis. Og så skal vi have en god seniorordning, så vi kan fastholde ældre kolleger og andre, der ikke kan eller vil være med på vores alt eller intet-model med 50-timersarbejdsuger”, sagde Gunver Lillevang.

  • OK21 kommer til at handle om tre ting, og det er lægevagten, lægevagten og lægevagten …

Henrik G. Nyholm, PLO-Midtjylland

Regionale krav og ønsker til OK21

Bestyrelserne i de fem regioner havde op til repræsentantskabsmødet udarbejdet "ønskesedler" i form af prioriterede lister over krav til OK21. En del af dem blev også omtalt i regionsformændenes beretninger, der ligesom det øvrige materiale fra mødet kan læses på Læger.dk.

"OK21 kommer til at handle om tre ting, og det er lægevagten, lægevagten og lægevagten … For mange af vores medlemmer er det svært at støtte op om en overenskomst, der ikke støtter op om lægevagten. Vores tanke er, at et økonomisk løft af lægevagten skal aftales centralt. Hvis flere skal køre vagt, skal økonomien også løftes. Lægevagten skal være rar at arbejde i. Og der skal være fælles vilkår i hele landet. Det skal ikke splitte os – det skal samle os", sagde Henrik G. Nyholm fra PLO-Midtjylland.

Også i PLO-Nordjylland fylder lægevagten meget: ”Det er centralt for os at løfte taksterne i lægevagten og fremtidssikre akutarbejdet. I lægevagten honoreres man højt for at få løst problemer på telefon, i hvert fald i dagtimerne. Vi finder det vigtigt også at få bedre honorering af det stigende samarbejde med kommunerne. Vi vil gerne udbrede den aftale om telefonydelser, som nu kun gælder i Aalborg Kommune, så vi kan have flere kontakter på en dag”, sagde Charlotte L. Jensen, næstformand i PLO-Nordjylland, der også ønsker et løft af psykiatrien i OK21.

Og i PLO-Hovedstaden fylder lægedækningen meget: ”Overenskomsten skal understøtte, at vi har meget forskellige populationer, så vi kan honorere den tid, patienterne har behov for. Det tværsektorielle samarbejde skal eksplicit skrives ind i overenskomsten. Vi skal have flere telefonkonsultationer og udvidede sygebesøg for at forebygge indlæggelser. Og så skal vi have mere vægt på socialmedicin og misbrug”, sagde formand Karin Zimmer, der ikke mener, at PLO skal ”bruge sit krudt på ultralyd og videokonsultation”, men gerne vil kunne uddelegere flere opgaver til personale.

”I Syd er vi enige om, at vækstdagsordenen skal udbygges. Vi kan ikke vente, til kapacitetsproblemet er løst. Tværtimod vil vækst gøre det nemmere at løse kapacitetsproblemet”, sagde Peter K. Barkholt, næstformand i PLO-Sydjylland, og fortsatte:

”OK18 medførte en ny begejstring og optimisme blandt medlemmerne. Der skal ikke være mange nye elementer i OK21. Vi skal konsolidere det, vi allerede har startet”, sagde repræsentanten for Sydjylland, der dog også havde en række konkrete forslag, herunder et tilbud om rød-gul-grøn-ordning på ambulante notater, ”hvis der følger økonomi med”, og et ønske om at videreføre klyngesamarbejdet.

PLO-Sjælland fremlagde en prioriteret tipunktsliste med konkrete krav:

1. Forudsætningerne skrives ind i overenskomsten

2. Økonomiloftet suspenderes.

3. Bedre økonomi til lægevagten.

4. Klarhed og gennemskuelighed.

5. Væk med tidsbegrænset delepraksis.

6. Pulje til fastholdelsestillæg.

7. Udrulning af regionale aftaler nationalt.

8. Nye ydelser.

9. Realistisk serviceniveau

10. Øget basishonorar til øget pensionsindbetaling.

”Og så har vi ligesom løst det problem”, spøgte næstformand Camilla Høegh-Guldberg, der understregede, at nye ydelser som krisesamtaler, komplekse konsultationer, ultralydskanning og HbA1c kun skal indføres, hvis det har et formål.

”Vi har efterhånden udviklet et mantra i Sjælland: Vi har lægemangel – hvordan hjælper dette? Det skal vi spørge os selv om med alle kravene til OK21”, sagde hun.

Et samlet PLO står stærkere

Formanden opmuntrede regionerne til at fortsætte med at sende forslag til bestyrelsen. I hvert fald indtil september, hvor det forberedende arbejde går ind i en ny fase med at formulere krav frem mod november, hvor ”det erfaringsmæssigt vil være sværere at ændre noget, når det først er skrevet ned”.

”Tak for den konstruktive og gode tone. Der er forskellige holdninger – også i bestyrelsen – men vi er i dialog. Det har enorm betydning at have et PLO, som i dag står samlet på rigtigt mange store spørgsmål. Det har betydning at have mandat. At det ikke kun er ham Freitag eller nogen i bestyrelsen, der mener et eller andet. At vi står samlet, er en af de væsentligste årsager til, at vi er nået dertil, hvor vi er i dag. På akutområdet kan vi ikke stå samlet. Der agerer vi slet ikke med samme impact i det politiske liv. Vi kan ikke være så klare i spyttet. Det viser så til gengæld, hvor stærkt vi står på de andre baner, hvor vi kan agere samlet", sagde Christian Freitag, der på repræsentantskabsmødet blev genvalgt uden modkandidater for de næste to år. Han skal dermed ”i ilden” som OK-forhandler for anden gang i 2021.

”Jeg glæder mig til de næste to år sammen med jer alle sammen. Vi kan få et forløb, som knytter os tættere sammen, end vi var sidste gang, hvor vi var så mange, der var helt nye. Denne gang er vi mange, der har prøvet det før. Det giver en ro”, sagde formanden.

Right side

af Frede Simonsen | 20/04
2 kommentarer
af Hans Storm Erichsen | 19/04
1 Kommentar
af Debatred. | 15/04
1 Kommentar
af Martin Bonde Petersen | 15/04
1 Kommentar
af Anne Lisbeth Hoffmann | 15/04
4 kommentarer
af Jørgen Lous | 13/04
9 kommentarer
af Karin Marlen Moldrup | 13/04
3 kommentarer