Content area

|

Region Hovedstadens læger dumper Sundhedsplatformen

Informationerne er der - bare man kunne finde dem noget lettere. Og fix så de medicineringsprocesser, siger hovedstadens sygehuslæger i ny undersøgelse om Sundhedsplatformen.

Personale på Bispebjerg Hospital tilser en patient. Foto: Scanpix Danmark.
Af
Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

Næsten alle Region Hovedstadens sygehuslæger bruger Sundhedsplatformen dagligt, men selv om de fleste nu har brugt it-systemet i over et år, er begejstringen fortsat til at overse.

Det viser en ny brugerundersøgelse fra Region Hovedstaden.

Kun lidt over hver tiende læge i undersøgelsen mener f.eks., at Sundhedsplatformen understøtter vedkommendes arbejde effektivt.

Det er ikke fordi selve informationen, som lægerne har brug for, mangler. Lidt over halvdelen af lægerne er således helt eller overvejende enige i, at "Sundhedsplatformen giver mig adgang til den information, som jeg har behov for i mit arbejde".

Kritikken går snarere på, at den er så svær at fiske frem. Et overvældende flertal - 88 pct. - dumper Sundhedsplatformens brugervenlighed.

Det er ikke meget bedre, når der spørges til overblik over patienterne forløb - det mener 52 pct. ikke, at it-systemet giver. Og lidt flere - 60 pct. - mener heller ikke, at systemet understøtter, "at jeg kan give patienterne en god behandling".

Der er dog enkelt lyspunkter i undersøgelsen. Lige under halvdelen af lægerne synes nok, at kommunikation på tværs af afdelinger via Sunhedsplatformen fungerer godt, men det er til gengæld ikke tilfældet, når kommunikationen bevæger sig uden for hospitalets mure, altså på tværs af sektorer.

Fummelfingrede læger, os?

Kritikere af Sundhedsplatformen er tit blevet skudt i skoene, at de bare er for fummelfingrede eller it-ukyndige til at bruge systemet. Men det mener lægerne bestemt ikke selv. Næsten halvdelen betegner sig selv som besiddende "de nødvendige kompetencer" - men ca. hver fjerde erkender deres egne begrænsninger og siger det modsatte.

Skal den begrædelige situation bedres, er uddannelse og støtte selvsagt vigtige, men også her vender lægerne den kollektive tommel nedad. Meget få af lægerne synes, nogen af delene er tilfredsstillende.

Mod slutningen af undersøgelsen bliver lægerne spurgt, hvor forbedringspotentialerne ligger, og her er signalet helt umisforståeligt. Som bl.a. Ugeskriftet flere gange har beskrevet, er det medicineringen - både selve systemets funktion og interaktionen med Det Fælles Medicinkort - der volder lægerne de største bekymringer.

Hele 81 pct. peger på det område, når de bliver bedt om at opremse funktionsområder i Sundhedsplatformen, som de mener kan forbedres.

Det mener lægerne om Sundhedsplatformen:

93 pct. af lægerne anvender Sundhedsplatformen dagligt

40 pct. bruger systemet i over halvdelen af deres arbejdstid.

69 pct. mener ikke, at Sundhedsplatformen "understøtter mit arbejde effektivt"

65 pct. mener ikke, at systemet "opfylder mit behov for funktionalitet til at undersøtte mit arbejde".

52 pct. mener, at "Sundhedsplatformen giver mig adgang til den information, som jeg har behov for i mit arbejde".

88 pct. mener ikke, at "Sundhedsplatformen er brugervenlig"

53 pct. mener ikke, at det "generelt er let for mig at bruge Sundhedsplatformen".

52 pct. mener ikke, at "Sundhedsplatformen giver mig et godt overbli over patientens forløb"

60 pct. mener ikke, at "Sundhedsplatformen understøtter, at jeg kan give patienterne en god behandling"

56 pct. mener, at "kommunikation på tværs af afdelinger via Sundehdsplatformen er velfungerende"

52 pct. mener ikke, at "komunikation på tværs af sektorer via Sundhedsplatformen er velfungerende"

Pluk fra undersøgelsen, som er lavet af EPINION for Region Hovedstaden

Region Hovedstaden selv konstaterer tørt i undersøgelsen, at der er behov for forbedringer.

Og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) lover handling. Men det bliver inden for Sundhedsplatformens rammer - systemet bliver ikke skrottet, som mange læger gennem tiden har opfordret til.

”Jeg tager denne brugerundersøgelse meget alvorlig – vi skal bruge den til at udvikle systemet, men jeg ser ikke noget alternativ til Sundhedsplatformen", som hun siger i pressemeddelelsen til undersøgelsen.

Læs også ugeskriftet.dks tema om Sundhedsplatformen.

💬 0 Kommentarer

Right side

af Klaus Larsen | 18/04
2 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 17/04
5 kommentarer
af Jan Peter Baark | 15/04
3 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 15/04
2 kommentarer
af Tem Salkvist Jørgensen | 13/04
1 Kommentar
af Peter Kristiansen | 10/04
2 kommentarer