?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Nyhed / 30. nov 2017
©2017 Palle Peter Skov

Region Midt modellen for efteruddannelse i modvind

Nyheder

Læger Uden Sponsor kritiserer den model for fortsat industristøttet efteruddannelse af læger, som tegner sig i Region Midtjylland, mens Lif peger på reklamereglerne.

Dato
30. nov 2017
Forfattere
Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
💬 0

Industristøtte af lægers efteruddannelse kan fortsætte i Region Midtjylland, hvis den organiseres på hospitalsniveau. Sådan lyder den model, som Region Midts formand, Anders Kühnau (S), forleden beskrev på ugeskriftet.dk som alternativ til det totalforbud mod industrisponsorering, der oprindelig var iværksat fra årsskiftet i den midtjyske region.

Men Læger Uden Sponsor mener, at den er for tæt på de individuelle læger med deraf følgende risiko for påvirkning ved medicinordination, mens det modsatte budskab kommer fra industrien.

Det er afgørende for virksomhederne, at deres støtte gives til et specifikt formål, for ellers risikerer sponsoreringen at komme i konflikt med markedsføringsreglerne. Pointen i disse regler er, at det skal være gennemskueligt, hvilke industripenge går til hvilken læge til hvilken aktivitet. Og en pulje på et helt hospitals niveau sikrer ikke denne transparens.

Lægemiddelindustrien (Lif) foretrækker således en model med sponsorater på afdelingsniveau, som efter Lifs vurdering både respekterer armslængdeprincippet og overholder reklamereglerne.

"Det er vigtigt, at vi støtter konkrete arrangementer, f.eks. en konkret kongres. Det er nødvendigt for at påse, at reklamereglerne er overholdt. Vi må ikke bare give til en pulje, som efterfølgende kan bruges til diverse ting", siger koncernchef i Lif, Ida Sofie Jensen.

"Vi vil gerne respektere ønsket om arms længde mellem den enkelte læge og virksomheden, så virksomheden går ind ad døren hos afdelingsledelsen. Hører man afdelingsledelserne, får man en oplevelse af, at der er en fælles forståelse af, at der er tale om konkrete projekter, der støttes", siger Ida Sofie Jensen.

Stadig for tæt på

Argumentationen hos Læger Uden Sponsor, der - som navnet indikerer - går ind for industrifri efteruddannelse til læger, er helt omvendt. Her bedømmes hverken afdelings- eller hospitalsmodellen som acceptabel.

"Penge fra industrien til et sygehus er stadig for tæt på, for det vil være nemt for industrien at have forventninger om, på hvilke afdelinger, pengene skal anvendes. Og hvis de forventninger ikke bliver opfyldt, skal sygehuset nok ikke forvente, at der kommer penge fra det lægemiddelfirma igen næste år", siger Mats Lindberg, Læger Uden Sponsors talsmand.

"Støtte til en hospitalsafdeling er lige så uacceptabelt, for forbruget af såkaldt dyr sygehusmedicin afhænger jo i høj grad af kulturen på den enkelte afdeling", siger han.

Hvad kunne være et kompromis?

"Det er fint, hvis der oprettes regionale efteruddannelsespuljer, som industrien kan vælge at støtte med anonyme bidrag. På den måde har de lægemiddelvirksomheder, som vil støtte lægers efteruddannelse, mulighed for det".

En sådan model er indtil videre imidlertid blevet afvist af Lif bl.a. med henvisning til markedsføringsreglerne.

Læs også: Region Midt model: Sponsorstøtte på hospitalsplan

Læs også: Toppolitiker: Sponsorforbud er en ommer

Læs også: Region Midts læger vil have industriforbud ophævet

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 25/2017

Senest kommenteret

Åndelig omsorg er et nyt forskningsfelt
💬
1
Torben Andersen 11. dec 2017 16:54
Har Danske Regioner scoret et selvmål?
💬
2
Annette Dam Fialla 11. dec 2017 10:07
OUH-ledelse siger undskyld til kritisk læge
💬
6
Niels Kristian Kjær 4. dec 2017 22:36