?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Nyhed / 13. nov 2017
Foto: Colourbox.

Region Midts læger vil have industriforbud ophævet

Nyheder

Lægerne i Region Midtjylland opfordrer regionen til at omgøre sin beslutning om, at lægemiddel- og medikoindustrien ikke længere må sponsorere lægers efteruddannelse.

Dato
13. nov 2017
Forfattere
Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
💬 0

Forhastet. For dyr. For dårlig. For risikabel. Forkert. Lav den om.

Det mener Region Midtjyllands læger om regionens beslutning om fra årsskiftet selv at overtage ansvaret for lægernes efteruddannelse, og dermed de facto bandlyse lægemiddel- og medikoindustrien fra samme.

Budskabet fremgår af et brev, som Lægeforeningen i Midt, Yngre Læger, Regionsoverlægerådet og forummet for specialerådsformændene sammen har sendt til regionens koncernchef Ole Thomsen.

Lægerne er - i øvrigt ligesom kolleger i Syd, hvor regionen har taget samme beslutning - bekymrede for, at der ikke er råd til den nødvendige efteruddannelse, hvis den ikke kan (med)finansieres af industrien.

"Hvis ikke den hidtidige ordning med industribetaling kan fortsætte, er det af meget stor vigtighed, at denne store uddannelsesudgift løftes af det offentlige", skriver lægerne og opremser derefter en række bekymringer.

Ikke blot om der er penge nok, men om regionen overhovedet har overblik over, hvor meget det drejer sig om. Desuden peger lægerne på det underlige i, at lægerne ikke må lade industrien finansiere efteruddannelse, når regionen selv f.eks. har indgået aftale med bl.a. "et industrifinansieret diabetescenter". Det er det kommende Steno Diabetes Center Aarhus, der menes, som er støttet af Novo Nordisk Fonden. Fonden kontrollerer via et datterselskab medicinalvirksomheden Novo Nordisk.

Regionen har endnu ikke udsendt retningslinjer for, hvordan forbuddet mod industrifinansiering af efteruddannelse skal håndhæves, og lægerne stiller derfor en række spørgsmål i brevet:

  • Hvordan skal den enkelte læge bedømme hvilke kurser/kongresser, der er acceptable?

  • Hvilke sanktioner påtænkes, hvis man fejlagtigt kommer på en industrisponseret konference/kursus?

  • Hvad gælder for den efteruddannelse, der allerede er bestilt, men som ligger efter årsskiftet?

  • Hvordan forholder det sig med aktiviteter i lægens fritid?

  • Hvad med deltagelse i kongresser? Hvor går grænsen for om disse betragtes som sponserede?

Lægerne peger på, at de som udgangspunkt bifalder, at regionen overtager alt ansvar for deres efteruddannelse, men at dette ikke er måden at gøre det på.

"Det udmeldte stop for sponseret kompetenceudvikling virker ikke gennemtænkt, velundersøgt eller nødvendigt, og giver os anledning til en del spørgsmål og bekymringer", som de formulerer det.

Af brevet fremgår, at det ikke mindst er efteruddannelse i udstyr, lægerne er bekymrede for.

"Mange kurser inden for kirurgiske specialer omhandler generelle behandlingsprincipper og ikke kun det specifikke firmas produkt. Firmaerne stiller redskaber f.eks. robotter, ultralydsapparater eller videosøjler til rådighed til undervisning og træning samt betaler for indkøb af rekvisitter (fx grise), der benyttes til denne træning. Det drejer sig om kurser, der på nuværende tidspunkt ikke udbydes i andet regi, og man kan således ikke tilmelde sig med egenbetaling", fremhæver de.

Lægerne mener tydeligvis, at netop på det felt er der ringe risiko for at udvikle for tætte forbindelser til industrien:

Det skal "pointeres, at sponserede kurser og konferencer naturligvis ikke må give risiko for at speciallægerne ”kommer i lommen” på industrien. Vi er som læger naturligvis helt opmærksomme på dette. Imidlertid er det dog svært at forstille sig, hvornår denne risiko reelt er tilstede. Eksempelvis kan en kirurg ikke selv bestemme, hvilken protese, søm eller skrue, der skal indkøbes. Området er i forvejen konkurrenceudsat i forbindelse med indkøb", som de skriver.

Lægerne mener derfor, at regionen bør trække beslutningen tilbage og i stedet starte en proces, der skal skabe klarhed over efteruddannelsens omfang, finansiering og identificere, hvor stort problemet med industriens involvering egentlig er.

Desuden bør de regionale politikere inddrages, mener lægerne, og det samme gælder de lægelige organisationer selv.

Link til lægernes brev til Region Midtjylland her

Læs også: "Man bliver ikke klogere af at blive tilbudt mindre viden"

Læs også: Overlægers efteruddannelse styrtdykker

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 23/2017

Senest kommenteret

Når journaler bliver afkrydsningsskemaer
💬
8
Christian Frøkjær Thomsen 20. nov 2017 20:59
Akutmodtagelser mangler mere end speciallæger
💬
2
Pal Bela Szecsi 20. nov 2017 17:55
Ikkekirurgisk behandling aflumbal nerverodspåvirkning
💬
4
Hans Henrik Freudenthal 20. nov 2017 17:10
Man bliver heller ikke klogere af misinformation…
💬
2
Martin Bo Christensen 20. nov 2017 15:22
Du skal ikke frygte Patienterstatningen
💬
2
Bent Varming 20. nov 2017 12:21