?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Nyhed / 17. feb 2017
Det kommende Steno Diabetes Center Nordjylland skal placeres i tilknytning til Nyt Universitetshospital Aalborg. Illustration: Konsortium Indigo.

Steno Diabetes Center nu også i Region Nord

Nyheder

Som den sidste region har Region Nordjylland nu sammen med Novo Nordisk Fonden formuleret sin vision for et Steno Diabetes Center i regionen.

Dato
17. Feb 2017
Forfattere
Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
💬 0

Ligesom de øvrige regioner har Region Nordjylland nu færdigforhandlet et såkaldt visionsoplæg for et nyt diabetescenter - Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) - som støttes af Novo Nordisk Fonden.

Støttebeløbet fremgår ikke af visionsoplægget, som regionens forretningsudvalg behandlede på sit seneste møde. Men konturer af den fremtidige struktur for diabetesbehandling og -forskning tegner sig.

F.eks. står der i oplægget, at det kommende center - som bliver et fysisk center - skal placeres i umiddelbar forbindelse til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). Det er dog en forudsætning, at det samlede endokrinologiske speciale - altså også den del, der ikke specifikt har med diabetes at gøre - flyttes ud fra Medicinerhuset på Aalborg Universitetshospital til NAU. Herunder også ambulatoriet, hvilket indebærer en justering af NAU-projektet.

Kraft- og videnscenter

Helt overordnet er visionen, at SDCN "skal fungere som regionens nye kraft- og videnscenter for diabetesbehandling, forskning, uddannelse og udbredelse af viden".

Det nordjyske set-up ligner i høj grad de Steno Diabetes centre, der er på vej i Region Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark, men det nordjyske projekt lægger særlig vægt på telemedicin og digitale løsninger, som er et område, hvor regionen står stærkt i forvejen.

Ligesom på de øvrige fysiske centre vil regionen fortsat have ansvar for standardbehandling, mens det nye center vil være ansvarligt for at "udvikle og koordinere en række supplerende ambulante specialtilbud, der skal tilbydes alle borgere med diabetes i regionen", som der står i visionsoplægget.

Det vil eksempelvis sige tidlig opsporing og intervention samt behandling og opsporing af senkomplikationer, mens særlige målgrupper som diabetesramte børn, gravide og psykisk syge også er med på listen.

Der lægges bl.a. op til, at borgere med nyopdaget type 1 og 2 diabetes bliver tilbudt opstartsforløb ved SDCN, og at primærsektoren får et nyt screeningstilbud på centret stillet til rådighed. Dermed menes "en årlig pakke af sammedags-screeninger herunder fødder, neuropati og øjne", som der står.

Samarbejde med de øvrige hospitaler

I de øvrige regioner har Steno Diabetes centrene forårsaget en vis uro på de øvrige hospitaler. For vil et sådant kraftcenter ikke suge læger væk fra de perifert beliggende hospitaler, så de udsultes? Og selv hvis det ikke sker, hvordan kan det så sikres, at det ikke alene er de borgere, der går til behandling på centret, der får glæde af den seneste viden og nyeste behandling?

Det problem er i SDCN modellen søgt imødegået ved et ganske specifikt kapitel om samarbejde, hvoraf det bl.a. fremgår, at der skal - ikke blot "kan" eller "vil" - bliver etableret delestillinger og fokuserede ophold for læger på de øvrige hospitaler i regionen, dvs. de matrikler, der indgår i Regionshospital Nordjylland.

Udgående funktioner fra det nye center er også nævnt.

De øvrige hospitaler forpligter sig til gengæld til at "deltage i fælles kliniske aktiviteter, fælles forskningsprojekter og -protokoller, undervisning og møder mv.". Der knyttes et budget til eventuelle lønomkostninger, f.eks. til en koordinator, ligesom det er muligt at søge midler fra en årlig pulje fra Novo Nordisk Fonden på 50 mio. kroner, som er beregnet til den type samarbejder.

Styringsmodel

Ligesom i de øvrige regioner med kommende fysiske centre er det Region Nordjylland selv, der ejer og overordnet er ansvarlig for SDCN. Centret får sin egen direktion og bestyrelse, hvor Novo Nordisk Fonden er tiltænkt en plads ud af den samlede bestyrelse, som ventes at omfatte 6-8 personer.

Den samlede bevilling fra Novo Nordisk Fonden til etablering og drift af SDCN - der som nævnt ikke kvantificeres - vil være på 10 år men uden bagkant. Der er "ingen maksimal levetid for støtten fra Novo Nordisk Fonden", som det formuleres.

Den videre proces er nu, at Regionsrådet i Region Nordjylland ventes at give grønt lys for visionsoplægget på sit møde 28. februar, hvorefter Novo Nordisk Fonden forventes at gøre det samme på et møde den 16. marts.

Derefter skal der udarbejdes en såkaldt drejebog for det videre forløb frem til, at SDCN efter planen kan stå klar i sommeren 2021.

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 4/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Lad os kæmpe for lægesekretærerne
💬
8
Alice Kunkel 25. feb 2017 11:28
Aktiv dødshjælp – for eller imod?
💬
1
Sven Refslund Poulsen 24. feb 2017 11:05
Teknologiske behandlingsværktøjer til diabetes
💬
3
Mats Lindberg 23. feb 2017 20:16

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

Dagens navn

Kåre Schmidt Ettrup: læge, Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital(Syd)