Content area

|

Sundhedsministeren og Lægeforeningen kritiserer STPS for nøl

19 sager om sanktioner til sundhedspersoner er bortfaldet på grund af lang sagsbehandlingstid. Styrelsen for Patientsikkerhed har været for langsom til at tage ny retspraksis til sig, mener sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing. STPS har oprettet nye sager, siger enhedschef.
Forfatter(e)
Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har været for langsomme til at tage ny retspraksis til sig. Det mener både Lægeforeningen og sundhedsministeren, som i dag er kommet med kritik af STPS for »langsommelig håndtering af en Landsretsdom fra 2018«.

Dommen betyder, at sager om sanktioner til sundhedspersoner falder bort efter to år. Og på grund af lange sagsbehandlingstider i STPS betyder det, at 19 sager er faldet bort, inden de er afgjort.

Læs mere på STPS.dk

Det drejer sig om sager, hvor en sundhedsperson har fået frataget sin autorisation eller indskrænket sin virksomhed.

Styrelsens håndtering har været for langsom, lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet.

”Her er tale om læger og andre sundhedspersoner, som Styrelsen for Patientsikkerhed har konstateret store problemer med. Det er indlysende, at vi ikke kan leve med, at sundhedspersoner, der af hensyn til patientsikkerheden ikke skulle have lov til at arbejde, nu igen har fået muligheden for at gøre det – på grund af en utilfredsstillende og langsommelig sagshåndtering,” siger Magnus Heunicke.

Læs hele pressemeddelelsen

Selvom det drejer sig om 19 sager, er det ifølge pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet reelt kun tale om tre sundhedspersoner, der ikke længere er omfattet af en sanktion og i princippet vil kunne virke igen. De andre er bl.a. langtidssygemeldte.

Oprør i Lægeforeningen

Der er tale om de mest grelle sanktioner. Det er de sanktioner, hvor Lægeforeningen kæmper for, at læger skal have en ankemulighed ved et ankenævn. Ankenævnet var en del af daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørbys (V) tillidspakke, som kom i kølvandet på Svendborgsagen, og som skulle genoprette tilliden imellem læger og styrelsen.

  • Styrelsen for Patientsikkerhed, Retslægerådet og Kammeradvokaten skal få styr på deres alt for lange sagsbehandling med det samme. Den nuværende situation er under al kritik.

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

I Lægeforeningen siger Andreas Rudkjøbing, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal stramme op af hensyn til lægers retssikkerhed. Han er oprørt over, at Styrelsen for Patientsikkerhed først nu agerer på landsretsdom fra november.

”Man kan ikke bare se stort på lægers retssikkerhed. Styrelsen skal stramme op omgående. Det er en meget kritisabel situation. I forvejen skal læger leve med at kunne få frataget autorisationen midlertidigt i op til to år. Man er reelt frataget muligheden for at udføre sit arbejde uden at være dømt, og det er i sig selv helt urimeligt. At Styrelsen for Patientsikkerhed så derudover er så langsommelige til at stramme op er under al kritik. Og Landsrettens dom slår fast, at det hele tiden har været gældende regel, at der skulle være en erklæring fra Retslægerådet, før styrelsen kunne gå til domstolene.”

Lægeforeningen har tidligere kritiseret problemerne med lange sagsbehandlingstider. I 2016 blev det slået fast af sundhedsminister Sophie Løhde (V), at STPS i de fleste tilfælde vil kunne have taget stilling i løbet af 1 år og i langt hovedparten af sagerne i hvert fald senest 18 måneder efter, at afgørelsen om midlertidig autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning blev truffet.

Sundhedsministeriet skriver i pressemeddelelsen, at styrelsen informerede departementet om sagen i marts.

Dét undrer Andreas Rudkjøbing.

”Man kan undre sig over, at Sundhedsministeriet ikke har gjort noget før nu, når de har kendt problemet siden marts? Samlet set er forløbet utilstedeligt, og vi må til bunds i den sag.”

”Styrelsen for Patientsikkerhed, Retslægerådet og Kammeradvokaten skal få styr på deres alt for lange sagsbehandling med det samme. Den nuværende situation er under al kritik. Desuden må jeg understrege overfor politikerne, at det ikke er en løsning at forlænge den nuværende toårsfrist for eventuelt at gå til domstolene. Den er i forvejen urimeligt lang. Løsningen er, at myndighederne gør deres arbejde ordentligt, effektivt og til tiden.”

STPS: Vi har oprettet nye sager

I styrelsen for Patientsikkerhed erkender Helle Borg Larsen, enhedschef for Sundhedsjura i Styrelsen for Patientsikkerhed, at 19 sager er faldet bort. Men hun siger i en pressemeddelelse fra STPS, at styrelsen har oprettet nye sager på de pågældende sundhedspersoner.

”Vores opgave er at sikre patientsikkerheden. Derfor har vi også fulgt op på samtlige sager for at sikre, at der er sat de nødvendige begrænsninger for de pågældende sundhedspersoner,” siger Helle Borg Larsen.

”I en del af sagerne er de pågældende sundhedspersoner ikke længere aktive, og i andre tilfælde har vi kunnet give andre sanktioner, der begrænser de pågældende på de områder, vi har fundet problematiske.”

Fakta

Den nye praksis betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal have indhentet en udtalelse fra Retslægerådet, og der skal foretages en høring af sundhedspersonen, inden der kan udtages stævning.

Det er en ændring i forhold til den hidtidige praksis, hvor udtalelsen fra Retslægerådet og høring af sundhedspersonen kunne foretages, efter sagen var anlagt ved en domstol.

Styrelsen for Patientsikkerheds midlertidige autorisationsfratagelser og virksomhedsindskrænkninger falder nu bort efter to år, hvis styrelsen ikke forinden har anlagt sag om permanent autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning.

Kilder: STPS.dk og Sundhedsministeriet.dk

Præcisering:

Ugeskrift for Læger har præciseret formuleringen af første afsnit af denne artikel. I en tidligere version lød det:

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har været for langsomme til at tage ny retspraksis til sig. Det mener både Lægeforeningen og sundhedsministeren, efter det er kommet frem, at STPS ikke har fulgt en Landsretsdom fra november 2018.

Right side