Content area

|

Milliardregning for at skrotte Sundhedsplatformen

Det ville koste flere milliarder at skifte Sundhedsplatformen ud med et andet it-system, vurderer Region Hovedstaden. Og det kan først blive fra 2022. Men lægepolitikere kæmper videre.

Overlæge Jakob Greve Carlsen er en af de læger, der har advaret mod især medicinhåndteringen i Sundhedsplatformen. Her er han på job i Akutafdelingen, Universitetshospital Sjælland, Køge. Foto: Claus Boesen.
Af
Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

Knap 2,5 mia. kroner til køb, implementering og leasingaftaler på over op til ti år vil være spildt, hvis Region Hovedstaden dropper Sundhedsplatformen.

Hertil kommer udgifter til en ny udbudsrunde over 3-5 år for at finde en afløser, og imens vil regionen være nødt til at forsætte med den blandt mange læger så upopulære platform. De udgifter skønnes til 1,5-2,5 mia. kroner.

Og endelig er der en ukendt i ligningen, nemlig den aktivitetsnedgang, som implementering af et eventuelt nyt it-system typisk vil medføre. Hvad den betyder i økonomiske termer er uvist.

Samlet altså mindst 4-5 mia. kroner for at dumpe Sundhedsplatformen nu, vurderer Region Hovedstadens administration i et svar på spørgsmål, som en række politikere i Regionsrådet har stillet. Administrationen påpeger dog, at der ikke er tale om nogen "tilbundsgående analyse".

"Administrationen bemærker, at der ikke er planer om at skifte Sundhedsplatformen ud, og der derfor ikke er foretaget tilbundsgående analyse af konsekvenserne af en sådan beslutning", som der står i svaret til politikerne, herunder de tre læger: den radikale Annette Randløv, Niels Høiby (LA) og Jacob Rosenberg, som ligeledes er valgt for Liberal Alliance.

Først fra 2022

Det fremgår også, at der er en tidsmæssig faktor. Kontrakten med EPIC, som har leveret Sundhedsplatformen, stipulerer, at den ganske vist kan opsiges med et varsel på seks måneder, men at det først kan ske med effekt fire år efter overtagelsen. Det vil sige 21. december 2021.

Og som om det ikke var nok, er der det penible spørgsmål om, hvad det i givet fald ville betyde for Region Sjælland, der som bekendt også har indført Sundhedsplatformen, hvis Region Hovedstaden skulle gå hen og beslutte at skifte til et nyt it-system. De to regioner har indgået en samarbejdsaftale, som vil skulle opsiges, og det er ikke til at sige, hvad det vil betyde. Risikerer Region Hovedstaden f.eks. et erstatningskrav fra den anden region på Sjælland?

Som regionens administration skriver: "Det er pt. ikke afdækket, hvordan Region H's eventuelle opsigelse af EPIC-kontrakten vil stille Region Sjælland juridisk, herunder om der ville være grundlag for, at de vil kunne gøre økonomiske krav gældende over for Region H".

Politikere ønsker udskiftning

Men de mange milliarder og de usikre elementer skræmmer ikke spørgsmålsstillerne. Jacob Rosenberg hører til dem, der mener, at beløbet er acceptabelt, og at det kun kan gå for langsomt med at få opsagt alle nødvendige kontrakter og indledt processen med at finde en afløser for Sundhedsplatformen.

"Fire år er lang tid, men det giver os trods alt lidt pusterum til at planlægge forløbet. Vi skal have overbevist de to regionsråd om at igangsætte et nyt udbud. Det tager tid, så de fire år passer måske egentlig meget godt", siger han.

Og han stiller spørgsmålstegn ved ordet "spild" i forbindelse med de midler, der vil være brugt både indtil nu, og indtil et nyt udbud vil være gennemført.

"Pengene er jo ikke spildt. Der er brugt mange penge på server-opgradering, lokalt IT-udstyr og løn til egne medarbejdere. I øvrigt er det ”sunk cost", og nu handler det om at se fremad", siger han.

Lægepolitikerne vil nu gå videre og i første omgang have administrationen til at foretage en grundigere analyse.

"Vi har bedt om en beregning af, hvad det samlet set koster at køre med Sundhedsplatformen. Det afventer vi. Samme beregning bør laves i Region Midtjylland, så man kan sammenligne. Det fremadrettede regnskab er det vigtigste – og det er næste step", siger Jacob Rosenberg med henvisning til, at han og mange af hans lægekolleger længe har anbefalet det it-system, der bruges i Region Midtjylland, og som også er blevet valgt som fremtidigt it-system i Region Syddanmark.

Læs mere i ugeskriftet.dks tema om Sundhedsplatformen.

💬 2 Kommentarer

Right side

af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer
af Gitte E. Egsdal Wienholtz | 18/06
3 kommentarer
af Finn Olav Hansen | 17/06
2 kommentarer
af Morten Sodemann | 17/06
5 kommentarer