Content area

|

Ny version af Landspatientregisteret forsinkes

Den nye version af Landspatientregisteret (LPR) bliver fire måneder forsinket, fordi både regionerne og Sundhedsdatastyrelsen er presset på tid.

Illustration: Colourbox.
Af
Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

De fem regioner arbejder på en ny version af Landspatientregisteret (LPR), men projektet bliver forsinket i fire måneder. Ifølge Version2 hænger udsættelsen sammen med de to sjællandske regioners problemer med Sundhedsplatformen. Det skriver mediet med henvisning til et internt dokument fra Sundheds- og Ældreministeriet, som det er i besiddelse af.

Det er imidlertid ifølge både de to sjællandske regioner, Danske Regioner og Sundhedsdatastyrelsen ikke korrekt at sige, at LPR-forsinkelsen "skyldes" problemer med Sundhedsplatformen (se faktaboks). Den er en bidragende faktor i det samlede tidspres, som dog også findes i de andre regioner.

Meningen var, at LPR3, som den seneste version af LPR er døbt, skulle tages i brug 3. november i år, men ny ibrugtagningsdato for LPR3 er nu 1. marts 2019.

"Vi forlænger projektet med fire måneder for at være sikre på at få en god overgang til det nye landspatientregister. Det er en fælles vurdering, vi har foretaget sammen med regionerne... () I sidste uge skete der bl.a. det, at Region Hovedstaden og Region Sjælland, der jo samtidig skal gå over på den nye version af Sundhedsplatformen, meldte ud, at det bliver svært at nå det hele", siger Sundhedsdatastyrelsens direktør Lisbeth Nielsen til Version 2.

Oplysningerne i LPR bruges bl.a. til forskning og afregning.

12. juli skrev vi, at Sundhedsplatformen forsinker den nye version af Landspatientregisteret med henvisning til en artikel i Version 2. Efter artiklens offentliggørelse blev vi kontaktet af såvel Region Sjælland som Region Hovedstaden, som ønskede at præcisere, at nok udgør sammenfaldet mellem opgradering af LPR og Sundhedsplatformen et af de "pres" på systemet, der gør, at LPR3 må udsættes. Men at Sundhedsplatformen ikke er "skyld" i forsinkelsen.

Koncerndirektør i Region Sjælland, Leif Panduro Jensen, skriver på twitter, at der er adskillige årsager til udsættelsen:

"Sundhedsdatastyrelsens leverancer er forsinkede; alle fem regioner er udfordrede af den grund".

Derfor er samtlige regioner og Sundhedsdatastyrelsen blevet enige om at udsætte opgraderingen af LPR.

Og koncernchef Svend Hartling, Region Hovedstaden, skriver med resigneret-ironisk distance ligeledes på twitter: "du må lære, at medier m.fl. hver gang mener, det er Sundhedsplatformens skyld".

Desuden har Danske Regioner - atter igen på twitter - meldt ud, at: "Senere på året vil en ny version af Landspatientregistret være klar = endnu bedre brug af sundhedsdata. Vi og @DKsundhed har i fællesskab udskudt opstarten en smule, fordi alle regioner skal ændre it-systemer. Det er ikke pga. Sundhedsplatformen".

Ugeskriftet forespurgte hos Sundhedsdatastyrelsen, som er ferieramt. Ikke desto mindre er der svar 17. juli fra styrelsen, som bekræfter, at det ikke er Sundhedsplatformens "skyld", at Landspatientregisterets nye version forsinkes. Her er forløbet ifølge Sundhedsdatastyrelsen:

"Det var regionerne i samlet flok, der via Danske Regioner kom til Sundhedsdatastyrelsen og sagde, at de ikke vurderede det realistisk at være klar til at gå i drift (med den nye version af LPR, red.) primo november. Vi var i forvejen i et presset forløb samlet set (også hos os), så derfor blev vi enige med Danske Regioner om, at det var for risikabelt at presse tidsplanen igennem".

Kun selve timingen af beslutningen om at udsætte opgraderingen af LPR kan tilskrives et hensyn til Sundhedsplatformen, fremgår det. Styrelsen skriver:

"Timingen med at beslutte inden sommerferien var ifølge Danske Regioner af hensyn til Sundhedsplatformens mulighed for at ændre planer".

Ugeskriftet.dk. har herefter ændret såvel overskrift som indhold i artiklen.

Følg udviklingen i ugeskriftet.dks tema om Sundhedsplatformen.

💬 0 Kommentarer

Right side

af Bente Bundgaard | 19/07
36 kommentarer
af Bente Lützen | 16/07
1 Kommentar
af Christian Frøkjær Thomsen | 16/07
1 Kommentar
af Klaus Roelsgaard | 15/07
2 kommentarer
af Geske Johanne Glahn | 14/07
1 Kommentar
af Finn Redke | 14/07
4 kommentarer
af Finn Redke | 14/07
3 kommentarer