Content area

|

Sundhedsplatformen koster tid på operationsstuen

En operationsbeskrivelse tager næsten dobbelt så lang tid nu, som den gjorde før Sundhedsplatformen, viser undersøgelse. Systemet er besværligt, siger Overlægeforeningen. Giv det lidt mere tid, siger ledende overlæge.
Det er på tide at lægerne bliver hørt, når det kommer til konsekvenserne af implementeringen af Sundhedsplatformen, mener formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz.
Forfatter(e)
Britt Lindemann, brl@dadl.dk

Sundhedsplatformen hæmmer fortsat produktivititen, viser en undersøgelse foretaget af Overlægeforeningen. Ni måneder efter implementeringen i region Sjælland er der fortsat nedsat produktivitet på en stor del af 14 udvalgte parametre.

Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, mener ikke, man kan tilskrive det begyndervanskeligheder.

”Hvis det kun handlede om tilvænning, ville vi have set en normalisering på nuværende tidspunkt, men det har vi langt fra,” siger hun og fortsætter:

”Systemet er ganske enkelt meget besværligt at bruge og en tidsrøver.”

I tilgift til problemerne med en lavere produktion, lever Sundhedsplatformen heller ikke op til det, lægerne blev stillet i udsigt i foråret og forsommeren 2018, mener Lisbeth Lintz.

”På trods af, at det snart er tre år siden implementering på Herlev og Gentofte med efterfølgende talrige småkorrektioner, så er der stadig en lang række vigtige funktioner, der ikke fungerer i tilstrækkeligt omfang, som for eksempel at kunne trække valide, kliniske data ud,” siger Lisbeth Lintz.

  • Det er klart, at nogle ting tager længere tid nu. Der er meget, der skal klikkes af og lægerne skal selv skrive deres notater. Vi har fået et mere komplekst system, men også et, der har potentiale til at kunne meget mere på sigt. Så lad os nu lige give det tid, inden vi begynder at tale om at afskaffe Sundhedsplatformen,

Benedicte Wilson, ledende overlæge på Gastroenheden på Herlev Hospital

Lægerne skal høres som eksperter

Undersøgelsen er den eneste af sin slags, der giver et billede af konsekvenserne af Sundhedsplatformen, og bygger på spørgeskemaer udsendt til alle overlæger i region Sjælland i tre omgange. Første gang forud for implementeringen af Sundhedsplatformen og efterfølgende henholdsvis to og ni måneder efter implementeringen. Det giver derfor en nul-måling eller baseline, der gør det muligt at sammenligne aktivitetsniveauet før og efter implementeringen af Sundhedsplatformen.

”Denne undersøgelse viser det, vi hele tiden har sagt: Vi er ikke tilbage på samme niveau af aktivitet, som vi havde før indførslen af Sundhedsplatformen,” siger Lisbeth Lintz.

Hun insisterer på, at overlægerne bliver hørt, også når det kommer til evaluering af Sundhedsplatformen.

”Når vi gør opmærksom på, at der er nogle problemer, så skal det tages alvorligt. Det er en del af vores opgaver at gøre opmærksom på de uhensigtsmæssigheder og fejl, der er, så vi kan få et mere effektivt system at arbejde med, og så det er sikkert for vores patienter” siger formanden.

Sundhedsformen har ført til at læger i dag bruger længere tid på administrative procedurer end de gjorde før Sundhedsplatformen. En operationsbeskrivelse, der før gennemsnitligt tog 8,1 minutter, tager nu 14,82 minutter ifølge undersøgelsen. Tid, der kunne bruges på operationsstuen.

Lisbeth Lintz er tilfreds med, at tallene afspejler den kliniske hverdag, fremfor fejlopfattelsen af at alt fungerer optimalt.

”Der har været en lang periode, hvor sygehusejerne i Østdanmark har haft vanskeligt ved at tro på de meldinger, vi er kommet med i forhold til problemer med Sundhedsplatformen, men undersøgelsen viser, at der er grund til at tage vores bekymringer alvorligt,” siger Lisbeth Lintz.

Kræfterne skal bruges rigtigt

Før Sundhedsplatformen, greb lægen telefonrøret og bookede en operationsstue. Nu kræver det en lang række klik, og at lægen udfylder beskrivende fritekstfelter, hvor standardiserede fraser ikke slår til. Det, der før tog 4,24 minutter, tager i dag 11,02 minutter. Alligevel maner ledende overlæge Benedicte Wilson, Gastroenheden på Herlev Hospital, til besindelse.

”Det er klart, at nogle ting tager længere tid nu. Der er meget, der skal klikkes af, og lægerne skal selv skrive deres notater. Vi har fået et mere komplekst system, men også ét, der har potentiale til at kunne meget mere på sigt. Så lad os nu lige give det tid, inden vi begynder at tale om at afskaffe Sundhedsplatformen,” siger hun.

I samme åndedrag erkender hun, at der endnu ikke er blevet arbejdet på den lange række af forbedringer, brugerne af Sundhedsplatformen har foreslået. Alligevel er hun med egne ord ”mere positiv end de fleste”.

”Jeg hører meget utilfredshed fra mine ansatte, men jeg tror også, man glemmer, hvor træt man var af det gamle system. Måske er MidtEPJ bedre, men inden man tager beslutning om at skifte, skal man sikre sig, at systemet kan håndtere fremtidige integrationer. Indtil det er afklaret, synes jeg hellere, vi skal bruge kræfterne på at få Sundhedsplatformen til at fungere,” siger Benedicte Wilson.

Om undersøgelsen:

Overlægeforeningen har foretaget en undersøgelse af konsekvenserne på tidsforbrug på en række opgaver før og efter implementering af Sundhedsplatformen. Det har man gjort ved at spørge før implementeringen, 2 måneder efter og ni måneder efter. I gennemsnit har 350 læger fra Region Sjælland svaret på hver runde af besvarelser. På en lang række parametre viser undersøgelsen, at effektiviteten er dalet blandt overlæger. Det gælder særligt, når det kommer til udarbejdelse af journalnotater af forskellig art, hvor der både er en række obligatoriske felter, der skal klikkes af og fritekstfelter, der skal udfyldes. Mens der ses en stor stigning i tidsforbruget efter 2. måling, falder det lidt igen ved 3. måling.

Right side