?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Nyhed / 7. sep 2017

Tre regioner har vedtaget budget

Nyheder

Region Hovedstaden fastholder sparekrav på 102 mio. kr, Region Sjælland går efter egen lægeuddannelse og har ingen besparelser på sygehusene. Midtjylland gennemfører sidste del - 100 mio. kroner - af en gammel spareplan, bl.a. på sygehusene.

Dato
7. sep 2017
Forfattere
Anne Steenberger, as@dadl.dk
💬 0

Politikerne i Region Hovedstaden vil indløse gevinsten på 102 millioner kroner, der er kommet ved at indføre Sundhedsplatformen i næste budgetår. Det fremgår af det netop indgåede budgetforlig.

Der har været kritik af, at regionen vil indløse denne gevinst nu i en tid, hvor afdelingsledelser, overlæger og andre personalegrupper på adskillige københavnske hospitaler har protesteret over, at presset på hospitalerne er for stort. Regionen prøver i forligsteksten at imødegå kritikken:

”Vi har valgt denne løsning, hvor vi har bedt hospitalerne pege på opgaver, der ikke længere skal løses, fordi vi nu bruger Sundhedsplatformen. Langt hovedparten af midlerne findes ved at medarbejderne ikke længere dikterer, og der derfor ikke skal skrives diktat”, står der.

Aftalen indebærer også, at der sættes 10 millioner kroner af til ”forbedring og optimering” af Sundhedsplatformen, fremgår det.

”Vi står også i 2018 med en stor udfordring med at gøre Sundhedsplatformen til en del af hospitalernes hverdag, hvor vi kan høste de fordele, som den på sigt vil give både patienter og ansatte. Jeg og mine kolleger i regionsrådet er meget bevidste om, at det er en svær proces, og vi forventer med dette budget at kunne forbedre Sundhedsplatformen hurtigere”, siger Sophie Hæstorp Andersen i en pressemeddelelse.

Det fremgår desuden af aftalen, at det skal undersøges, om det vil være en god ide at indføre talegenkendelse i forbindelse med registrering og journalføring.

Afskedigelser

Derudover skal hospitalerne "omprioritere" for 208 millioner - det betyder, at afdelingerne internt skal afgive og modtage penge. Det vil i førstnævnte tilfælde opfattes som en spareøvelse.

Administrationerne på hospitalerne skal spare 47 millioner kroner.

Besparelserne betyder, at omkring 40 personer skal afskediges – hvilke personalegrupper det bliver fremgår ikke, men regionen forventer, at det bliver ved naturlig afgang og ved at udnlade at genopslå stillinger.

Alle regionens hospitaler har forud for budgetforhandlingerne meldt ind, hvor de kan spare. Men nogle af de besparelser, som Rigshospitalet har foreslået, vil regionspolitikerne ikke gennemføre. Hospitalet havde eksempelvis foreslået at omlægge fødselsforberedelse til on-line-undervisning, men det droppes. Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning nedlægges ikke, men føres ind under Børneungeklinikken, og også socialrådgiverstillingerne skal beholdes. I stedet skal Rigshospitalet gennemføre en ”grønthøsterbesparelse” på Juliane Marie Centret på 1,57 mio. kr.

Regionen vil fortsat udbygge antallet af afdelinger, der fungerer uden takststyring – det gælder Bornholms Hospital og Hjertecentret på Rigshospitalet. Nu skal også Rigshospitalets Finsencenter droppe aktivitetsstyringen.

Blandt de områder, der får flere penge i regionen, er ambulanceområdet, der får lige godt 29 millioner kroner. De skal bruges til hurtigere ambulancer i hovedstaden, en permanent akutlægebil på Bornholm og en fortsættelse af Sociolancen.

Psykiatrien får 12 millioner kroner, de skal bl.a. gå til børne og ungdomspsykiatrien og til ordningen med akut psykiatrisk, der gøres permanent.

Lægeuddannelse på Sjælland

Udover, at sygehusene i Region Sjælland undgår besparelser til næste år, er den største nyhed i Region Sjællands budgetforlig , at regionsrådet har besluttet at arbejde for at etablere regionens egen lægeuddannelse.

”Det skal ikke mindst styrke muligheden for at rekruttere læger gennem en stærkere regional forankring i Region Sjælland. Vi er i dag blandt andet udfordret af de studerendes bosætningsmønster kombineret med den relativt lille uddannelseskapacitet i regionen. Med denne aftale tager vi nu et stort og vigtigt skridt henimod, at Region Sjælland får samme vilkår for rekruttering af læger som resten af landet. Samtidig er der bred politisk enighed om, hvordan vi skal etablere en lægeuddannelse i Region Sjælland,” siger regionsrådsformand Jens Stenbæk i en pressemeddelelse.

Det skal praktisk foregå på den måde, at der bliver etableret et klinisk institut sammen med Københavns Universitet. Det skal forankres fysisk i regionen og i første omgang skal der gennemføres et pilotforøg med en kandidatuddannelse til læge, som er særligt målrettet Region Sjællands ”særlige udfordringer i forhold til indhold og optag.”

Regionen forestiller sig, at der skal oprettes yderligere 50-100 uddannelsespladser på medicinskolerne i forhold til i dag, og de skal uddannes i Region Sjælland.

Lægeforeningen imod ny lægeuddannelse

Lægeforeningen er ikke begejstret for ideen.

”Det giver ikke mening, vi har ikke mangel på medicinstuderende. Tværtimod er vi bekymrede for, at der bliver for mange om få år. Det, vi mangler, er speciallæger. Og Region Sjælland har problemer med at rekruttere og fastholde speciallæger. Derfor skulle regionen i stedet lægge fokus på det ved at oprette attraktive videreuddannelses- og speciallægestillinger mv. Og her synes jeg, at regionen kunne indgå et samarbejde med Københavns Universitet om et øget samarbejde med de sjællandske sygehuse – med henblik på at lægge uddannelse og forskningsmuligheder her”, siger Mads Skipper, der er formand for Lægeforeningens Udvalg for Forskning og Uddannelse, til Ugeskriftet.

Gammel spareplan i Midt

Region Midtjylland skal i 2018 spare 100 millioner kroner. Det er den sidste del af en sparerunde på i alt 800 millioner kroner, som er gennemført efter et sparekatalog, der blev vedtaget i 2015.

Ellers er der sat ekstra 80 millioner kroner af til ny medicin, som regionen forventer vil være ”højdespringer” i udgiftsstigning. Psykiatrien får 10 millioner kroner ekstra.

43 millioner kroner er sat af til hjemmebehandling af respiratorpatienter. ”Det er en tung, men nødvendig post”, siger regionsformand Bent Hansen, der i øvrigt kalder det en stram, men fredelig budgetaftale.

Syddanmark og Nordjylland afventer

Mens de tre regioner altså allerede har afstemt næste års budget, afventer Region Syddanmark og Region Nordjylland stadig. Ifølge Region Syddanmark forventes et budgetforlig senest i næste uge. Også Region Nordjylland forventer at være klar i næste uge, mere konkret den 12. september.

Læs også:

Skal også Region Sjælland have en lægeuddannelse?

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 19/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Svendborgsagen bør prøves ved Højesteret
💬
2
Stephan Alpiger 19. sep 2017 12:27
Svendborg-sagen ankes til Højesteret
💬
1
Jens Meyer Svendsen 15. sep 2017 16:35
Svendborg-læge kendt skyldig i grov forsømmelse
💬
25
Esben Nielsen 14. sep 2017 14:14
Morten Sodemann: Sårbar? Det kan du selv være
💬
4
Morten Sodemann 13. sep 2017 14:49

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd