?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Nyhed / 14. sep 2017

Underskrevet i nat: Ny overenskomst for de praktiserende læger

Nyheder

I nat blev Danske Regioner og PLO enige om ny aftale, der løber de næste tre år.

Dato
14. sep 2017
Forfattere
Anders Heissel, ah@dadl.dk
💬 0

Efter flere forgæves forsøg og flere sammenbrud i forhandlingerne det seneste halve år satte PLO-formand Christian Freitag og RLTN-formand Anders Kühnau i nat kl. 02.00 underskrifterne på en ny aftale mellem parterne.

Hvis aftalen godkendes, træder den i kraft 1. januar 2018 og løber tre år frem i tiden. Aftalen bliver betegnet som en vendepunkt for almen praksis, siger PLO’s formand, Christian Freitag.

  • Aftalen er tydeligt tegn på, at læger og regioner er enige om vækst og udvikling i almen praksis.

Christian Freitag, PLO-formand

”Aftalen er tydeligt tegn på, at læger og regioner er enige om vækst og udvikling i almen praksis. Det skaber et godt grundlag for rekruttering og lægedækning fremover. Den lægger i mine øjne nogle meget vigtige spor for de praktiserende lægers fremtid og dermed også for vores patienter. Vi påbegynder en omlægning, der skal ruste vores klinikker til en fremtid, hvor det nære sundhedsvæsen kommer til at spille en større rolle. Aftalen signalerer derudover en meget vigtig retning om mindre kontrol og større tillid til den praktiserende læges arbejde og faglighed. Det skal gøre os i stand til at sikre vores patienter en bedre service og bedre behandling,” siger Christian Freitag i en pressemeddelelse.

Større ansvar

Almen praksis får aftalens tredje år en vækst på 660 mio. kroner, og pengene går blandt andet til en styrket indsats for kræftpatienter samt patienter med type 2-diabetes og KOL. Samtidig sikrer aftalen, at svage patienter får flere sygebesøg i eget hjem, og at de praktiserende læger får et større ansvar for at følge op på patienter efter udskrivelse fra hospitalet.

”Med aftalen sørger vi for, at borgere med kroniske sygdomme kan få behandling tættere på eget hjem, og vi styrker de praktiserende læger ved at flytte opgaver fra hospitalerne ud i det nære sundhedsvæsen. Aftalen skaber også bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, fordi lægerne får en ny og styrket rolle med at følge op efter en hospitalsindlæggelse – blandt andet for kræftpatienter og for særligt sårbare borgere. Og ikke mindst vil lægerne tage på flere sygebesøg også til borgere, der har langt til lægen,” siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner og formand for RLTN.

Differentieret basishonorar

Som en del af aftalen indføres et såkaldt differentieret basishonorar til fordel for læger i lægedækningstruede områder og i områder med mange behandlingskrævende patienter. Hensigten er, at det skal forbedre lægedækningen de steder i landet, hvor der i dag er for få praktiserende læger.

Aftalen er indgået med forbehold for godkendelse hos begge parter.

Hovedelementer i aftalen

• Aftalen løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2020.

• Praktiserende læger skal på sigt stå for hovedparten af behandlingen af KOL- og diabetes type 2-patienter.

• Kontroller af visse kræftsygdomme foretages i almen praksis, ligesom praktiserende læger skal styrke fokus på behovene hos det stigende antal kræftpatienter.

• Praktiserende læger får større ansvar for at følge op over for sårbare borgere efter udskrivelse fra hospitalet.

• Sygebesøg i borgernes hjem opprioriteres.

• Praktiserende læger med mange særligt behandlingskrævende patienter honoreres ekstra ud fra et såkaldt differentieret basishonorar.

• Lægedækningstruede områder får en håndsrækning ved, at praktiserende læger i de områder får bedre mulighed for at etablere delepraksis, ansætte læger, som fortsat er under uddannelse, og kompensation ved sygdom og barsel.

• Kvalitetsarbejdet i almen praksis styrkes. Ambitionen er, at alle praktiserende læger fremover skal være del af en kvalitetsklynge, som arbejder målrettet med kvaliteten i klinikkerne.

PLO

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 19/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Svendborgsagen bør prøves ved Højesteret
💬
2
Stephan Alpiger 19. sep 2017 12:27
Svendborg-sagen ankes til Højesteret
💬
1
Jens Meyer Svendsen 15. sep 2017 16:35
Svendborg-læge kendt skyldig i grov forsømmelse
💬
25
Esben Nielsen 14. sep 2017 14:14
Morten Sodemann: Sårbar? Det kan du selv være
💬
4
Morten Sodemann 13. sep 2017 14:49

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd