Content area

|

Valgmøde i Region Syd: Hvor skal lægerne sætte deres kryds?

Der var hele to ministre med i panelet, da Lægeforeningen i Region Syddanmark holdt valgmøde.
Foto: Palle Peter Skov
Forfatter(e)
Kirsten Winding, winding@kirstenwinding.dk Foto Palle Peter Skov

Lægerne i Region Syddanmark havde indbudt et stærkt panel til at diskutere lægedækning, sundhedsreform og forebyggelse på et valgmøde i Kolding mandag aften. Anne-Karina Abel Torkov, formand for Lægeforeningen i Region Syddanmark, indledte med at spørge politikerne i panelet, hvordan de vil sikre, at der er nok praktiserende læger også i yderområderne?

”De yngre læger skal ud i almen praksis. Vi vil gerne forhandle med lægerne om en løsning på det,” sagde Julie Skovsby fra Socialdemokratiet, der går ind for seks måneders obligatorisk tjeneste i almen praksis for nyuddannede læger.

Peder Hvelplund fra Enhedslisten tror derimod ikke på tvang i denne sammenhæng:

”Måske er ikke alle KBU-læger helt kompetente til at arbejde i almen praksis. Skab i stedet bedre forhold for lægerne i almen praksis. Se for eksempel på, hvordan de gør i Nordjylland. Opret eventuelt delte stillinger, hvor de unge læger arbejder nogle dage om ugen på sygehus og nogle dage i almen praksis,” foreslog han.

Lotte Rod fra Radikale Venstre foreslog, at man uddanner lægerne der, hvor de bor.

”Det viser sig jo, at rigtig mange af dem bliver boende der, hvor de er uddannet,” sagde hun.

Selfie med Ellen Trane Nørby (V), Karina Adsbøl (DF) og Julie Skovsby (S). Foto: Palle Peter Skov Selfie med Ellen Trane Nørby (V), Karina Adsbøl (DF) og Julie Skovsby (S). Foto: Palle Peter Skov

”Ja, og giv dem så mere fleksible rammer, for eksempel mulighed for at arbejde på deltid i regionsklinikker og pålæg dem mindre administration,” indskød Karina Lorentzen (SF).

De to fremmødte ministre var også bekymrede over at tvinge lægerne ud i almen praksis.

”Det er så vigtigt, at lægen kender dig, når du er syg. Derfor vil vi gerne arbejde på at give lægerne lyst til at komme ud og arbejde i almen praksis, det skal gøres attraktivt, ” sagde børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, at lægerne skal være selvstændige erhvervsdrivende.

”Lægerne i almen praksis skal ikke være en form for offentligt ansatte. Kombinationsstillinger er måske en løsning. Ingen patienter efterspørger vel en socialdemokratisk udkommanderet yngre læge,” sagde ministeren og høstede bifald og latter fra salen.

”Lægekonflikten har været ødelæggende for tiltroen til systemet. De yngre læger er blevet skubbet væk fra almen praksis. Politikerne skal vise, at de VIL almen praksis,” tilføjede hun, og blev igen mødt med klapsalver.

Hvad med regionerne

Men hvordan skal fremtidens sundhedsvæsen så se ud? Her delte vandene sig tydeligere i en højrefløj, der vil nedlægge regionerne, og en venstrefløj, der vil bevare dem.

”Vi har ikke behov for en ny struktur, vi vil kæmpe for at bevare den demokratiske indflydelse på sundhedsvæsenet, vi har nu igennem de folkevalgte regionspolitikere. Vi skal ikke have en udpeget bestyrelse i stedet,” understregede Julie Skovsby (S).

"Hvor mange her i salen mener, at vi har behov for en ny strukturreform," spurgte moderator Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark. Fem ud af de omkring 65 fremmødte rakte hånden op.

”Jamen, det behøver ikke være så stor en øvelse. Vi ønsker bare at binde vores aktører bedre sammen,” indvendte Ellen Trane Nørby (V).

”Det er ikke nemt. Men Danmark er simpelthen for lille til at have 4-5 forskellige EPJ-systemer. Hvis vi vil have et mere effektivt sundhedsvæsen, skal der ryddes op i det,” sagde Mai Mercado.

”Hvad med i stedet at lade lægerne lave lægearbejde? I dag laver vi så meget sekretærarbejde, som vi slet ikke er uddannet til. Det er både for dyrt og for dårligt, og det giver fejl i journalerne,” sagde læge Poul Guldfeldt fra salen, og høstede klapsalver.

”Jamen, vi har en god lægedækning i Danmark,” indskød øjenlæge Per Flesner. ”Vi kunne jo godt se flere patienter, hvis der ikke var et indtægtsloft.”

Dyrere cigaretter

"Hvad vil I politikere så gøre for at forebygge, at danskerne bliver syge? Vi ved jo, at rygning hvert år er skyld i 13.600 dødsfald, og at virkelig mange begynder at ryge hver dag. Vil I sætte afgiften på tobak op." spurgte Anne-Karina Abel Torkov panelet.

Panelet: Ellen Trane Nørby (V, Julie Skovsby (S), Karina Adsbøl (DF), Karina Lorentzen (SF), Lotte Rod (R), Mai Mercado (K), Peder Hvelplund (EL).Panelet: Ellen Trane Nørby (V, Julie Skovsby (S), Karina Adsbøl (DF), Karina Lorentzen (SF), Lotte Rod (R), Mai Mercado (K), Peder Hvelplund (EL).

”Det er et svært dilemma, for det rammer socialt skævt. Så det går vi ikke ind for,” lød det fra Julie Skovsby (S).

”Vi bakker op om Kræftens Bekæmpelses råd. Vi vil sætte afgiften op, så en pakke cigaretter stiger fra 40 til 60 kr., sagde Mai Mercado (K).

Enhedslistens Peder Hvelplund går også ind for at sætte afgiften op.

”Rygning skaber større ulighed. Hæv de lavest lønnedes indtægt i stedet,” indskød han.

”Se hellere på, hvorfor de unge begynder at ryge,” mente Dansk Folkepartis Karina Adsbøl.

Socialdemokratiets Julie Skovsby rundede debatten af med at nævne, at hendes parti hellere vil byde ind med andre initiativer omkring forebyggelse:

”Tobaksindustrien skal jo ikke styre sundhedspolitikken,” sluttede hun.

Paneldeltagernes mærkesager

(Nævnt i den rækkefølge de sad i panelet)

Ellen Trane Nørby (V): Sundhedsreform skal give mere geografisk lighed, bedre lægedækning.

Julie Skovsby (S): Bevar demokratisk styret sundhedsvæsen i regionerne, flere nærhospitaler.

Karina Adsbøl (DF): Styrk arbejdsmiljøet i sundhedssektoren.

Karina Lorentzen (SF): Prioriter forebyggelse, afskaf brugerbetaling til tandlæge og fysioterapeut.

Lotte Rod (R): Børn og unges trivsel prioriteres. Bevar regionerne.

Mai Mercado (K): Bevar familielægen. Gør det attraktivt for lægerne at arbejde i almen praksis.

Peder Hvelplund (EL): Undgå individuelle forsikringsordninger, lok læger ud i almen praksis gennem mere fleksible stillinger.

Right side

af Søren Dalsgaard | 20/05
1 Kommentar
af Anette Bygum | 19/05
10 kommentarer
af Hans-Iver G. F.-D Kley | 18/05
1 Kommentar
af Per Bonding | 17/05
1 Kommentar
af Jakob Ramlau | 15/05
1 Kommentar