Content area

|

“Vi kan godt undre os over de herligheder, regionen lokker læger til regionsklinikken med”

Trods tilbud om favorable vilkår og en dyr annoncekampagne er det kun lykkedes Region Midtjylland at besætte halvdelen af lægestillingerne i regionens første regionsklinik i Lemvig. Hjælp til PLO’erne i området ville være en billigere og mere langsigtet løsning, mener PLO-formand.
Annoncerne blev bragt i Dagens Medicin, Ugeskrift for læger, MorgenAvisen Jyllandsposten og  Dagbladet Holstebro-Struer-Lemvig, oplyser Regionen til Ugeskrift for Læger.
Forfatter(e)
Dorte Rigmor Jungersen, dorte.r.jungersen@gmail.com

Fire almenmedicinere er fra 1. september ansat i region Midtjyllands første regionsklinik, den arkitekttegnede Klinik for Almen Medicin, der bliver placeret på Regionshospitalet Lemvig, en del af Hospitalsenheden Vest.

Her ansættes de fire almenmedicinere i afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, hvor de refererer såvel lægefagligt som administrativt til den ledende overlæge dér. Regionklinikken i Lemvig bliver således den første i landet, der er ledelsesmæssigt forankret på et sygehus.

Egentlig havde regionen søgt efter fem almenmedicinere på fuldtid. Dels til de 3200 borgere i Lemvig, der de seneste fire år har været patienter hos Nordic Medicare, hvis kontrakt med regionen er udløbet. Dels fordi to praktiserende læger i Lemvig har meldt ophør til sommer – i alt 6.900 patienter.

Regionen har kørt en større hvervekampagne for klinikken. Den samlede udgift til indrykning af annoncer har været 142.890 eksklusive moms for at bringe annoncer som på billedet herover i Dagens Medicin, Ugeskrift for Læger, Morgenavisen Jyllands-Posten og Dagbladet Holstebro-Struer-Lemvig. Det oplyser Region Midtjylland til Ugeskrift for Læger.

  • Havde regionen tilbudt PLO’erne i Lemvig og omegn det, der nu diskes op med i regionsklinikken, kunne man have sikret flere praktiserende læger årtier frem.

Christian Freitag, formand for PLO

Men trods forlænget ansøgningsfrist samt lovning om hjælp til at finde bolig, arbejde på deltid og andre goder, blev det kun til besættelse af to, og ikke fire fuldtidskapaciteter. Regionen modtog syv ansøgninger, indkaldte de fem kvalificerede, og ansatte fire – alle speciallæger i almen medicin – på deltid til at tage vare på 3500 patienter.

Undrer sig over lokkemidler

Det kommer ikke bag på formand for PLO i Midtjylland, Lise Høyer, at det kun er lykkedes regionen at ansætte halvdelen af stillingerne til regionsklinikken.

“Vi er i et udfordret område, og det har det været i flere år. Regionen - i samarbejde med PLO - burde have taget hånd om problemet langt før. Der er ikke én enkelt løsning - der skal sættes ind på mange måder, og det løses ikke ved hverken et trylleslag eller en regionsklinik. Vi kan godt undre os over de herligheder, regionen lokker læger til regionsklinikken med, f.eks. mulighed for deltid og høj sygeplejebemanding. Noget af det kunne man måske også have tilbudt de læger, der allerede er her," siger Lise Høyer, der mener at hjælp til lægerne i området samlet ville være en meget billigere løsning.

"For eksempel kunne regionen havde tilbudt tilskud til en sygeplejerske i praksis - der kunne aflaste lægerne - undlade at opsige ferievikarordning og i det hele taget spørge de læger, der er i området, hvad der f.eks. skal til, for at de vil blive her. De, der er tilbage, er stadig meget pressede og risikerer at smide håndklædet i ringen”, siger Lise Høyer og fortsætter.

“Det, vi hører, når vi taler med yngre almenmedicinere, er, at de ønsker at være selvstændige praktiserende læger, men nogle af dem på lempeligere vilkår. Det, som kan tiltrække ved regions- og udbudsklinikker, er en god løn og nedsat tid, som vi aldrig vil kunne matche”, siger Lise Høyer.

Selvopfyldende profeti

Christian Freitag, formand for PLOChristian Freitag, formand for PLO

Ifølge PLO’s formand Christian Freitag har Region Midtjylland valgt en løsning, der “alene fungerer i en begrænset periode”.

“Havde regionen tilbudt PLO’erne i Lemvig og omegn det, der nu diskes op med i regionsklinikken, kunne man have sikret flere praktiserende læger årtier frem. Derfor arbejder vi også for, at vi i vores overenskomst får tilsvarende muligheder for f.eks. hjælpepersonale og nedsat patienttal”.

Regionens udgiftsniveau er konkurrenceforvridende

Christian Freitag bliver ikke forarget over regionens annonceudgifter.

“Det er småbeløb på regionens budget. Men det afgørende er, at beløbet jo langt overstiger det, en almindelig PLO-klinik bruger på annoncering. I min egen klinik har vi lige brugt 10.000 kr. på at annoncere efter en ny kollega, og det er mere, end vi plejer at betale. Dertil kommer regionens øvrige udgifter end annoncering. Produktion af video, møder og regionens bistand med f.eks. at skaffe bolig," siger Christian Freitag, som finder regionens tiltag konkurrenceforvridende.

"Pointen er, at det er de samme læger, som PLO-klinikker og regionsklinikker konkurrerer om, og her kan vi slet ikke være med. Heller ikke, når det kommer til løn eller de yderst gunstige vilkår, som i øvrigt fremgik af stillingsopslaget - mulighed for at arbejde på deltid, rigeligt med hjælpepersonale, etc. Aktuelt skal regionsklinikken i Lemvig konkurrere med de læger, der er i området, og som selv har besvær med at finde vikarer," siger PLO-formanden, der ikke ønsker at rejse tvivl om regionens motiver for at oprette en regionsklinik

"Men vi bliver nødt til at erkende, at det sender nogle uheldige signaler til yngre almenmedicinere, idet ingen jo vælger at slå sig ned klos op ad en stor regionsklinik. Og dermed skabes der en selvopfyldende profeti”, siger Christian Freitag.

Region vil afprøve ny model

Resultatet af ansøgningsrunden er, at det bliver nødvendigt at udbyde et lægetilbud for at skaffe læger til mellem 3200-5400 patienter. Et udbud, som enten går til de praktiserende læger, private firmaer - eller regionsklinikken.

Alligevel er Annette Roed, formand for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland, ganske godt tilfreds.

“På sin vis er det et fint resultat. Vi kunne have risikeret at stå med nul ansøgninger, som jo var vores udgangpunkt. Og ja, pengene er givet godt ud. Vi er interesseret i at afprøve, hvad der sker, når en regionsklinik er knyttet op på en hospitalsafdeling, og der bygges bro mellem almen praksis, hospitalet og kommunen. Samtidig har vi forsøgt at imødekomme noget af det, som yngre almenmedicinere efterspørger, f.eks at indgå i faglige fællesskaber, ligesom vi har tilstræbt at fastholde ældre læger. Vi har lagt op til, at lægerne kan arbejde på deltid, så de f.eks. har mulighed for at forske. Ligesom lægerne er fri for personaleansvar og ikke skal kere sig om at skaffe vikarer, hvis de får forfald. De skal alene koncentrere sig om at være læge”, siger Anette Roed.

Regionsklinikker og udbudsklinikker i Midtjylland

  • Regionsklinikken på regionshospitalet i Lemvig åbner 1. september, hvor Lemvig Kommune og Region Midtjylland etablerer et fælles sundhedshus med regionsklinik drevet af hospitalsenheden Vest, kommunale sundhedstilbud og en akutklinik der åbner, når hospitalerne i Herning og Holstebro flytter til Gødstrup.

  • Regionsklinikken med plads til 3500 patienter skal drives som en forsøgsordning i foreløbig seks år.

  • Regionsklinikken er finansieret af ministeriets pulje til sundhedshuse, hvor region har fået tildelt 2,7 mio. kr.

  • I dag er der tre private firmaer, der driver lægeklinikker for Region Midtjylland. Udover Nordic Medicare i Lemvig og Bøvlingbjerg, er det MedAssist i Holstebro og Alles Lægehuse i Hvidbjerg på Thyholm - nord for Struer - og i Fursund.

Right side

af Niels Ejnar Bie | 18/06
3 kommentarer
af Hanne Hermann | 17/06
1 Kommentar
af Julius Vindbjerg Nissen | 17/06
1 Kommentar
af Peter Tagmose Thomsen | 15/06
1 Kommentar
af Solvejg Henneberg Pedersen | 15/06
3 kommentarer
af Gorm Boje Jensen | 14/06
1 Kommentar
af Otto Brændstrup | 11/06
1 Kommentar
af Henrik Keller | 11/06
1 Kommentar