Content area

|

Ansatte på AUH søger støtte i hele landet: ”Vi risikerer et kollaps i sundhedsvæsenet”

Personalet på AUH åbner deres interne Facebook-gruppe for at skabe et nyt landsdækkende debatforum, der kan presse politikerne på Christiansborg. Samtidig er der sat gang i en underskiftsindsamling for at få besparelser og fyringer taget af bordet
Alle kan nu søge optagelse i Facebook-gruppen.
Forfatter(e)
Kurt Balle Jensen, kurt@ps-presse.dk

Facebookgruppen: ”AUH – sammen er vi stærkest” har skiftet navn og hedder nu: ”Sundhedsvæsenet – sammen er vi stærkest”. Hermed er gruppen blevet til andet og mere end en lukket gruppe for de ansatte på Aarhus Universitetshospital. Den er blevet til en offentlig gruppe for alle og dermed et forsøg at skabe et nyt stærkt debatforum om forholdene i sundhedsvæsenet. Hidtil har gruppen haft omkring 6000 medlemmer, der alle var tilknyttet AUH.

”Vores sundhedsvæsen er under et ekstremt pres, og vi risikerer et kollaps, hvis ikke uforudset gæld eftergives, effektiviseringskravet revurderes og sundhedsvæsenet generelt får tilført flere og nye midler, der som minimum matcher befolkningstilvæksten”, siger fælles-TR for Yngre Læger på AUH, Gitte Anna Madsen, der er en af administratorerne af gruppen.

  • Hvis ikke Christiansborg foretager sig noget, er AUH kun det første i rækken af de nye supersygehus, som skal igennem voldsomme besparelser

Paul von Weitzel-Mudersbach, overlæge på Neurologisk Afdeling, AUH

Hun mener, at de aktuelle problemer på AUH vil sprede sig, og at der derfor er behov for handling og et fælles pres på politikerne.

”AUH er blot det første af mange supersygehuse, og vi frygter, at det samme kommer til at ske for andre hospitaler i hele landet. Derfor åbner vi Facebook-gruppen, som oprindeligt var tiltænkt personale på Aarhus Universitetshospital, og gør den offentlig. Hvis ikke sundhedsvæsenet skal bukke under i den kommende tid, hvor det ene efter det andet supersygehus kommer til at stå færdigt, skal vi sætte ind nu. Problemerne i sundhedsvæsenet skal høres og tages alvorligt på Christiansborg. Kun de kan gøre noget ved det”, siger fællestillidsrepræsentanten.

Underfinansieret

AUH står over for at skulle betale en regning for uforudsete flytteudgifter samt realisere otte procent effektiviseringskravet, der er en del af den oprindelige aftale for de nye byggerier. Men der er sket meget, siden den aftale blev indgået, mener Gitte Anna Madsen.

”Da aftalen blev indgået i 2007 mellem regeringen og Danske Regioner, havde man ikke indsigt i nytilkomne undersøgelser og behandlingsmetoder samt dyr medicin, og man havde ikke forudset den demografiske udvikling. Sundhedsvæsenet i Danmark har gennem de sidste ti år været underfinansieret, og samtidig er store strukturændringer implementeret med den nye sygehusplan, hvor supersygehuse er under opførelse”, siger Gitte Anne Madsen, der håber, at den nu offentlige Facebook-gruppe kan sikre det sammenhold, der ligger i navnet:

”Lad os med denne gruppe stå sammen på tværs af personale og patienter og på alle måder gøre folketingspolitikere opmærksom på vores forhold og fremtid i det danske sundhedsvæsen”, siger tillidsrepræsentanten for de yngre læger i Aarhus.

Underskrifter til Region Folketinget

På AUH er der også som led i aktionerne mod besparelserne sat gang i en underskriftsindsamling, og de allerede nu flere tusinde underskrifter vil blive overdraget til regionsrådsformand Anders Kühnau den 24. juni og senere til Folketinget, oplyser overlæge på Neurologisk Afdeling, Paul von Weitzel-Mudersbach. Også for ham er det vigtigt at gøre opmærksom på, at dette er et landsanliggende og ikke kun handler om Region Midtjylland.

”De penge, der mangler, kan jo kun hentes et sted: I driften. Og problemet er ikke lokalt begrænset. Budgetterne for alle supersygehuse er opstillet på lignende måde, uden at der er taget højde for flytteudgifter i sygehusbudgetterne, der tværtimod løbende er blevet slanket. Så hvis ikke Christiansborg foretager sig noget, er AUH kun det første i rækken af de nye supersygehus, som skal igennem voldsomme besparelser”, siger Paul von Weitzel-Mudersbach.

De seneste syv dag er der samlet mere end 3.500 underskrifter på skrivunder.net, hvilket gør AUH til den mest aktive aktuelle underskriftsindsamling.

LÆS OGSÅ

Lægeforeningen går aktivt ind i AUH-sagen

Aarhus slog ring om sit hospital: Overlægerådet har "en god fornemmelse"

Overlægerådet i Aarhus: Skal vi ofres på det politiske alter?

Right side

af Niels Ejnar Bie | 18/06
3 kommentarer
af Hanne Hermann | 17/06
1 Kommentar
af Julius Vindbjerg Nissen | 17/06
1 Kommentar
af Peter Tagmose Thomsen | 15/06
1 Kommentar
af Solvejg Henneberg Pedersen | 15/06
3 kommentarer
af Gorm Boje Jensen | 14/06
1 Kommentar
af Otto Brændstrup | 11/06
1 Kommentar
af Henrik Keller | 11/06
1 Kommentar