?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Sproglige retningslinjer

De sproglige retningslinjer i Ugeskrift for Læger følger Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn og Klinisk ordbog fra Munksgaard, seneste udgaver.

Vi benytter traditionelt grammatisk komma.

  • Undgå at bruge engelske termer, hvor der findes tilsvarende danske, og vær konsekvent i brugen af termer.
  • Undgå fagjargon.
  • Undgå journalsprog.

 

LATIN/GRÆSK
Latinske/græske ord, som har en dansk endelse eller er sammenstillede med danske adjektiver, staves på dansk. Hvis ordene anvendes i den originale form, kan den latinske/græske stavemåde benyttes, men den danske foretrækkes. Det indebærer f.eks., at rh bliver til r (rhinoblennorrhoea → rinoblennorré), ch bliver til k (cholecystitis → kolecystitis), og oe bliver til ø i  begyndelsen af et ord (oesophagus → øsofagus) og ellers til e (gonorrhoea → gonoré).

 

FORKORTELSER
Brugen af forkortelser bør begrænses. Når du vil benytte en forkortelse, skal ordet/ordene skrives fuldt ud første gang, de forekommer, efterfulgt af forkortelsen i parentes. Skriv kun en forkortelse i parentes, hvis den bruges igen senere i teksten. Artikeltekst, figur- og tabeltekster samt boks med hovedbudskaber regnes som separate tekster, og forkortelser skal forklares i hvert enkelt element. Der må ikke forekomme forkortelser i overskrifter og mellemrubrikker.

 

TAL
Alle tal og ordenstal til og med ti skrives med bogstaver. Der er dog følgende undtagelser: ved intervalangivelser (2-4, 6-13) og ved forkortelser (5 min, 7 mio.).

 

KURSIVERING
Personnavne, artsnavne og fremmedsprogede termer (ikke latinske) kursiveres.

 

HENVISNINGER
Der skal henvises i nummerrækkefølge til alle tabeller og figurer. Den første henvisning til en tabel eller figur skrives med fed skrift.
Der skal henvises i nummerrækkefølge i kantede parenteser til alle litteraturlistens numre. Hvis der er litteraturhenvisninger i en figur/tabel, skal de nummereres efter det sted i teksten, hvor der første gang henvises til figuren/tabellen, hvorefter du vender tilbage og fortsætter nummereringen i teksten.
(For opstilling af litteraturreferencer, se dette afsnit).

 

OVERSKRIFTER
Overskriften skal:

  • vække læsernes interesse
  • beskrive, hvad artiklen handler om
  • beskrive konklusionen.

Brug verber og helst klare og korte substantiver, så læseren ved, hvad fokus og konklusion er.

Eksempel: I stedet for »Statinintolerans« kunne du med fordel kalde artiklen »Behandling med statiner er sikker og godt tålt«.

 

» RETUR til manuskriptvejledning - forside

 

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.

Right side

Nr. 8/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

CTU-forskere tilbageviser kritik af SSRI-forskning
💬
30
Thomsen 27. apr 2017 15:36
Om SSRI-behandling, metaanalyser og "fake news"
💬
1
Thomsen 27. apr 2017 10:20
Anmeldelse: Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage
💬
1
Hans Kristian Sangill Brødløs 26. apr 2017 00:58
Mats Lindberg: Den der dræber fattige…
💬
2
Sven Refslund Poulsen 25. apr 2017 16:08

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd