Content area

Statusartikel

Statusartikler og forespørgsler til disse indsendes via SholarOne Manuscript Central: https://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet.

Der skal indsendes en FORESPØRGSEL inden du indsender det endelige manuskript. Alle forespørgsler behandles af Ugeskriftet videnskabelige redaktion. Send først forespørgslen, når ved, at du kan indsende det endelige manuskript indenfor en frist på 2-4 måneder... Læs mere » 

Får du ja til forespørgslen, skal det endelige manuskript re-submittes via Manuscript Central i fortsættelse af den accepterede forespørgsel.

 • Den finder du under »Manuscripts with Decision« i dit »Author Dashbord«.
 • Herfra du skal vælge »Create a resubmission«. Husk at ændre artikeltypen til »Statusartikel«.
 • Det endelige manuskript får et nyt nummer, men beholder historikken med accept til forespørgslen.

 

Inviterede statusartikler: Er du blevet inviteret til at skrive en statusartikel, skal du i  Manuscript Central  gå i dit »Author Dashboard« og finde manuskriptet under »Invited Manuscripts«. Vælg »Continue« herfra. Hvis manuskriptet ikke er oprettet, opretter du selv en statuartikel uden forudgående forespørgsel og skriver i følgebrevet/cover letter, at manuskriptet er inviteret.

 

STATUSARTIKEL

Statusartiklen er typisk en lille oversigtsartikel, der skrives på dansk, hvor du beskriver den nyeste udvikling, status og de praktiske videnskabelige perspektiver. I statusartiklen skal du ikke medtage fuld dokumentation og systematisk kritisk gennemgang af hele litteraturen på feltet. Der må IKKE indgå originale/ikke publicerede data i en statusartikel. Der kan ikke medtages sygehistorier i statusartikler.

Redaktionen lægger især vægt på områder, hvor der er kommet ny viden om diagnostik og behandling. Artiklerne skal være relevante for danske forhold og omhandle emner, som har bred interesse og ikke er alt for fagspecifikke. En statusartikel kan også omhandle en ny sygdomsenhed eller mere basalvidenskabelige områder af almen lægelig interesse. Ugeskriftets redaktion ønsker, at statusartikler skal medvirke til den faglig udvikling.

 

OMFANGSGRÆNSER OG KRAV TIL EN STATUSARTIKEL

Titelark: Manuskriptets titel, forfatteres navne og affiliationer i rigtig forfatterrækkefølge
Titel: op til 100 tegn inkl. mellemrum
Artikeltekst: op til 12.000 tegn inkl. mellemrum (må ikke indeholde forfatteroplysninger)
Llitteraturliste: op til 30 referencer
Engelske summary: op til 600 tegn inkl. mellemrum
Blikfang: mindst ét foto eller illustration
Figurer og tabeller: op til 4 tabeller og figurer (blikfangsfoto tælles ikke med)
Hovedbudskaber: Artiklens vigtigste nye budskaber, opsummeres disse i tre korte sætninger i punktopstilling, med fokus på:

 • Hvad vidste vi om emnet
 • Hvad ved vi nu af nyt om emnet?
 • Hvilke perspektiver har det for diagnostik/behandling i Danmark
  Undgå at bruge identiske sætninger i ”hovedbudskaber” og i konklusion.
   

BEMÆRK: Manuskriptet skal også efter revision opfylde manuskriptvejledningens omfangsgrænser.

» Download TJEKLISTE i pdf til statusartikel

» Download SKABELON i word til statusartikel

 

Statusartikel – klinisk praksis
»Klinisk praksis«-serien er statusartikler med emner, der er taget fra klinikerens hverdag. De skal typisk omhandle sygdomme eller symptomer, som du kan møde i forskellige specialer. I artiklerne skal diagnostik og behandling samt andre relevante forhold vedr. det pågældende emne gennemgås. Artiklerne er ikke tænkt som lærebogskapitler, men derimod som en gennemgang med en videnskabelig synsvinkel, hvor den nyeste litteratur inddrages og diskuteres – helst med en dansk perspektivering, hvor det er muligt. Vi modtager meget gerne fyldigt illustrationsmateriale til specielt disse artikler og også gerne videoklip, som vil blive publiceret sammen med artiklen på nettet.

 

 

FORMALIA

 • Angiv to forslag til eksterne bedømmere, der ikke er bekendt med manuskriptet. Dette indsættes i selve submissionforløbet.
 • Titelark med manuskriptets titel, forfatteroplysninger og rækkefølge skal uploades som selvstændig fil.
 • Forfatteroplysninger må ikke indsættes i selve manuskriptet af hensyn til anonym ekstern bedømmelse
 • Forfatterskabserklæring for Ugeskrift for Læger udfyldt og underskrevet af alle forfattere..
 • Taksigelser, hvis der er taksigelser skal disse skrives ind i forfatterskabserklæringen.
 • Interessekonfliktformular fra ICMJE udfyldt og indsendt for alle forfattere.
 • Skriftlig patientsamtykke skal være indhentet ved brug af foto, video mv., hvori der optræder patienter. Formularen skal ikke uploades af hensyn til patientfortrolighed.

 
» Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger

» Interessekonfliktformular - ICMJE Disclosure

» Formular til patientsamtykke

 

» RETUR TIL manuskriptvejledningens - forside
 

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.

 

Right side

af Ole Lindgård Dollerup | 18/10
1 Kommentar
af Kristine Rasmussen | 18/10
1 Kommentar
af Camilla Bang | 16/10
1 Kommentar
af Tobias Ramm Eberlein | 15/10
6 kommentarer
af Frank Bang Nissen | 15/10
1 Kommentar
af Peter Hvidbak Revald | 14/10
3 kommentarer
af Arne Mejlhede | 11/10
1 Kommentar