?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Statusartikel

Der skal indsendes en FORESPØRGSEL til Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktion INDEN du indsender det endelige manuskript til statusartikel. Forespørgsler indsendes også via Manuscript Central: https://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet .

» LÆS MERE om forespørgsler

Det endelige manuskript re-submittes via Manuscript Central:  https://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet i fortsættelse af den accepterede forespørgsel. Den finder du under "Manuscripts with Decision" i dit Author Center. Herfra du skal vælge »Create a resubmission«. Husk at ændre artikeltypen til "Statusartikel". Det endelige manskript får et nyt nummer, men beholder historikken med accept til forespørgslen.

Er du blevet inviteret til at skrive en statusartikel skal du gå i dit "Author Center" og finde manuskriptet under "Invited Manuscripts". Vælg "Continue" herfra. Hvis manuskriptet ikke er oprettet, opretter du selv statuartikel uden forudgående forespørgsel og skriver i følgebrevet, at manuskriptet er inviteret.

 

EN STATUSARTIKEL SKAL SKRIVES PÅ DANSK OG PUBLICERES I UGESKRIFT FOR LÆGER

Statusartiklen er typisk en lille oversigtsartikel, hvor du beskriver den nyeste udvikling, status og de praktiske videnskabelige perspektiver. I statusartiklen skal du ikke medtage fuld dokumentation og systematisk kritisk gennemgang af hele litteraturen på feltet. Der må IKKE indgå originale/ikke publicerede data i en statusartikel.

Redaktionen lægger især vægt på områder, hvor der er kommet ny viden om diagnostik og behandling. Artiklerne skal være relevante for danske forhold og omhandle emner, som har bred interesse og ikke er alt for fagspecifikke. En statusartikel kan også omhandle en ny sygdomsenhed eller mere basalvidenskabelige områder af almen lægelig interesse. Visionen er, at statusartikler skal medvirke til den faglig udvikling.

Statusartikel – klinisk praksis
»Klinisk praksis«-serien er statusartikler med emner, der er taget fra klinikerens hverdag. De skal typisk omhandle sygdomme eller symptomer, som du kan møde i forskellige specialer. I artiklerne skal diagnostik og behandling samt andre relevante forhold vedr. det pågældende emne gennemgås. Artiklerne er ikke tænkt som lærebogskapitler, men derimod som en gennemgang med en videnskabelig synsvinkel, hvor den nyeste litteratur inddrages og diskuteres – helst med en dansk perspektivering, hvor det er muligt. Vi modtager meget gerne fyldigt illustrationsmateriale til specielt disse artikler og også gerne videoklip, som vil blive publiceret sammen med artiklen på nettet.
 

OMFANGSGRÆNSER OG KRAV TIL EN STATUSARTIKEL

Manuskriptet:

Titel: op til 100 tegn inkl. mellemrum
Artikeltekst: op til 12.000 tegn inkl. mellemrum (må ikke indeholde forfatteroplysninger)
Litteraturliste: op til 30 referencer
Engelsk summary: op til 600 tegn inkl. mellemrum
Blikfang: mindst ét foto eller illustration
Figurer og tabeller: op til 4 tabeller og figurer (blikfangsfoto tælles ikke med)
Hovedskaber: Artiklens vigtigste nye budskaber, opsummeres disse i tre korte sætninger i punktopstilling, med fokus på

  • Hvad vidste vi om emnet
  • Hvad ved vi nu af nyt om emnet?
  • Hvilke perspektiver har det for diagnostik/behandling i Danmark

     

Formalia ved indsendelse

Angiv to forslag til eksterne bedømmere, der ikke er bekendt med manuskriptet. Dette indsættes i selve submissionforløbet.

Titelark med manuskriptets titel, forfatteroplysninger og rækkefølge. Forfatteroplysninger må ikke indsættes i selve manuskriptet, så titelarket skal uploades som selvstændig fil.

Forfatterskabserklæring for Ugeskrift for Læger udfyldt og underskrevet af alle forfattere.

Taksigelser, hvis der er taksigelser skal disse skrives ind i forfatterskabserklæringen.

Interessekonfliktformular fra ICMJE udfyldt og indsendt for alle forfattere.

Skriftlig patientsamtykke skal være indhentet ved brug af foto, video mv., hvori der optræder patienter. Formularen skal ikke uploades af hensyn til patientfortrolighed.
 
 
» DOWNOLOAD TJEKLISTE i pdf til statusartikel

» DOWNLOAD SKABELON i word til statusartikel

» Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger

» Interessekonfliktformular - ICMJE Disclosure

» Formular til patientsamtykke

 

» RETUR TIL manuskriptvejledning - forside
 

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.

 

Right side

Nr. 8/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

CTU-forskere tilbageviser kritik af SSRI-forskning
💬
32
Thomsen 30. apr 2017 08:16
Pensionskasse: Vi bliver ikke helt fri for tobaks-investeringer
💬
1
Sven Refslund Poulsen 29. apr 2017 20:20
Hvor er kærligheden?
💬
1
Birgitte Rahbek 29. apr 2017 09:23
PLO og Danske Regioner afbryder forhandlinger
💬
1
Annette Houmand 29. apr 2017 06:42
Aftale om (principper for) efteruddannelse
💬
1
Wolfgang Peter 28. apr 2017 20:37

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

Nyeste debat

Regelrigiditet
29. apr 2017 00:00
Hvor er kærligheden?
28. apr 2017 00:00