Behandling

Content area

Ugeskrift for Læger | Nyhed
14. sep 2018 09:24

Kompliceret kræftbehandling hægter de svageste af

Kemokufferter og pumper, urinstiks og pH-værdier, komplicerede væskeblandinger, apps til at indrapportere bivirkninger og mange dage i stråleterapi. ...
Forfatter(e): Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Kasuistik
19. nov 2014 00:00

Indikationen for behandling med warfarin bør altid fremgå eksplicit ved sektorskifte

Antikoagulans (AK)-behandling med K-vitaminantagonisten (VKA) warfarin er almindeligt anvendt. Behandling med VKA medfører en ikke ubetydelig blødningsrisiko og...
Forfatter(e): Thea Vestergaard1, Johanne Hjort2, Henrik Bjørnsgaard Madsen1, Jonas Agerlund Povlsen1, 2 & Bo Løfgren1, 2, 3
Ugeskr Læger 2014;176:V07140399
Ugeskrift for Læger | Replik
28. jan 2014 00:00

REPLIK Jonatan Forsberg-Gillving: Om lægens rolle og om instruksens

Hvad man nemt glemmer i debatten om effektivisering af sygehusvæsenet, er at man tror, at man kan skabe kloge instrukser og gennemtænkte algoritmer til at erstat...
Forfatter(e): Reservelæge Jonatan Forsberg-Gillving, Sydfyn E-mail: jonatan.forsberg@gmail.com Interessekonflikter: ingen.

Right side

af Hans Erik Brygger | 24/06
3 kommentarer
af Jennifer Vikre-Jørgensen | 22/06
2 kommentarer
af Susanne L. M. Bülow | 19/06
2 kommentarer
af Niels Ejnar Bie | 18/06
2 kommentarer
af Hanne Hermann | 17/06
1 Kommentar
af Julius Vindbjerg Nissen | 17/06
1 Kommentar
af Peter Tagmose Thomsen | 15/06
1 Kommentar