Etik

Content area

Ugeskrift for Læger | Nyhed
1. okt 2014 00:00

Lægers industri-honorar klar til at blive offentliggjort

Fra den 1. november vil offentligheden få indsigt i, præcis hvor meget danske læger tjener på at samarbejde med medicinalindustrien....
Forfatter(e): Anders Heissel, ah@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
29. sep 2014 15:59

Else Smith: Det var mig, der ændrede i Mejlhede-redegørelse

Det var Sundhedsstyrelsens øverste chef, adm. direktør Else Smith, der sidste år tog beslutningen om, at udelade et afsnit i styrelsens redegørelse i tilsynssagen...
Forfatter(e): Anders Heissel, ah@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Leder
29. sep 2014 00:00

Vi må ikke gamble med patienternes tillid

Fortrolighed mellem patient og læge er en grundsten i sundhedsvæsenet. Etisk er det helt uholdbart, hvis lægen ikke kan slå den nødvendige cirkel af fortrolighed...
Forfatter(e): Formand for Lægeforeningen Mads Koch Hansen
Ugeskrift for Læger | De 6
29. sep 2014 00:00

Morten Staberg: Stram op!

Så længe nogen kan huske, er læger blevet betragtet som en faggruppe med en vis integritet. I diverse rundspørger får vi konsekvent duksekarakterer, mens...
Forfatter(e): Morten Staberg, speciallæge i pædiatri, kontakt@staberg.dk
Ugeskrift for Læger | Debat
11. sep 2014 00:00

Aktiv dødshjælp skal ikke udføres af læger

Krav om retten til en værdig død er meget fremme i medierne. Ønsket er forståeligt og vil nok blive vedtaget i folketinget en dag. Etisk råd vil næppe fremover...
Forfatter(e): Pensioneret professor ved Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Gudrun Boysen E-mail: g.boysen@dadlnet.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | De 6
28. aug 2014 00:00

Anja Pinborg: Loven om embryodonation bør ændres

Hvert år nedfryses mere end 10.000 befrugtede æg (embryoner) på danske fertilitetsklinikker, men desværre smides ca. en tredjedel ud igen, da de overskrider...
Forfatter(e): Anja Pinborg, professor, gynækologi-obstetrik.
Ugeskrift for Læger | Debat
26. aug 2014 00:00

Downs syndrom opleves ikke idyllisk i praksis

Børneneurolog Lisbeth Hoffmanns kronik den 4. august [1] kræver en kommentar, da de idylliserende udsagn ikke må stå uimodsagt....
Forfatter(e): Alment praktiserende læge Sverre Barfod, Frederiksværk E-mail: s.barfod@dadlnet.dk Interessekonflikter: ingen

Right side