Lunge

Content area

Ugeskrift for Læger | Nyhed
15. nov 2017 00:00

Der bør komme mere fokus på idiopatisk lungefibrose

Idiopatisk lungefibrose er en kronisk fremadskridende arvævsdannende lungesygdom, som uden behandling har en dårlig prognose. Efter fremkomsten af ny medicin, som...
Ugeskrift for Læger | Debat
27. jun 2016 00:00

Undersøgelser ved recidiverende pneumonier

Jeg har med interesse læst artiklen »Endobronkialt leiomyom er en sjælden årsag til recidiverende pneumoni« i Ugeskr Læger 2016;178:1076-7....
Forfatter(e): Overlæge emeritus, dr.med. Ulrik Pedersen, Øre-Næse-Halsafdeling H, Aarhus Universitetshospital E-mail: ulrikpedersen@hotmail.com Interessekonflikter: ingen

Right side

af Anders Heissel | 18/09
2 kommentarer
af Alice Kunkel | 17/09
7 kommentarer
af Jørn Rosborg | 17/09
1 Kommentar
af Peter Christian Gøtzsche | 17/09
1 Kommentar
af Jens Ole Mathiesen | 16/09
3 kommentarer
af Annette Randløv | 16/09
2 kommentarer
af Jens Ole Mathiesen | 15/09
4 kommentarer
af Jens Ole Mathiesen | 14/09
4 kommentarer
af Steffen Thirstrup | 11/09
4 kommentarer
af Jane Skjøth-Rasmussen | 11/09
8 kommentarer