Palliation

Content area

Ugeskrift for Læger | Debat
9. aug 2018 00:00

Palliativ behandling til alle med behovet - hvordan?

I fremtiden regner man med et stigende antal patienter med behov for palliativ indsats [1]. Ifølge anbefalinger for den palliative indsats i Danmark skal alle...
Forfatter(e): Klinisk lektor og specialeansvarlig overlæge Georg Bollig, Syddansk Universitet og Palliativt Team, Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland E-mail: georg.bollig@rsyd.dk Oversygeplejerske Anette Brink, Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland. Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Leder
25. maj 2018 00:00

Læger skal hjælpe patienter, ikke slå dem ihjel

Gruppen Læger for Aktiv Dødshjælp har i den seneste tid vakt stor opmærksomhed ved at offentliggøre en liste over lægemidler, som kan bruges til at begå selvmord...
Forfatter(e): Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing
Ugeskrift for Læger | Nyheder
14. dec 2017 00:00

”En tynd kop te”

Der er behov for et paradigmeskifte i sundhedsvæsenet, så lægerollen ikke alene fokuserer på diagnostik og behandling men også lindring....
Forfatter(e): Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

Right side