Patientsikkerhed

Content area

Nyhed
19. apr 2018 00:00

Holbæk Sygehus får påbud for ringe patientsikkerhed

Manglende målinger af vitale parametre på patienterne, problemer med medicinhåndteringen og usikkerhed om ordinationer rent faktisk bliver udført....
Forfatter(e): Anders Heissel, ah@dadl.dk
Debat
5. apr 2018 00:00

Svar på indlæg fra Stig Jørgensen

Overlæge Stig Jørgensen har i et åbent brev til Styrelsen for Patientsikkerhed opstillet en række anbefalinger for, hvordan udvalgte patientgrupper skal behandles...
Forfatter(e): Vicedirektør Steffen Egesborg Hansen, Styrelsen for Patientsikkerhed E-mail: E-mail: seh@patientombuddet.dk
Debat
4. apr 2018 00:00

Usikkerhed om utilsigtede hændelser skal manes i jorden

Det ikkesanktionerende princip i rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser (UTH) er afgørende for, at rapporteringsordningen fungerer, hvis...
Forfatter(e): Overlæge, kontorchef Lena Graversen, Styrelsen for Patientsikkerhed E-mail: leg@patientombuddet.dk
Debat
3. apr 2018 00:00

Frifindelse i Svendborgsagen - men vi er langt fra i mål

I pressegruppen for “Læger for et bedre sundhedsvæsen” er vi selvsagt lettede over Højesterets frifindelse af lægen i den såkaldte Svendborg-sag. Nu hvor den...
Forfatter(e): Pressegruppen bag ”Læger for et bedre sundhedsvæsen” og #detkuhaværetmig: Martine Grosos Aabye, Mikel Alberdi-Saugstrup, Renee Anita Bøgeskov, Tobias Ramm Eberlein, Lise Holm, Louise Lerche Navas, Kristian Rørbæk Madsen, Lotte Møller Smedegaard. E-mail: martine@aabye.com Interessekonflikter: Ingen.
Debat
28. mar 2018 00:00

Åbent brev til Styrelsen for Patientsikkerhed ved direktør Anne-Marie Vangsted

Som læge med tilknytning til sundhedsvæsenet gennem 40 år med en pletfri karriere uden påtaler, som stadig forsøger at holde sig ajour fagligt, herunder med et...
Forfatter(e): Overlæge/lægevagt Stig Jørgensen, Medicinsk Afdeling, Amager Hospital E-mail: stigj@tdcadsl.dk Interessekonflikter: ingen
Debat
15. mar 2018 00:00

Lovmæssig usikkerhed om utilsigtede hændelser og disciplinæransvar

Indrapporteringerne af utilsigtede hændelser (UTH) hviler på en forventning hos læger og andre sundhedspersoner om, at rapporterne ikke bruges i klage- eller...
Forfatter(e): Overlæge Søren Birkeland E-mail: sbirkeland@health.sdu.dk Risk manager Ida Rasmussen Center for Kvalitet, Region Syddanmark Interessekonflikter: ingen

Right side

af Per Kristian Kruhøffer | 21/04
1 Kommentar
af Kristian Rørbæk Madsen | 21/04
6 kommentarer
af Alice Kunkel | 21/04
1 Kommentar
af Klaus Larsen | 18/04
2 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 17/04
5 kommentarer
af Jan Peter Baark | 15/04
3 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 15/04
2 kommentarer
af Tem Salkvist Jørgensen | 13/04
1 Kommentar