Steroider

Content area

Ugeskrift for Læger | Debat
28. sep 2015 00:00

Lokalsteroid og glaukom - og risiko ved øjenomgivelser

Vi har med interesse læst statusartiklen om steroidbehandling og risiko for glaukom, udgående fra Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital, trykt i Ugeskrift...
Forfatter(e): Overlæge Anette Bygum, Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital E-mail: anette.bygum@rsyd.dk Reservelæge Maija Bruun Haastrup, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital Interessekonflikter: ingen

Right side