Sundhedsplatformen

Content area

Ugeskrift for Læger | Blog
17. dec 2018 10:32

Historien om EPJ

I 1996 offentliggjorde Sundhedsministeriet ”Handlingsplan for elektronisk patientjournal”, og amterne begyndte at anskaffe forskellige elektronisk patientjournal ...
Forfatter(e): Benedicte Dahlerup, speciallæge i neurokirurgi, bdahlerup@gmail.com
Ugeskrift for Læger | Debat
20. aug 2018 00:00

Læger bør tage stilling til landsdækkende EPJ

I Danmark er vi stolte af at have en fagligt og socialt engageret lægestand. Dette engagement gælder ikke mindst lægernes arbejdsforhold til eget og patienternes...
Forfatter(e): Lektor emeritus, dr.med. Marek Treiman marek.treiman@gmail.com
Ugeskrift for Læger | Nyheder
14. aug 2018 00:00

Forbedringer af medicinmodulet i Sundhedsplatformen udskudt

Sundhedsplatformens medicinmodul har flere gange været genstand for hård kritik, og forventningen fra Region Hovedstaden var også, at der skulle ske markante...
Forfatter(e): Anders Heissel, ah@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Fokus
6. jul 2018 00:00

Illusionen om flydende data

En af trumferne ved Sundhedsplatformen skulle være, at data ville flyde automatisk fra patientjournalen over til de videnskabelige kliniske kvalitetsdatabaser....
Forfatter(e): Anne Steenberger, as@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
29. jun 2018 00:00

Reparationsplan for Sundhedsplatformen til august

På et ekstraordinært møde i Region Hovedstadens Forretningsudvalg i går aftes - indkaldt på grund af Rigsrevisionens nylige krasse kritik af Sundhedsplatformen -...
Forfatter(e): Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
29. jun 2018 00:00

Intensivlæger har mistet troen på Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen har grundlæggende strukturelle problemer, som gør det både svært at være intensivlæge, og som har alt for mange patientrisici. Og derfor er det...
Forfatter(e): Anders Heissel, ah@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
28. jun 2018 13:51

Første mulige patientskader forbundet med Sundhedsplatformen

For første gang siden Sundhedsplatformen blev rullet ud for over to år siden har flere læger nu sendt bekymringshenvendelser til Styrelsen for Patientsikkerhed....
Forfatter(e): Anders Heissel, ah@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Debat
28. jun 2018 00:00

Googlevant, ung læge advarer om Sundhedsplatformen

Jeg er blevet opfordret af mine kolleger til at henvende mig til jer vedrørende Sundhedsplatformen. ...
Forfatter(e): Anders Rehfeld, Læge, PhD, KBU-læge i Region Hovedstaden. E-mail: anders.aagaard.rehfeld.01@regionh.dk Interessekonflikter: Ingen.

Right side

af Eskild Boeskov | 23/01
6 kommentarer
af Pal Bela Szecsi | 20/01
2 kommentarer
af Peter Søndergaard | 18/01
3 kommentarer
af Mads Henrik Koch Hansen | 16/01
2 kommentarer
af Lars Guttorm | 14/01
5 kommentarer
af Morten Ellemose Gulev | 14/01
4 kommentarer
af Henning Damgaard Laugesen | 14/01
1 Kommentar