Sundhedsvæsen

Content area

Ugeskrift for Læger | Nyhed
8. mar 2019 07:37

Sundhedsøkonom: Læger overdriver sundhedsvæsenets kollaps

Sundhedsvæsenet er ikke ved at kollapse, sådan som flere læger i disse dage skriver under på i en stor underskriftindsamling. Det siger Jes Søgaard,...
Forfatter(e): Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
18. jan 2019 08:58

Reform giver praktiserende læger nøglestatus

Færre indlæggelser og sygehuskontakter til fordel for en styrket almen praksis med flere læger og mere personale. Derudover skal de praktiserende speciallæger...
Forfatter(e): Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
16. jan 2019 13:33

Den nære sundhed styrket i sundhedsreform

En styrket almen praksis, flere praktiserende læger, sundhedsfællesskaber og inddragelse af de praktiserende speciallæger i det nære sundhedsvæsen. ...
Forfatter(e): Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
14. jan 2019 11:42

Sundhedsreform: Færre indlæggelser og sygehusbesøg

Kommunale sundhedshuse skal sikre, at færre patienter bliver indlagt, og at færre bliver behandlet på sygehusene. ...
Forfatter(e): Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
8. nov 2018 11:30

Overlæger: Kommunerne skal forpligtes

Der er alt for stor forskel på kommunernes sundhedstilbud. Derfor foreslår Overlægeforeningen, at der opstilles bindende retningslinjer for kommunernes indsats....
Forfatter(e): Klaus Larsen, kll@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Kronik
24. apr 2015 00:00

Farvel DJØF?

En afbureaukratiseringsvind blæser over sundhedsvæsnet i disse tider. Enhver, som ikke er politisk tonedøv, taler om ”overdreven DJØF’icering”, ...
Forfatter(e): Læge, ph.d.-studerende Thomas Emil Christensen E-mail: thomas.emil.christensen@regionh.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Kronik
27. feb 2015 00:00

Vi tænker primærsektoren forkert

Sammen med en gruppe fra Kræftens Bekæmpelse med flere besøgte jeg i december Holland for at se på deres organisering af palliation....
Forfatter(e): Dr.med.sc, professor Frede OlesenForskningsenheden for Almen Praksis E-mail: fo@feap.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Debat
12. feb 2015 00:00

Fortolkning af data

En nylig artikel i Ugeskrift for Læger af Lange et al [1] indeholder nogle konklusioner, som ikke afspejler studiets data. ...
Forfatter(e): Reservelæge, ph.d. Andreas Lundh, Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. E-mail: al@cochrane.dk Interessekonflikter: ingen

Right side

af Annette Randløv | 25/05
4 kommentarer
af Andreas Gothardt Lundh | 21/05
1 Kommentar
af Søren Dalsgaard | 20/05
1 Kommentar
af Anette Bygum | 19/05
10 kommentarer
af Hans-Iver G. F.-D Kley | 18/05
1 Kommentar
af Per Bonding | 17/05
1 Kommentar