Sundhedsvæsen

Content area

Ugeskrift for Læger | Nyhed
18. jan 2019 08:58

Reform giver praktiserende læger nøglestatus

Færre indlæggelser og sygehuskontakter til fordel for en styrket almen praksis med flere læger og mere personale. Derudover skal de praktiserende speciallæger...
Forfatter(e): Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
16. jan 2019 13:33

Den nære sundhed styrket i sundhedsreform

En styrket almen praksis, flere praktiserende læger, sundhedsfællesskaber og inddragelse af de praktiserende speciallæger i det nære sundhedsvæsen. ...
Forfatter(e): Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
14. jan 2019 11:42

Sundhedsreform: Færre indlæggelser og sygehusbesøg

Kommunale sundhedshuse skal sikre, at færre patienter bliver indlagt, og at færre bliver behandlet på sygehusene. ...
Forfatter(e): Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
8. nov 2018 11:30

Overlæger: Kommunerne skal forpligtes

Der er alt for stor forskel på kommunernes sundhedstilbud. Derfor foreslår Overlægeforeningen, at der opstilles bindende retningslinjer for kommunernes indsats....
Forfatter(e): Klaus Larsen, kll@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Kronik
24. apr 2015 00:00

Farvel DJØF?

En afbureaukratiseringsvind blæser over sundhedsvæsnet i disse tider. Enhver, som ikke er politisk tonedøv, taler om ”overdreven DJØF’icering”, ...
Forfatter(e): Læge, ph.d.-studerende Thomas Emil Christensen E-mail: thomas.emil.christensen@regionh.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Kronik
27. feb 2015 00:00

Vi tænker primærsektoren forkert

Sammen med en gruppe fra Kræftens Bekæmpelse med flere besøgte jeg i december Holland for at se på deres organisering af palliation....
Forfatter(e): Dr.med.sc, professor Frede OlesenForskningsenheden for Almen Praksis E-mail: fo@feap.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Debat
12. feb 2015 00:00

Fortolkning af data

En nylig artikel i Ugeskrift for Læger af Lange et al [1] indeholder nogle konklusioner, som ikke afspejler studiets data. ...
Forfatter(e): Reservelæge, ph.d. Andreas Lundh, Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. E-mail: al@cochrane.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Debat
12. feb 2015 00:00

Præoperativ vurdering: Måske kan vi sætte barren højere?

Tak til Ismail Gögenur for en velskrevet artikel om præoperativ vurdering og optimering. Vi er meget enige i, at der er behov for fokus på kardiopulmonal sygdom i...
Forfatter(e): Afdelingslæge Jan Pallesen, Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Randers. E-mail: janpal@rm.dk Reservelæge Morten Thingemann Bøtker, Center for Akut Forskning, Aarhus Universitetshospital, Præhospitalet, Region Midtjylland Reservelæge Christian Alcaraz Frederiksen, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers Professor, overlæge Erik Sloth, Anæstesiologisk-intensiv Afdeling I, Aarhus Universitetshospital Interessekonflikter: ingen

Right side

af Karen Andersen-Ranberg | 23/02
6 kommentarer
af Steen Frobenius | 23/02
3 kommentarer
af Anders Rørbæk Madsen | 21/02
5 kommentarer
af Svend Ovesen | 18/02
1 Kommentar
af Peter Gammelgaard Petersen | 18/02
1 Kommentar