Sundhedsvæsen

Content area

Ugeskrift for Læger | Nyhed
8. nov 2018 11:30

Overlæger: Kommunerne skal forpligtes

Der er alt for stor forskel på kommunernes sundhedstilbud. Derfor foreslår Overlægeforeningen, at der opstilles bindende retningslinjer for kommunernes indsats....
Forfatter(e): Klaus Larsen, kll@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Kronik
24. apr 2015 00:00

Farvel DJØF?

En afbureaukratiseringsvind blæser over sundhedsvæsnet i disse tider. Enhver, som ikke er politisk tonedøv, taler om ”overdreven DJØF’icering”, ...
Forfatter(e): Læge, ph.d.-studerende Thomas Emil Christensen E-mail: thomas.emil.christensen@regionh.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Kronik
27. feb 2015 00:00

Vi tænker primærsektoren forkert

Sammen med en gruppe fra Kræftens Bekæmpelse med flere besøgte jeg i december Holland for at se på deres organisering af palliation....
Forfatter(e): Dr.med.sc, professor Frede OlesenForskningsenheden for Almen Praksis E-mail: fo@feap.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Debat
12. feb 2015 00:00

Fortolkning af data

En nylig artikel i Ugeskrift for Læger af Lange et al [1] indeholder nogle konklusioner, som ikke afspejler studiets data. ...
Forfatter(e): Reservelæge, ph.d. Andreas Lundh, Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. E-mail: al@cochrane.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Debat
12. feb 2015 00:00

Præoperativ vurdering: Måske kan vi sætte barren højere?

Tak til Ismail Gögenur for en velskrevet artikel om præoperativ vurdering og optimering. Vi er meget enige i, at der er behov for fokus på kardiopulmonal sygdom i...
Forfatter(e): Afdelingslæge Jan Pallesen, Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Randers. E-mail: janpal@rm.dk Reservelæge Morten Thingemann Bøtker, Center for Akut Forskning, Aarhus Universitetshospital, Præhospitalet, Region Midtjylland Reservelæge Christian Alcaraz Frederiksen, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers Professor, overlæge Erik Sloth, Anæstesiologisk-intensiv Afdeling I, Aarhus Universitetshospital Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Debat
11. feb 2015 00:00

Hvem er det, der øver vold?

Det er svært at slippe »Månedens billede« fra Ugskrift for Læger nr. 1, 2015 (Ugeskr Læger 2015;177:V66115), hvor ryggen af en treårig pige med blålige pletter er...
Forfatter(e): Pens. speciallæge i almen medicin, Gorm Jensen, Fanø E-mail: ingo@bbsyd.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Debat
11. feb 2015 00:00

Helbredstjek til lavtuddannede er skadeligt

Med udgangspunkt i vort Cochranereview [1] skrev Ezekiel Emmanuel, hovedkraften bag Affordable Care Act (Obamacare), den 8. januar en leder i New York Times [2]....
Forfatter(e): Dr.med. Karsten Juhl Jørgensen E-mail: kj@cochrane.dk Professor Peter C. Gøtzsche Det Nordiske Cochrane Center, afsnit 7811, Rigshospitalet Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | De 6
11. feb 2015 00:00

Fjern mistilliden og bevar engagementet

I disse uger skyller akkrediteringsbølgen atter ind over os og eksercitsen er blevet gennemført til mindste detalje før årets store slag. Timevis er blevet brugt...
Forfatter(e): Anja Pinborg, professor, overlæge, dr.med.
Ugeskrift for Læger | Debat
6. feb 2015 00:00

Skal det være slut med Embedslægen?

Sundhedsministeriet har fremlagt et lovforslag om at nedlægge embedslægerne. Erstatningen bliver en »overlæge i Sundhedsstyrelsen« eller en »læge med passende...
Forfatter(e): Embedslægeforeningens bestyrelse: Niels Holm-Nielsen, Marie Brasholt, Troels Thomsen & Lene Løgstrup E-mail: TRTH@SST.DK Interessekonflikter: ingen

Right side

af Lars Linnet | 14/12
1 Kommentar
af Lars Lindberg Andersen | 14/12
9 kommentarer
af Niels Ejnar Bie | 14/12
1 Kommentar
af John Erik Bleibach | 14/12
1 Kommentar
af Mogens Stubkjær Hüttel | 14/12
35 kommentarer
af Lene Vejen Christiansen | 13/12
3 kommentarer
af Christian F. Asmussen | 13/12
7 kommentarer
af Brian Jørn Lerche | 12/12
5 kommentarer