Videnskab

Content area

Debat
23. sep 2016 00:00

Deklarering af interessekonflikter handler ikke kun om penge

Anja Pinborg og resten af Ugeskrift for Lægers og Danish Medical Journals videnskabelige redaktørpanel beklagede sig på lederplads [1] over sommerens debat, der...
Forfatter(e): Overlæge, dr.med., ph.d., adj. professor Morten Frisch, Statens Serum Institut E-mail: mfr@ssi.dk Interessekonflikter: Morten Frisch er overlæge, dr.med., ph.d. og adjungeret professor i seksuel sundhedsepidemiologi. MF har i årevis forsket i de fysiske, psykiske og seksuelle konsekvenser af omskæring og offentliggjort sine forskningsresultater i internationale fagfællebedømte videnskabelige tidsskrifter. MF har deltaget i både lægefaglige og folkelige debatter i ind- og udland om de etiske aspekter af drenge- og pigeomskæring. MF er af den overbevisning, at omskæring af mindreårige uden medicinsk indikation er uetisk og i strid med lægeløftet og derfor bør udskydes til myndighedsalderen, hvor individet, hvis kønsorgan modificeres, selv kan træffe beslutning om eventuel omskæring.
Debat
31. aug 2015 00:00

Det rette mål, men forkerte middel

I Ugeskriftet kunne vi den 29. juli læse, at redaktionen ønsker færre og bedre artikler i Ugeskriftet [1]. Det kan vi som faste læsere af Ugeskriftet kun bifalde....
Forfatter(e): Reservelæge Andreas Lundh, Medicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus E-mail: al@cochrane.dk Speciallæge i samfundsmedicin Brian Bjørn Interesssekonflikter: ingen
Debat
16. mar 2015 00:00

Misvisende boganmeldelse

Vi er netop blevet opmærksomme på at Ugeskrift for Læger i december 2014 [1] bragte en anmeldelse ved Peter Rossel af vores bog »Videnskabsteori. Lærebog for...
Forfatter(e): Ph.d., lektor i filosofi Caroline Schaffalitzky, Syddansk Universitet Ph.d., adjunkt i filosofi Esben Nedenskov Petersen, Syddansk Universitet E-mail: csm@sdu.dk Interessekonflikter: ingen.

Right side

af Jens-Jørgen Gravesen | 20/06
1 Kommentar
af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer
af Gitte E. Egsdal Wienholtz | 18/06
3 kommentarer
af Finn Olav Hansen | 17/06
2 kommentarer
af Morten Sodemann | 17/06
5 kommentarer