Content area

|
|

Behandling af venøs tromboembolisk sygdom hos patienter med cancer

NOAK-præparatet edoxaban var lige så effektiv som lavmolekylært heparin til forebyggelse af recidiv af venøs tromboemboli hos patienter med cancer.

Intrakraniel blødning hos patient i behandling med warfarin.
Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadl.dk

De fleste kræftsygdomme er associeret med forhøjet risiko for dyb venetrombose og lungeemboli (VTE). De fleste patienter, der har cancer og VTE, bliver i dag behandlet med lavmolekylært heparin (LMH) som langtidsbehandling, hvilket fører til færre recidiver og blødninger end behandling med K-vitaminantagonister (VKA). Indtil nu har der ikke været tilstrækkelige data om effekten af non-K-vitaminantagonister (NOAK), men et nyt studie tyder på, at NOAK er en lige så god behandling som LMH. Over 1.000 patienter med cancer og VTE blev randomiseret til enten edoxaban eller LMH i form af dalteparin i 6-12 måneder. Studiets primære endepunkt, VTE-recidiv eller større blødning, forekom lige hyppigt i de to behandlingsgrupper (ca. 13%). Der var lidt flere recidiver i dalteparingruppen (11% versus 8%) og lidt flere blødninger i edoxabangruppen (7% versus 4%).

Læge Erik Lerkevang Grove, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »NOAK vandt hurtigt indpas på antikoagulansområdet, blandt andet fordi behandlingen er mere praktisk end LMH/VKA, og fordi risikoen for den værst tænkelige komplikation, intrakranial blødning, er meget lav. Både danske og internationale guidelines anbefaler imidlertid langtidsbehandling med LMH til patienter, der har cancer og VTE, men de fleste patienter foretrækker tabletbehandling. De nye perspektivrige studiedata viser, at fem dages LMH efterfulgt af tabletbehandling med edoxaban er lige så effektiv som behandling med LMH. Man fandt flere blødninger blandt patienter med gastrointestinalcancer, der ligesom nedsat nyrefunktion således bør være et opmærksomhedspunkt ved NOAK-behandling. Studiet viser, at edoxaban vil kunne anvendes i behandlingen af VTE hos patienter med cancer«.

Raskob GE, van Es N, Verhamme P et al. Edoxaban for the treatment of cancer-associated venous thromboembolism. N Engl J Med 2018;378:615-24.

Interessekonflikter: ELG har modtaget honorar som underviser eller konsulent for AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, MSD, Pfizer og Roche

Blad nummer: 

💬 1 Kommentarer

Right side

af Marianne Glavind-Kristensen | 23/03
1 Kommentar
af Kristian Rørbæk Madsen | 21/03
3 kommentarer
af Morten Sodemann | 21/03
1 Kommentar
af Harald Møller | 16/03
1 Kommentar
af Bjarne Fogh | 19/03
7 kommentarer
af Bjarne Fogh | 19/03
4 kommentarer
af Morten Holm | 16/03
1 Kommentar
af Elo Aagaard Rasmussen | 16/03
1 Kommentar
af Annette Randløv | 18/03
1 Kommentar
af Morten Saaby Steffensen | 19/03
1 Kommentar