Content area

|
|

Behandling med elektrochok og hjernens struktur

Nyt systematisk review viser, at elektrochok af svær depression fører til øget hjernevolumen i det frontolimbale område.

Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) i behandlingen af affektive tilstande indebærer brug af elektricitet til at inducere epileptisk aktivitet. Vi har for nylig i de medicinske nyheder omtalt en dansk undersøgelse, som på baggrund af opfølgning af næsten 6.000 patienter, som fik ECT, konkluderede, at ECT ikke var associeret til udvikling af demens. En ny dansk metaanalyse, som omfatter 32 undersøgelser med 467 patienter med svær depression og 285 kontroller, fokuserer på strukturelle forandringer i hjernen efter ECT. På baggrund af MR-skanninger konkluderer forfatterne, at ECT er associeret til øgning af hjernevolumen svarende til både pandelappen, temporallappen og hippocampus.

Professor Martin Balslev Jørgensen, Psykiatrisk Center København og Københavns Universitet, kommenterer: »ECT er den mest effektive og sikre behandling af svære neuropsykiatriske tilstande – især svær melankoliform eller psykotisk depression. Denne effektivitet inspirerer selvfølgelig til at undersøge, om virkningsmekanismen af behandlingen kan kaste et lys på patogenesen til disse tilstande. Ydermere er brugen af ECT begrænset af – oftest forbigående, men generende – kognitive bivirkninger, som også er genstand for en del forskning. Artiklen er en lege artis-gennemgang af undersøgelser af strukturelle MR-studier af hjerner fra patienter med depression før og efter behandling med ECT. Den bekræfter det forhold, at man efter en ECT-serie ser en øgning af volumen af især hippocampus, og at denne volumenøgning ikke er et udtryk for ødem, men snarere er udtryk for øgede trofiske faktorer. Det diskuteres løbende, i hvor høj grad disse forandringer hænger sammen med virkningerne eller bivirkningerne til behandlingen. Dette studie er et vigtigt skridt på vejen til denne afklaring«.

Gbyl K, Videbech P. Electroconvulsive therapy increases brain volume in major depression: a systematic review and a meta-analysis. Acta Psychiatr Scand, 29. apr 2018 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer
af Gitte E. Egsdal Wienholtz | 18/06
3 kommentarer
af Finn Olav Hansen | 17/06
2 kommentarer
af Morten Sodemann | 17/06
5 kommentarer