Content area

|

Biologiske markører for arbejdsrelateret stress

Symptomer på stress og depression overlapper hinanden, men målinger af hypothalamus-hypofyse-binyrebarkaksen kan muligvis anvendes til skelnen imellem de to tilstande.
Colourbox. Der er symptomoverlap mellem ARS og depression, hvilket giver differentialdiagnostiske vanskeligheder.
Forfatter(e)
Redaktionen

Arbejdsrelateret stress rapporteres i stigende omfang i den generelle befolkning. I statusartiklen diskuterer Rotvig et al den diagnostiske klassifikation og gennemgår ny viden om biologiske markører for stress, som kan anvendes i differentialdiagnostikken over for depression.

Læs statusartiklen
Arbejdsrelateret stress
Ditte Høyer Rotvig, Jeanett Østerby Bauer, Nanna Hurwitz Eller & Martin Balslev Jørgensen

Right side