Content area

|

Blokade til springfinger

Blindt anlagt blokade er lige så effektiv som UL-skanningsvejledte blokader og giver symptomlindring og helbredelse hos 50% efter et år
© Ugeskrift for Læger
Forfatter(e)
Redaktionen

Springfinger skyldes en fortykkelse af den fibrøse del af seneskeden ud for metacarpofalangealleddet. Det er en hyppig tilstand med en livstidsprævalens på omkring 2%. Kongensgaard et al beskriver effekten af kortikosteroidinjektion og konkluderer, at blidt anlagt blokade er effektiv og kan varetages i almen praksis før en henvisning til en ortopædkirurgisk afdeling.

Læs statusartiklen
Primær behandling af springfinger med blindt anlagt blokade
Trine Brønden Kongensgaard, Lena Schroll & Rehne Lessmann Hansen

Right side