?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Videnskab / 8. aug 2017

Boganmeldelse.Det går over

Anmeldelse
Dato
8. aug 2017
Forfattere
Anmelder: Merete Nordentoft, professor i psykiatri E-mail: d198080@dadlnet.dk Interessekonflikter: ingen
💬 0

Denne lille bog med den optimistiske titel er en beretning om et liv med flere episoder med svær depression. Forfatteren præsenterer sig selv som et gangske almindeligt velfungerende menneske med et på alle måder godt liv, en god familie, et meningsfyldt arbejde og gode sociale relationer. Han er flere gange i sit liv blevet ramt af svær depression med psykotiske symptomer. Han har haft gavn af behandling med elektrokonvulsiv terapi, antidepressiv medicin, litium og psykoterapi, og han er efterfølgende vendt tilbage til sit daglige virke.

I bogen beskrives forfatterens opvækst på landet, hans karriere inden for landbruget, hans familieliv, hans store engagement i sit arbejde og i lokalt foreningsliv. Denne del af bogen forstærker forfatterens fremstilling af sig selv som et almindeligt velfungerende menneske.

De to alvorlige sygdomsepisoder med svær depression er beskrevet detaljeret med gennemgang af, hvordan de forskellige symptomer dukkede op og forværrede situationen. Det gælder oplevelse af håbløshed, manglende evne til at træffe dagligdags beslutninger, manglende lyst til dagligdags gøremål, manglende glæde ved relationer og begivenheder, som han ellers havde sat stor pris på. Det gennemgås, hvordan selvbebrejdende tanker og forestillingen om, at hans hus er ved at bryde sammen, udvikler sig helt urealistisk til psykotiske forestillinger. Det er også detaljeret beskrevet, hvordan selvmordstanker og -planer udviklede sig og fik en meget alvorlig karakter under begge sygdomsepisoder. Det er en levende sygdomsbeskrivelse som læger, patienter og pårørende kan lære noget af.

Bogens titel: »Det går over« er meget opmuntrende, og det er selve beretningen også. Den rummer håb for alle de mennesker, der rammes af depression. I forfatterens tilfælde viste sygdomsforløbet, at han ikke kunne holde sig fri af depressionen uden antidepressiv medicin og litium, men forløbet viste også, at symptomerne kunne kontrolleres, at bivirkningerne var til at leve med, og at det kunne lykkes at vende tilbage til et almindeligt virksomt liv.

Bogen indeholder også en beskrivelse af, hvordan forfatteren åbent har fortalt om sin sygdom på sit arbejde og er blevet mødt med stor fleksibilitet og støtte hos arbejdsgiveren og kolleger. Den slags arbejdspladser findes heldigvis, og man kan håbe, at bogen kan bidrage til en større forståelse for sygdommen, også på arbejdspladsen.

Bogen kan tjene til opmuntring for depressionsramte og deres pårørende. Samtidigt kan den tjene et bredere afstigmatiserende formål. Det er af stor betydning, at almindelige mennesker, der har været ramt af depression, står frem og fortæller deres historie. Det hjælper alle depressionsramte, at forståelsen for denne alvorlige, men behandlelige sygdom øges, og tabuer nedbrydes.

Forfatter: Hans Christian Møller Christensen

Forlag: Mellemgaard

Sider: 108

Pris: 149,95 kr.

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 17/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Ja, det nære sundhedsvæsen skal varetage flere opgaver
💬
1
Christian Schlütter 21. aug 2017 14:37
Du er læge – og pårørende
💬
3
Kirsten Bække Franck 21. aug 2017 10:11
PLO går stadig efter en aftale med regionerne
💬
1
Christian Schlütter 19. aug 2017 11:23
Afgørende møde for almen praksis’ fremtid i dag
💬
3
Christian Schlütter 19. aug 2017 11:18

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd