Content area

|

En sjælden årsag til akut abdomen

Gentagne tilfælde af svær abdominalia skyldtes kronisk blyforgiftning.
Colourbox
Forfatter(e)
Redaktionen

En 55-årig mand fra Iran blev med få ugers mellemrum indlagt flere gange med et klinisk billede af akut abdomen. Ved grundig udredning fandt man, at der var tale om kronisk blyforgiftning. Læs mere om forløbet i kasuistikken af Christiansen et al.

Læs kasuistikken
Akut abdomen som følge af blyforgiftning
Dagmar Christiansen, Anne Lindegaard Christiansen & Niels Erik Ebbehøj

Right side