?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Videnskab / 11. aug 2017

Færre patienter med hjertesvigt dør pludseligt

Medicinske nyheder

Analyse af 12 kliniske undersøgelser i perioden 1995-2014 viser halvering af risikoen for pludselig død blandt patienter med hjertesvigt.

Dato
11. aug 2017
Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk
💬 0

Behandlingen af hjertesvigt har undergået en kraftig udvikling i løbet af de sidste 20 år. Flere typer effektive medikamenter er kommet til, herunder ACE-hæmmere, angiotensin II-receptor-antagonister, betablokkere og aldosteronreceptorantagonister. Hjertesvigt medfører stærkt øget risiko for pludselig død på grund af arytmier, og til patienter med moderat-svært nedsat ventrikelfunktion i NYHA-klasse II og III tilbydes i dag implanterbar kardioverter-defibrillator (ICD)–implantation. ICD-behandling er effektiv, men kan dog have alvorlige bivirkninger i form af elektrodedisplacering og infektion. Formentlig virker den moderne medicinske hjertesvigtbehandling i sig selv antiarytmisk. Derfor har en international gruppe forskere undersøgt risikoen for pludselig død blandt patienter med hjertesvigt i 1995-2015. De har anvendt data fra over 40.000 patienter, som deltog i 12 kliniske hjertesvigtundersøgelser. De finder, at i løbet den 20-årige periode er risikoen for pludselig død i løbet af undersøgelsernes første 90 dage faldet fra 2,4% til 1,0%. De konkluderer, at man måske kan observere visse grupper af hjertesvigt i længere tid på medicinsk behandling, før man tilbyder ICD-implantation.

Overlæge Finn Gustafsson fra Rigshospitalets hjertecenter kommenterer: ”Studiet peger først og fremmest på, at udviklingen i den medicinske behandling for hjertesvigt har medført et klart fald i risikoen for pludselig død hos hjertesvigtpatienter. Behandlingen er ligeledes effektiv til at forebygge ikkepludselig død, og derfor er mortaliteten hos patienter med hjertesvigt og nedsat uddrivningsfraktion faldet betydeligt. Samtidig sætter undersøgelsen spørgsmålstegn ved ICD-behandling umiddelbart efter optitrering af hjertesvigtmedicinen. Det nyligt offentliggjorte, randomiserede DANISH-studie, som undersøgte mere end 1.000 danske patienter med noniskæmisk hjertesvigt, fandt ingen generel effekt af ICD på total mortalitet, selvom ICD-behandlingen var effektiv til at forhindre pludselig død. Det er oplagt, at der hos hjertesvigtpatienter i moderne medicinsk behandling er behov for bedre risikostratificering i relation til forebyggende ICD-implantation”.

Shen L, Jhund PS, Petrie MC et al. Declining risk of sudden death in heart failure. N Engl J Med 2017;377:41-51.

Interessekonflikter: FG har siddet i advisory board for Bayer og har holdt foredrag for Abbott, Novartis, Pfizer og Orion Pharma.

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 17/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Ja, det nære sundhedsvæsen skal varetage flere opgaver
💬
1
Christian Schlütter 21. aug 2017 14:37
Du er læge – og pårørende
💬
3
Kirsten Bække Franck 21. aug 2017 10:11
PLO går stadig efter en aftale med regionerne
💬
1
Christian Schlütter 19. aug 2017 11:23
Afgørende møde for almen praksis’ fremtid i dag
💬
3
Christian Schlütter 19. aug 2017 11:18

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd