?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Videnskab / 28. nov 2017
Foto: Colourbox.

Fysisk træning reducerer faldrisiko hos ældre

Medicinske nyheder

Systematisk review af næsten 300 randomiserede undersøgelser identificerer tiltag, som kan forebygge fald og faldtendens hos ældre.

Dato
28. nov 2017
Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk
💬 0

Blandt borgere ældre end 70 år er et fald ofte en skelsættende begivenhed, som kan kræve indlæggelse, og som er associeret med høj efterfølgende morbiditet og mortalitet. Fald skyldes som regel en kombination af ydre forhold og karakteristika blandt de ældre, som falder, herunder alder over 80 år, tidligere fald, kognitiv svækkelse, demens, delirium, nedsat mobilitet, svimmelhed, nedsat balance og syn samt muskelsvækkelse. En ny undersøgelse anvender data fra 283 randomiserede undersøgelser, som omfatter næsten 160.000 patienter med en gennemsnitsalder på 78 år, hvoraf 74% er kvinder. Forfatterne konkluderer, at fysisk træning enten alene eller kombineret med forskellige andre interventioner, som forbedrer synet og de hjemlige forhold, er de mest effektive interventioner til at reducere faldtendensen.

Overlæge Per Dyhr, Rigshospitalet-Glostrup, kommenterer: »Undersøgelsen er et systematisk review, hvor man ved hjælp af network-metaanalyse undersøger effekten af 25 interventioner og kombinationer af disse, herunder også implementering af kendt evidens på klinik- og sundhedssystemniveau. Undersøgelsen bekræfter, hvad vi allerede ved: Antallet af skadevoldende fald blandt ældre kan reduceres betydeligt. Der er effekt af fysisk træning og multifaktoriel udredning/behandling. De fleste fald blandt ældre er multifaktorielt betinget. Risikoen for fald øges med antallet af risikofaktorer. En vigtig risikofaktor for fald er nedsat muskelstyrke, hvorfor træning er en central del af faldforebyggelse. Der er i artiklen eksempler på, at fysisk træning også kan øge antallet af fald. Det understreger vigtigheden af, at faldpatienten undersøges for alle kendte risikofaktorer, herunder f.eks. syn, proprioception, kredsløb, balance m.m. med henblik på målrettet multifaktoriel intervention, herunder også vurdering af osteoporosestatus. Undersøgelsen viser også effekt af implementering af kendt viden på klinikniveau. Dansk Selskab for Geriatri har en national behandlingsvejledning under udarbejdelse for at sikre, at dette sker i Danmark«.

Tricco AC, Thomas SM, Veroniki AA et al. Comparisons of interventions for preventing falls in older adults: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2017;318:1687-99.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 25/2017

Senest kommenteret

Åndelig omsorg er et nyt forskningsfelt
💬
1
Torben Andersen 11. dec 2017 16:54
Har Danske Regioner scoret et selvmål?
💬
2
Annette Dam Fialla 11. dec 2017 10:07
OUH-ledelse siger undskyld til kritisk læge
💬
6
Niels Kristian Kjær 4. dec 2017 22:36