Content area

|

Gerontologi.

Perspektiver på ældre mennesker (antologi)
Forfatter(e)
Henning Kirk, seniorkonsulent, dr.med. E-mail: kirk@dadlnet.dk Interessekonflikter: ingen

Gerontologi var indtil 1990’erne et fremmedord for de fleste læger. Nu findes der flere bøger om emnet – overvejende antologier, begrundet i gerontologiens flerfaglighed. Antologiens tre dele har i alt 26 kapitler, de fleste med humanistiske, kulturelle og samfundsmæssige vinkler.

Den henvender sig primært til sundhedsfaglige inden for uddannelse og administration på pleje- og omsorgsområdet. Men den kan også læses af andre med interesse for aldring og samfund, fordi der i disse år er sket et opbrud i forståelsen af, hvad aldring er (for at citere titlen på kapitel 3).

I tekster om aldring opstår der nemt problemer med sprog og begreber, især i en antologi med over 30 forfattere. Redaktørerne skal roses for at være meget opmærksomme på den traditionelle sammenblanding af »aldring« og »sygdom/svækkelse«. Dog glipper det – f.eks. udtrykket »aldringssymptomer« (p. 36) og i kapitel 19 med titlen »Ældre menneskers mad og spisesituationer«. Prøv at indsætte »voksne« i stedet for »ældre«. Så opdages gerontologiens store dilemma med aldring og sygdom. Kapitlet passer jo ikke på de fleste ældre borgere – dem, som bor i egen bolig og ikke modtager omsorg og pleje. Redaktørerne påviser i kapitel 5 tankevækkende begrebsforvirringer i curricula i sundhedsprofessionelle uddannelser. F.eks. har kapitlets forfattere afdækket, at der i undervisningsmateriale skelnes mellem »voksne« og »ældre« – dvs. at ældre mennesker er udtrådt af de voksnes rækker!

Tidens bedste nyhed er, at incidensen af demens falder. Dette er omtalt i kapitel 16, hvor man kort og koncist opregner nyere forskningsresultater vedr. fysisk og kognitiv aldring. I samme del af antologien findes i øvrigt så forskellige emner som »ældre, der lever deres vågne timer på gaden« og »at leve og blive gammel som LGBT-person«.

Bogens meget forskellige og uensartede kapitler gør den næppe relevant for et større lægeligt forum. Men for nysgerrige og samfundsinteresserede læsere (inkl. læger!) er der flere steder både ny og interessant viden.

Redigeret af Stinne Glasdam & Frode F. Jacobsen

Forlag: Gads Forlag

Sider: 464

Pris: 399 kr.

Right side

af Jens Enné Sletgaard | 20/09
3 kommentarer
af Alice Kunkel | 17/09
7 kommentarer
af Jørn Rosborg | 17/09
1 Kommentar
af Peter Christian Gøtzsche | 17/09
1 Kommentar
af Jens Ole Mathiesen | 16/09
3 kommentarer
af Annette Randløv | 16/09
2 kommentarer
af Jens Ole Mathiesen | 15/09
4 kommentarer
af Jens Ole Mathiesen | 14/09
4 kommentarer
af Steffen Thirstrup | 11/09
4 kommentarer